< zpět na slovník

KPI

Zkratka pro klíčový ukazatel výkonu. Každá organizace zpravidla používá jiný ukazatel výkonu pro posouzení dosažení svých vlastních úspěchů. Například banka může používat jako KPI počet nově uzavřených hypotečních smluv, zatímco u rychloobrátkového zboží to budou prodeje vyjádřené v kusech nebo ve finančním objemu. Typickými KPIs jsou CPA – Cost per Action, CPC – Cost per Click, CPE – Cost per Engagement, CPP - Cost per Point, CPT - Cost per Thousand, CPV - Cost per Viewer, CR – Conversion Rate, CTR – Click Through Rate, nárůst povědomí o značce, nárůst preferencí značky, prodeje podle kusů nebo tržeb, penetrace, Top of Mind ad.


Příspěvky, které obsahují slovo KPI

INVESTICE DO TELEVIZNÍ REKLAMY ZVYŠUJE AUTOMOBILKÁM KPI

15. 8. 2018


Výrobci automobilů, kteří ve čtvrtém kvartálu roku 2017 zvýšili investice do televizních reklam, zaznamenali statisticky významné zvýšení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), včetně počtu uživatelů a vyhledávání. Podle nového reportu společnosti Video Advertising Bureau (VAB), která testovala 25 domácích a zahraničních automobilových značek, se u 19 značek prokázala pozitivní nebo negativní souvislost mezi investicemi do TV reklam a návštěvností webových stránek, a pouze u 6 značek se neobjevila jasná souvislost. Jedenáct…

TV, televize, lineární TV, lineární televize, reklama, inzerce, investice


Zobrazit příspěvek

DŮVOD, PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJMOCNĚJŠÍM REKLAMNÍM MÉDIEM

28. 8. 2018


Když se mediální prostředí začalo fragmentovat a objevovaly se nové reklamní prostředky, televize se za poslední dvě dekády musela začít radikálně vyvíjet. Kvůli těmto změnám, mnoho lidí začalo spekulovat o relevanci televizní reklamy v digitálním světě a ptát se, jestli by se peníze vynakládané za reklamu měly přesunout jinam. Ačkoli televize se svým obrovským dosahem nemá konkurenci, v minulosti bylo obtížné změřit a zvyšovat její skutečnou účinnost. To se ovšem nyní mění.…

TV, televize, lineární TV, lineární televize, reklama, inzerce


Zobrazit příspěvek

TV NYNÍ DOKÁŽE VYŘEŠIT CELOU HÁDANKU ZVANOU ATRIBUCE

5. 12. 2018


Co se týče značky a znalostí metrik, svět TV atribuce konečně dospěl k tomu, že měří odezvu a efektivitu stejně jako to digitální média umějí celá léta. Koncept, který dokáže vyčíslit, jak offline média přispívají k podnikatelskému výsledku, a to bez ohledu na pozici spotřebitel na jeho nákupní cestě, kriticky přehodnotil přístup celého odvětví k připisování hodnoty napříč kanály. Dostupnost inteligentnějších dat ze zařízení, jako jsou set-top boxy a chytré televizory, stejně…

adresovatelná televize, pokročilá televize, TV, televize, lineární televize, lineární TV, cross-mediální měření, cross-platformní měření, efektivita reklamy


Zobrazit příspěvek