< zpět na slovník

Audiomatching

Metoda rozpoznávání podobnosti zvuku na základě srovnání s referenčním zvukem měřené televizní stanice. Je založena na extrakci charakteristických znaků zvukového signálu.


Příspěvky, které obsahují slovo Audiomatching