Výzkum společnosti FreeWheel, poskytovatele technologické platformy pro reklamu, jasně mapuje současný televizní průmysl a ukazuje, že po deseti letech změn a v souvislosti s tím, jak se během poslední dekády konzumace médií roztříštila mezi jednotlivá zařízení, se mnoho lidí vrátilo do obývacího pokoje, aby tu sledovalo televizi připojenou k internetu. 

V jubilejním desátém vydání zprávy o trhu videa v USA (US Video Marketplace Report) načrtl dceřiný podnik společnosti Comcast časovou osu událostí, které formovaly růst televize v posledních deseti letech. Čerpá z údajů a pozorování z posledních vydání a zdůrazňuje přelomové okamžiky posledních deseti let. Historické údaje porovnává s daty z druhé poloviny roku 2020.

Zpráva odhaluje, nakolik si spotřebitelé osvojili připojená zařízení a používají je ke sledování prémiového obsahu a jak se v čase mění oblíbenost zařízení spolu se změnou distribuce. Zpráva také ukazuje, že ve čtvrtém čtvrtletí 2012 se 12 % videí sledovalo na jiných zařízeních než na počítači, ale ve druhém pololetí 2020 naopak jiná než desktopová zařízení tvořila až 84 % zhlédnutých reklam, což představuje sedminásobné zvýšení podílu.

Společnost FreeWheel uvedla, že CTV v tomto posunu sehrála výraznou roli, protože se spotřebitelé vrátili do obývacích pokojů, kde se dívají na televizi. CTV nyní představuje 62 % všech měřených zhlédnutí reklamy, kdy se Roku podílí na zhlédnutých reklamách 43 % a Fire TV 29 %, společně tedy tvoří 72 %.   

Když se podíváme o deset let zpět na růst zavádění modelu „televize všude“ (TV everywhere, TVE) v roce 2011, zpráva uváděla, jak se sledování obsahu – a tedy i reklamy – rozšířilo na různá zařízení. Ve druhé polovině roku 2020 tvořila TVE 40 % zhlédnutých reklam, zatímco streamování bylo v celkem těsném závěsu s 38 % zhlédnutých měřených reklam. Mezitím počet zhlédnutí reklam nadále prudce roste: zpráva zjistila, že ve druhé polovině roku 2020 se sledování reklamy v porovnání s rokem 2019 celkově zvýšilo o 57 %.

Zpráva se zabývala cestou programatické reklamy, jak se marketéři snažili optimalizovat své technické vybavení a dosáhnout větší efektivity nákupu médií. V roce 2015 programatická reklama ve světě videa teprve začínala nabírat na síle. Programatické transakce od té doby prudce vzrostly a nyní ve druhé polovině roku 2020 tvoří 24 % zhlédnutí reklam v rámci prémiového videa. Zrychlilo se také využití cílení na diváky, které zahrnuje 91 % zhlédnutých reklam, s rovnoměrným rozdělením mezi demografický a behaviorální segment.  

„Za posledních deset let pozorujeme v televizním průmyslu mimořádné změny. Pro marketéry je proto zásadní, aby si udržovali přehled o trendech v distribuci, monetizaci, chování publika a zážitcích z reklamy,“ řekl generální ředitel FreeWheel Dave Clark v komentáři ke zprávě o americkém trhu s videem. „V posledních deseti letech se zpráva o trhu videa stala důvěryhodným zdrojem dat, kontextu a komentářů k těmto změnám. Pokud sledujeme tento časový rámec, velkou roli hraje fragmentace, ale paradoxně právě fragmentace sledování videa přivedla diváky zpět do obývacích pokojů, protože televize připojená k internetu stále vyhrává.“  

Zdroj: https://www.rapidtvnews.com