Nelze popřít, že rok 2018 byl celkově náročný rok, kdy vysílatelé, vydavatelé a inzerenti soustředili svou energii na přípravu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokračující fragmentace sledování televize a videa napříč obrazovkami a platformami mezitím narušovala trh, kde hlavní mediální poskytovatelé, digitální giganti i nově příchozí firmy na trhu soutěžili o čas a pozornost diváků.

Avšak s příchodem nového roku začíná převládat optimističtější nálada a mediální průmysl se posouvá dál a mění tyto výzvy na výhody, podporuje inovace a pozitivní změny. Zde jsou tři způsoby, jakými se TV a video ekosystém v roce 2019 bude vyvíjet na cestě k prostředí, kde vládne holistický přístup a větší spolupráce:

Pozice prémiového videa posílí

Hráči prémiového videa vidí GDPR jako příležitost nejen k chytřejšímu užívání dat, ale také k poučení inzerentů o skutečné hodnotě svého inventory. Prémiové video splňuje pět nezbytných požadavků reklamy: bezpečné prostředí pro značku, úplnou transparentnost, podmanivý zážitek, věrohodnost pomocí ověření třetí stranou a vysoce kvalitní dosah. To znamená, že se investice do tohoto formátu, který je dražší než ostatní, přece jen vyplatí.

Inzerenti začínají chápat, že toho mohou pomocí prémiového videa dosáhnout více než s jinými typy digitální reklamy. I když v roce 2019 celkově nakoupí méně inventory – zvláště méně specifického obsahu – zájem o prémiové video poroste. Zároveň spolupráce, jakou je skupina EBX pro vysílatele, pomůže prodávající straně snížit obtížnost a inzerentům umožní kupovat zacílené publikum několika mediálních poskytovatelů namísto uzavírání několika dohod s jednotlivými poskytovateli.

Adressable TV bude kráčet mílovými kroky napříč Evropou

Addressable TV už zaznamenala úspěch jak v USA, tak ve Velké Británii a tenhle trend se pravděpodobně bude opakovat i v jiných evropských zemích. Svou expanzí způsobí addressable TV fundamentální posun ve způsobu, jakým se média prodávají – bude to největší změna od příchodu programatické reklamy. Zatímco čas strávený sledování televize v Británii mírně klesl, v ostatních evropských zemích je konzumace TV relativně stabilní. Země jako Francie a Německo potvrzují pozici televize jako média, které je pro inzerenty silnější než kdykoli předtím, a jeho síla bude ještě vzrůstat s možností zacílení na diváky na úrovni domácností.   

Existují fyzické překážky, které brání zavedení addressable TV po celé Evropě – rozdílné technologické standardy pro způsoby šíření signálu, konzumace obsahu na preferovaných zařízeních, různé typy hráčů a lídrů. Rostoucí zájem o adresnost z addressable TV dělá lákavou vyhlídku pro každý trh. I přes překážky, které je nutno překonat, se reklamní rozpočty začnou přesouvat k této nové nákupní příležitosti, protože přináší efektivitu dlouhodobého budování značky.

Addressable TV otevírá dveře těm, kteří by jinak nevyužili reklamu v TV nebo v prémiovém videu. Během nadcházejícího roku se malé a střední firmy pro addressable TV stanou novým segmentem inzerentů. Lokalizovaná lineární reklama, která díky tomu vznikne, radikálně změní přístup televizních inzerentů, proto by s příchodem roku 2019 měl mediální průmysl začít definovat společný jazyk přijatelný a použitelný pro všechny.

Modely monetizace inventory budou splývat

S pokračující fragmentací konzumace videa napříč obrazovkami a platformami budou vysilatelé a vydavatelé muset přeorientovat svůj přístup k návratnosti investice, který jim dovolí efektivně zpeněžit prémiový obsah, ať už se objeví kdekoli. Tam, kde bývaly dva rozdílné modely – placený reklamami a financovaný z předplatného – vznikne nový hybridní model, jenž bude kombinací obou druhů finančních toků. Data spolu s pokročilými monitorovacími nástroji budou klíčem k tomuto holistickému přístupu, kdy vysílatelé a vydavatelé budou moci předpovídat a měřit celkovou hodnotu obsahu a dosáhnout perfektní kombinace výnosů. Nadcházející rok bude nesmírně pozitivní pro prémiové video, stejně jako pro vysílatele a vydavatele, kteří ho dodávají. Ať už to bude zformování mediálních partnerství, vzrůst addressable TV nebo realizace hybridních monetizačních modelů, rok 2019 přinese více holistický přístup k TV a videu, který se ponese v duchu spolupráce a integrace.

Zdroj: V-net.tv