U příležitosti Světového dne televize se poprvé v historii spojili televizní vysilatelé a asociace z celého světa v rámci nedávno vytvořené skupiny Global TV Group. Jako nový jednotný hlas televize dnes zveřejňují globální data, která poukazují na odolnost a sílu televize jako reklamního media.


‘The Global TV Deck’ obsahuje data z 19 zemí, vybrané údaje jsou k uvedeny níže, a širší ukázka pak k dispozici ke stažení zde. Projekt ‘The Global TV Deck’ je vytvořen tak, aby vyhovoval potřebám zadavatelů reklamy, kteří hledají transparentní, spolehlivá data a nejnovější analýzy. Hlavní hráči televizního průmyslu si vyměňují data a technické znalosti za účelem vytvoření této cenné databanky pro zadavatele reklamy, jimž chtějí připomenout stále trvající důležitost televize. Databanka bude každoročně doplňována o nejnovější údaje.

Oblasti obsažené v nové celosvětové databance zahrnují dosah televize, její popularitu, odolnost, důvěru, účinek a efektivitu.

Dosah: Na základě shromážděných dat, dosahuje TV denně přibližně k 70 % populace země, týdně k 90 % a téměř ke každému člověku měsíčně. Tato jedinečná kombinace dosahu a obrovského množství času stráveného jejím sledováním dělá z televize ojediněle vlivnou formu reklamy. Například:

·        V České republice televize zasáhne měsíčně 96 % populace starší 4 let.
·        Průměrná televizní kampaň (400 GRP) odvysílaná v České republice dosáhne 40 milionů zhlédnutí v CS 4+.

Popularita: Televize jeve všech svých podobách, nejoblíbenějším videem na světě. Na základě dostupných dat, v průměru 90 % času stráveného sledováním videí se děje prostřednictvím televize. Pro mladší generaci mileniálů, kteří jsou nejnáchylnější k experimentování se všemi typy videí, je to také největší díl času, který tráví sledováním videí.  Například:

·        92 % času, který diváci 15+ v České republice celkově stráví sledováním videí, sledují televizi.
·        Ve věkové skupině 15-24 to pak v ČR je 65 % celkového času stráveného sledováním videí.

Odolnost: V posledních deseti letech se televize osvědčila jako skutečně odolná v době překotných změn. Navzdory vzniku nových služeb nabízejících video na vyžádání (SVOD) jako je Netflix a nástupu internetových video platforem jako YouTube, konzumace televize zaujímá své pevné místo všude na světě. Věk nadále zůstává významným faktorem sledování televize. Například:

·        V České republice se průměrná doba sledování TV vysílání na televizních přístrojích za posledních deset let zvedla ze 3 hodin 16 minut denně (2006) na 3 hodiny 30 minut (2016) v CS 4+.
·        Čas, který tzv. mileniálové stráví u televize, se zvedá s jejich věkem a zakládáním rodin. V ČR věková skupina 15-24 let denně sleduje televizi 1 hodinu 29 min, skupina 25-34 let 2 hodiny 28 minut a skupina 25-34  let s dětmi sleduje televizi 3 hodiny 9 minut.

Důvěra a účinek: Televize je nejdůvěryhodnější formou reklamy s největší pravděpodobností, že konzumenty rozesměje, dojme nebo zasáhne jejich emoce. Například:

·        Televize je rozhodně nejdůvěryhodnější formou reklamy v Kanadě. 36 % dospělých uvedlo televizi jako nejdůvěryhodnější reklamu. Internetové reklamě nejvíce věří 10 % dospělých.
·        Ve Velké Británii označilo 58 % lidí televizi za nejpravděpodobnější médium, prostřednictvím kterého reklama zasáhne jejich emoce. Sociální média uvedlo 9 % a noviny 6 % lidí.

Efektivita: Zadavatelé reklamy investují do televizní reklamy, protože funguje. Světové studie prokázaly, že televize má mnoho účinků a pozitivní dopad na ostatní media. Například:

·        V Austrálii je průměrná návratnost investice (ROI) do televizní kampaně 1,70 dolarů za každý jeden investovaný dolar.
·        V Belgii si lidé téměř třikrát lépe pamatují obchodní značku, kterou viděli v televizní reklamě než v reklamě na YouTube (42 % vs. 15 %).
·        V USA došlo k okamžitému nárůstu návštěvnosti webových stránek online služeb Airbnb a Fitbit poté, co byla zahájena jejich první TV kampaň (data od 13 značek ukazují nárůst v hodnotě 11 % až 1 075 %)
·        Ve Francii se během televizní reklamní kampaně zvýší návštěvnost webových stránek zadavatele reklamy o 44 %.
·        Ve Velké Británii generuje zahrnutí televize do reklamní kampaně o 40 % vyšší efektivitu.
·      Německý výzkum ukázal, že přidáním televize do kampaně v rádiu, outdoorové reklamě nebo časopisech, se ROI díky televizi navýší o +222 % v případě rádia, +123 % v případě outdoorové reklamy a o +112 %, pokud jde o časopisy.

Fabrice Mollier, President egta & President TF1 Distribution:
 „Je velmi inspirující vidět otevřenost, se kterou se největší hráči televizního průmyslu spojili, aby mohli sdílet své odborné znalosti a nejnovější informace o síle televize.
V dnešním komplexním mediálním světě se jeví jako zásadní, aby televize poskytovala přesná data a disponovala ověřenou účinností pro zadavatele reklamy a agentury v globálním měřítku.
Celek je zcela jistě lepší než seskupení jeho částí a egta – jménem skupiny Global TV Group – je pyšná, že může spojit 19 trhů a podtrhnout tak sílu televize.“

Jean Mongeau, General Manager & Chief Revenue Officer, CBC&Radio-Canada Media Solutions
„Smysluplné informace shromážděné z 19 různých zemí světa nám poskytují pohled až za naše vlastní hranice. Jsme nesmírně rádi, že tato první kompilace dat nám umožní vyplnit mezeru mezi jednotlivými trhy v době, kdy je globalizace našeho oboru realitou, a napříč generacemi a kontinenty potvrzuje fakt, že účinek televize je celosvětovou realitou.“

Christian Kurz, SVP Global Consumer Insights Viacom:
„Bez faktických údajů, máte pouhé názory. V rámci projektu The Global TV Deck můžeme díky obrovskému množství audity prověřených dat z televizního průmyslu a transparentních čísel jít hlouběji než kdykoli předtím a proměnit data na cenný pohled na věc.
Tato nová sbírka relevantních výzkumů a kvalitativních dat vyzbrojí náš průmysl tolik potřebným detailním porozuměním tomu, kam investovat, abychom dosáhli efektivní reklamy.“

Jan Vlček, prezident AKTV & obchodní ředitel a jednatel TV Nova:
„Jsme opravdu nadšení z toho, že na český trh můžeme přinést tento extrémně zajímavý soubor dat, který ukazuje dlouhodobě neotřesitelnou pozici televize nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Téměř dennodenně se setkáváme s celou řadou mýtů a dezinformací o televizi. Tento robustní výzkum ukazuje pravdivý obraz stavu televize a její popularity po celém světě, a poskytuje pádný argument pro televizní reklamu jako lídra mediální komunikace.“

The Global TV Group je neformální uskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.
http://www.theglobaltvgroup.com/