Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.


AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

AKTV byla založena v roce 2017 televizními skupinami Nova, Prima a Óčko. Je členem Hospodářské komory ČR, evropských oborových asociací egta a ACT a globální platformy Global TV Group.

Stanovy AKTV

Ke stažení:

Logo AKTV

Logo ScreenVoice


Členové

NOVA PRIMA ÓČKO
TV Nova s.r.o. FTV Prima spol. s r.o. Stanice O a.s.
nova.cz iprima.cz ocko.tv

Jak se stát členem?

Členem se může stát provozovatel pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky, který zahájil vysílání nejméně dva roky před podáním žádosti.

Kompletní náležitosti a podmínky členství jsou uvedeny ve Stanovách AKTV.


Organizační struktura

Valná hromada

Představenstvo

Klára Brachtlová, CME Chief External Affairs
Štěpán Peichl, ředitel právní sekce TV Nova s.r.o.
Marek Singer, generální ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
Vladimír Pořízek, provozní ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
Štěpán Wolde, generální ředitel Stanice O, a.s.

Klára Brachtlová
Prezidentka

Klára Brachtlová

Tajemnice

Marie Fianová

Pracovní skupiny

  • Regulačně-právní skupina připomínkuje příslušné právní předpisy k zachování dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji komerčního televizního vysílání v České republice.
  • Technická skupina má na starosti implementaci nových technologií v jednotném technickém standardu a nastavení komunikace mezi odvětvím komerčního televizního vysílání a standardizačními orgány.
  • Daňově-účetní skupina sdílí nejlepší účetní a daňové postupy, zejména s ohledem na specifika komerčního TV vysílání
  • Samoregulační skupina se zaměřuje na samoregulaci a koregulaci v oblasti komerčního televizního vysílání a příbuzných oblastech.
  • Skupina marketing & výzkum si klade za cíl zvýšit osvětu k podpoře a rozvoji potenciálu televizního vysílání jako mediatypu.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE

Hospodářská komora EGTA ACT ATVS The Global TV Group
komora.cz egta.com
acte.be
atvs.sk theglobaltvgroup.com