Přehled konzumace lineární televize a denního zásahu v Austrálii, Německu, Velké Británii a Spojených státech ve druhém čtvrtletí 2021.

Souhrn:

Konzumace lineární televize a denní zásah se oproti rekordním hodnotám během pandemie snížily, ale zůstávají nad úrovní před covidem.

Přesto investice do reklamy v lineární televizi nevykazují stejné oživení

Zdroj: Samba TV

Konzumace lineární televize a denní zásah se oproti rekordním hodnotám během pandemie snížily, ale zůstávají nad úrovní před pandemií, uvádějí data společnosti Samba TV, která shromažďuje údaje o sledovanosti z chytrých televizorů.

Ve druhém čtvrtletí 2021 poklesla konzumace lineární televize ve všech čtyřech zemích v porovnání s počtem zhlédnutých minut o rok dříve. Tento pokles se pohybuje od 5% snížení v Austrálii po 14% propad ve Spojených státech.

Konzumace ve druhém čtvrtletí 2021 však zůstává výrazně nad hodnotami před pandemií. Konzumace lineární televize je v Británii oproti druhému čtvrtletí 2019 vyšší o 74 %, nejnižší vzestup zaznamenalo Německo se stále výrazným nárůstem 28 %.

Zdroj: Samba TV

Stejný trend je viditelný u denního zásahu lineární televize - všechny čtyři země zaznamenaly ve srovnání s druhým čtvrtletím 2020 dvouciferný pokles. Zásah v Austrálii (7 %), Německu (6 %) a Velké Británii (4%) je vyšší než před pandemií.

Pro Spojené státy to neplatí, denní zásah je tam o 9 % nižší než ve druhém čtvrtletí 2019.

Ačkoli roste význam diváků televize připojené k internetu, lineární obsah je stále zásadní. Někteří zadavatelé reklamy proto k dosažení inkrementálního zásahu využívají platformy videa na vyžádání.

Přestože je aktivita diváků nad úrovní před pandemií, reklama v lineární televizi stejné oživení nevykazuje. WARC Data předpovídá 11% pokles investic mezi roky 2019 a 2021 v USA a 2% pokles ve Velké Británii a Německu. Austrálie je jedinou zemí, kde investice do televize rostou, od roku 2019 se zvýšily o 2 %.

Zdroj: origin.warc.com