Zdá se, že reklama v tzv. addressable/advanced TV vzbuzuje řadu pochyb a zároveň slibuje lepší obchodní příležitosti. Začíná se však ukazovat, že pravděpodobnější je ta druhá možnost.

Výhodou je, že reklama v addressable TV nyní dosáhla ke 65 milionům ze 120 TV domácností v USA. Nevýhodou je cena, dostupnost a konzistentní měření dat.

Výzkumy ukazují následující. Zaprvé, reklama v addressable TV eliminuje hodně ztrát. Tím se nabízí druhá otázka: Budou nyní reklamní zadavatelé utrácet řekněme třikrát víc CPM (cena za tisíc diváků), aby byla reklama zobrazena pouze lépe zacílenému publiku?  

I když tohle nepředstavuje překážku, jsou tu i jiné obavy. Například množství různých distributorů televizních kanálů – jako je DirecTV, Dish Network, Comcast Corp. Charter Communications a Altice USA – které mohou mít při přehrávání těchto reklam rozdílné funkce.  

A navíc: Různí poskytovatelé kabelové a satelitní TV ukazují, že ne všechny domácnosti s addressable TV jsou rovnocenné – především co se týče specifických preferencí zákazníka v těchto domácnostech.

Z tohoto důvodu má Open AP, sdružení složené ze společností Viacom, Fox, Turner, NBCUniversal a Univision, v úmyslu získat celkový obraz o snadném vstupu. Sdružení chce nalézt nové segmenty publika, přibližně 100, které by se mohly líbit širokému spektru TV marketérů. Není to perfektní cílení na zákazníka, ale je rozumné.  

Naproti tomu všemu stojí nedávný průzkum pěti set vedoucích pracovníků media-marketingu (kteří utratí nejméně milion dolarů za reklamu v TV a digitálním videu) provedený oddělením pro advanced advertising ve společnosti AT&T’s Xandr, který ukazuje obavy.  

Zatímco 76% mediálních agentur a marketérů má za to, že snahy médií nabízet platformy pro reklamu v advanced TV je dobrý nápad, 48% říká, že je „velmi obtížné najít dost financí pro mediální rozpočet, abychom dosáhli cílů svých mediálních strategiíí“. 

Navíc 44% říká, že „naše nynější mediální infrastruktura nákupu a plánování je zastaralá a nevhodná k efektivnímu fungování v prostředí nových médií.“ Marketéři a mediální agentury váhají, kterým směrem se vydat.

Je však jedna oblast, kde žádná nejistota nepanuje: digitál.

Digitální média byla vždy efektivní, pokud šlo o investice do médií a výsledky klíčového prodeje. Avšak TV reklama – zejména v advanced TV – s sebou nese pohodlí jednoduchého fungování a obrovský slib žádoucích zákazníků.  

Kdy dají marketéři addressable TV větší šanci? Nebo raději investují více do digitálu?

Zdroj: Mediapost.com