Výrobci automobilů, kteří ve čtvrtém kvartálu roku 2017 zvýšili investice do televizních reklam, zaznamenali statisticky významné zvýšení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), včetně počtu uživatelů a vyhledávání.

Podle nového reportu společnosti Video Advertising Bureau (VAB), která testovala 25 domácích a zahraničních automobilových značek, se u 19 značek prokázala pozitivní nebo negativní souvislost mezi investicemi do TV reklam a návštěvností webových stránek, a pouze u 6 značek se neobjevila jasná souvislost.

Jedenáct z devatenácti značek, u kterých existovala tato souvislost, zvýšilo své investice do TV reklam meziročně průměrně o 15 % a návštěvnost svých stránek v průměru o 48 %. Zbylých osm zadavatelů zredukovalo své výdaje do TV reklamy v průměru o 15 % a v důsledku toho jim klesla návštěvnost webových stránek v průměru o 28 %.

Tato korelace pokračovala, když se investice do TV reklamy porovnaly s dotazy ve vyhledávání. Report společnosti VAB odhalil, že čím více automobilové firmy investovaly do TV reklamy, tím více spotřebitelů si na internetu vyhledalo podrobnější informace o těchto firmách.

Například Toyota zvýšila investice do TV reklam o 10 %, a tím o 31 % zvýšila dotazy ve vyhledávání. Land Rover zvedl výdaje za TV reklamu o 45 % a dotazy ve vyhledávání se meziročně zvýšily o 170 %.

Report odhalil podobné výsledky mezi automobilovými společnostmi, které zredukovaly své investice do TV reklam, čímž se úměrně snížil počet dotazů ve vyhledávání.

Souvislost mezi investicemi do TV reklam a KPI se objevila i při posuzování „konverzacích na sociálních sítích“ o automobilových značkách. O firmách, které zvýšily investice do TV, se více mluvilo na sociálních sítích.

Report společnosti VAB má za cíl zdůraznit, jak moc se TV a digitální reklama vzájemně doplňují, a přitom spolu i soutěží. Mnoho marketérů přesouvá finance určené na reklamu do digitálu. Údaje z VAB však naznačují, že tyto digitální finance by mohly být využity efektivněji, kdyby se spojily s TV kampaní.

 

Zdroj: https://www.mediapost.com/publications/article/323651/tv-ad-spend-appears-to-boost-digital-kpis-for-auto.html