Generace Z se obvykle tradičním médiím příliš nevěnuje, ale COVID-19 přitahuje k televizi i mladší diváky a jejich zvyky při konzumaci médií pravděpodobně natrvalo změní.

To si myslí Daniel Bischoff, ředitel pro marketing a provoz RTL AdConnect, části mediální skupiny RTL Group sídlící v Lucemburku.
Ve svém vyjádření pro WARC poukazuje na to, že „televize v celé Evropě… znovu získává roli rodinného krbu“ - místa, kde se lidé scházejí, aby si řekli, co je nového, a pobavili se.

Podle Bischoffa data svědčí o nárůstu sledovanosti, který je patrný ve všech věkových skupinách, ale nejvýraznější je v mladší populaci.

„Čísla z Nizozemska například ukazují 155% nárůst množství sledovaných dětských televizních pořadů. Ve Francii vzrostl počet mladých lidí mezi 15 a 24 lety, kteří se dívají na televizi každý den, o 21 procentních bodů.
„V březnu 2020 se ve Francii u těchto mladých diváků prodloužila doba sledování televize o 36 % oproti 24 % ve věkové skupině 25 až 49 let a 16 % ve skupině od 50 let.”

To vše bude mít podle jeho názoru dlouhodobý vliv na návyky při konzumaci médií u generace Z, což je demografická skupina, o níž někteří mediální odborníci prohlašují, že ani neví, co je televize. Toto médium jim totiž umožňuje sejít se s rodinou a během omezení volného pohybu jim poskytuje pevnou oporu.

Tato mezigenerační televizní zkušenost přepisuje mediální očekávání mladších lidí. U nich je teď pravděpodobnější, že budou sledovat zpravodajské vysílání, které je pro ně důležité, a společně strávené chvíle zábavy vytvoří nové rodinné vzpomínky.

Těžko si představit, že se tohle úplně vytratí, říká Bischoff. „Až se vrátíme ke svým hektickým životům, rodiny si budou vážit pohody a lenošení a dají si záležet, aby si na ně našly čas.

Zdroj: https://origin.warc.com