TELEVIZE JE LÍDR MEDIÁLNÍHO TRHU • nabízí bezkonkurenční reach napříč cílovými skupinami
 • umí vyvolat rychlou odezvu
 • zajišťuje vysokou návratnost investic
 • dodává špičkovou kvalitu videoobsahu
 • je klíčová pro dlouhodobý úspěch značky
 • je důvěryhodná
 • vytváří silné emoce
 • poskytuje bezpečné prostředí pro brandovou komunikaci
 • inspiruje a drží krok s digitálním věkem
 • pokrývá všechna témata a žánry

 

 

TV A REACH

Televize je vždy, všude a pro všechny. Její vysílání zasáhne měsíčně v průměru 95 % diváků v ČR starších 15 let. Data za rok 2020.

 

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, live+TS0-3, ke dni 4.2.2021

 

TV A ATS

Soumraku televize se nemusíme obávat. Čas, který strávíme průměrně každý den u obrazovky, vzrostl v nejširší cílové skupině od roku 2008 o 25 minut.

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, live+TS-3, ke dni 4.2.2021

 

VÝVOJ ATS V SOUVISLOSTI S ROZŠÍŘENÍM INTERNETU

I přes masivní rozvoj internetových služeb a zdvojnásobení počtu uživatelů od roku 2006 vidíme, že ATS od roku 2007 roste.
41% online uživatelů
81% online uživatelů

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, live+TS-3, ke dni 4.2.2021; Zdroj počtu uživatelů: ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/3-pouzivani-pocitace-a-jinych-zarizeni-k-pristupu-na-internet)

 

ČAS NA ZAŘÍZENÍCH

Češi starší 15 let si pro sledování audiovizuálního obsahu nejčastěji vyberou osvědčenou televizní obrazovku.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere. Čas na TV je z měřených dat PCEM. Základ: Jednotlivci 15+, N=1078 (LSS2020)
Q: Kolik času věnujete aktivitám na následujících zařízeních v průměrný den (včetně času v práci nebo ve škole)?

 

PODÍL MEDIATYPŮ

Češi stráví denně v průměru téměř sedm hodin ve společnosti médií, největší podíl má stále televize: 43 %.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere. Čas sledování TV je uveden pouze jako živé vysílání na TV a sledování TV archivů na televizoru.
Čas na internetu je dopočten jakou součet přes jednotlivá zařízení. KV za rok 2020, průměrný den, CS 4+

 

VÝVOJ REKLAMNÍCH INVESTIC DLE MEDIATYPU

Vedle internetu je televize v posledních pěti letech jediným mediatypem s pravidelně rostoucími reklamními investicemi.

Ceny bez vlastní inzerce (selfpromo); u TV, tisku, OOH a rádia ceníkové ceny (gross); u internetu: do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny; 2010-2012 neobsahuje regionální prodeje. Zdroj: http://www.inzertnivykony.cz/.

 

TV A BRAND

TV funguje skrz „trychtýř“.
Vrchol trychtýře
 • Znalost značky
 • Budování brandu
 • Zájem/záměr nakoupit

Dno trychtýře
 • TV aktivuje diváka prostřednictvím reklamy
 • TV reklama inspiruje k brouzdání na internetu
 • Díky digitalizaci můžete doslova nakupovat on-line během sledování TV reklamyhttps://www.millwardbrown.com/Insights/Point-of-View/How_Consumers_Buy_Brands_The_new_decision_journey/