Rok 2019 už klepe na dveře. ExchangeWire vyzvala stovky expertů, aby se podělili o svůj názor na to, co přinese příští rok.  Po letošku, který byl pro TV připojenou k internetu od doby jejího vzniku jedním z nejzajímavějších, bude následující rok podle expertů z oboru ve znamení ještě větších možností efektivního cílení na zákazníky napříč TV.

Značky si dopřejí větší kontrolu

TV predictions

“Revoluce divácké svobody, díky které mohou sledovat pořady kdekoli a kdykoli byla přijata s otevřenou náručí – a kvalita TV obsahu bude dosahovat nových výšin i v roce 2019. Pokračující možnosti tzv. data-driven TV napříč platformami dělá z tohoto vyvíjejícího se sledovacího modelu obrovskou příležitost pro reklamní zadavatele. Značkám to přinese větší kontrolu, větší flexibilitu a konečně větší účinek reklamy. Data-driven adresnost činí z TV prostředek k vybudování značky i nástroj výkonnostního marketingu – jak dlouhodobě, tak krátkodobě. TV přináší slávu a váhu, nabízí obrovský zásah a úžasné cílení a samozřejmě je pro značky bezpečná – to se v roce 2019 nezmění.“

Jamie West, Group Director of Advanced Advertising, Sky

Pozornost se přesune z infrastruktury k divákovi

TV predictions

„Konkurenční tlaky tzv. direct-to-consumer služeb jako je Netflix a Amazon přinutí televizní společnosti financované inzercí drasticky snížit množství reklam, aby mohly vybudovat své vlastní direct-to-consumer služby a zbrzdily úpadek lineárních diváků. V důsledku změny diváckých očekávání budou muset značky najít nové způsoby integrace svých sdělení v obsahu přirozenější cestou, než je klasický model přerušení pořadu reklamou. To vše ukazuje na trend roku 2019, kdy se zvýší zaměření na diváka. Tento průmysl funguje jako kyvadlo – a protože v posledních letech se zaměřoval na data, adresnost a infrastrukturu, následující rok bude o divákovi, kreativitě a zase kreativitě.“

Ari Lewine, CSO & Co-founder TripleLift

T-commerce otevře nové toky příjmu

TV predictions

„Nejen lineární televize bude v roce 2019 ještě chytřejší, stoupat bude i rozsah a propojenost přístrojů, jak budou zákazníci stále více komunikovat s reklamou napříč médii jako je TV, hlas nebo mobil. T-commerce bude hrát velkou roli i v nadcházejícím roce. Jak budou značky a média hledat další zdroje příjmu, častěji se budeme setkávat s komerční aktivitou skrze TV připojenou k internetu.“

Tripp Boyle, SVP, Sales Strategy & Business Development, Connekt

Spotřební flexibilita posílí personalizaci

TV predictions

“Personalizace bude pro budoucnost TV a OTT klíčová, protože diváci budou očekávat čím dál cílenější návrhy a větší flexibilitu. Dnešní spotřebitelé si mohou vybrat mezi více možnostmi než kdykoli předtím ve smyslu co, kdy, kde a jak konzumovat obsah a média. Nadbytek možností znamená, že výběr místa, platformy a přístroje bude personalizovanější. Podle zprávy agentury Nielsen Admosphere, Total Audience Report, tráví dospělí diváci v USA průměrně 11 hodin denně u médií – to číslo se bude v roce 2019 ještě zvyšovat. Ve Velké Británii lidé tráví u médií přibližně 9 hodin denně. S rostoucím počtem nových způsobů personalizace sledování TV a videa se bude zvyšovat také množství hodin.“  

Barney Farmer, UK Commercial Director, Nielsen

Adresnost bude běžná

TV predictions

„Letos jsme byli svědky významných změn v oblasti TV připojené k internetu, které se týkaly velkých hráčů na trhu, např. fúze AT&T a Time Warner, Disneyho akvizice společnosti 21st Century Fox a nabídka společnosti Comcast ke koupi společnosti Sky. S rostoucím množstvím inventáře addressable TV a investicemi do relevantní technologie, má reklama v addressable TV potenciál stát se v roce 2019 konečně běžnou záležitostí. To ale vyžaduje úsilí ze strany TV průmyslu k vytvoření společného systému ohodnocení a obchodování s TV připojenou k internetu a k jejímu měření napříč přístroji a digitálními kanály, pokud chce plně využít svůj potenciál.“

Martyn Bentley, Commercial Director, AudienceProject

2019 nebude „rokem OTT“

TV predictions

„Vzestup TV připojené k internetu letos stabilně rostl. Platformy, na kterých lze pořady sledovat se zpožděním využívalo pravidelně 40 milionů lidí ve Velké Británii, 35 % z nich týdně. Komplikovaný OTT horizont však skrývá mnoho překážek jak pro vysílatele, tak pro inzerenty. Není pravděpodobné, že by se rok 2019 stal rokem OTT. Ze strany průmyslu bude nutné vynaložit značné úsilí, než se podaří přivést reklamu v lineární a digitálním videu do programatiku. To však nezabrání tomu, aby se OTT stala v roce 2019 reklamní platformou, která by měla zůstat na očích. Trh se vyvíjí rychle: inzerenti a agentury začínají vyžadovat měření k ověření OTT inventory, aby měli k dispozici konzistentní metriky napříč celým mediálním plánem. Průmysl se potřebuje opřít o konzistentní měření OTT a propagovat vzdělávání v oblasti platforem TV připojené k internetu a o tom, jak se liší od jiných digitálních platforem a jak mohou vést k rozdílným nákupním strategiím.“

Nick Morley, EMEA MD, Integral Ad Science

Britská spotřeba OTT zraje

TV predictions

„Tradiční formy nákupu TV reklamy, které kdysi dominovaly, se nyní potýkají s dalšími způsoby, jakými lze konzumovat obsah např. přes OTT, SVOD a VOD. Víme, že počet diváků, kteří sledují obsah přes OTT roste. Ve Velké Británii streamuje OTT služby 36,5 % internetových uživatelů, což z Británie dělá nejzralejší trh předplacených OTT z EU-5. Klíč k maximální efektivitě kampaní je porozumění zákazníkově chování, zvážení divákovy krátkodobé pozornosti a zaručení, že reklamy budou vhodně umisťovány. Na cestě do roku 2019 je pro lineární i digitální TV zásadní zvážit, jak zastínit konkurenci a zároveň zlepšit divácký zážitek.“   

Marlene Grimm, Head of Analytics, TVSquared

DTC využívají TV připojenou k internetu

TV predictions

„V příštím roce se TV připojená k internetu stane populárním inzertním kanálem pro tzv. direct-to-consumer značky. Už nyní vidíme DTC značky experimentovat s reklamou v TV připojené k internetu na naší platformě. Tyto tzv. data-driven značky rozumí 1-to-1 targetingu a cení si prémiového, pro značky bezpečného obsahu, který jim TV připojená k internetu přináší. Jak zrají, uvědomují si tyto mladé značky, že musí diverzifikovat své rozpočty na reklamu, protože ve facebookovém feedu najdou jen omezenou hodnotu. TV připojená k internetu je atraktivní ve smyslu strategie budování značky, tak přímého marketingu, který pohání měřitelnou ROI. Inzerenti investují do TV připojené k internetu. Nedávná studie, kterou jsme provedli na 140 nákupčích, odhalila, že 70 % plánuje utrácet za TV připojenou k internetu v roce 2019 víc. Poptávka poroste s přibývajícím množstvím inzerentů, kteří si uvědomují efektivitu reklamy v TV připojené k internetu.”

Mark Zagorski, CEO, Telaria

Advanced TV bude zářit ve světle potřeb bezpečnosti značky

TV predictions

„Po náročném roce v mediálním průmyslu, by inzerenti rádi přesunuli svůj obsah do prostředí, které je pro značku bezpečné. To může pro Advanced TV představovat šanci, jak zazářit: tento formát spojuje pro značky bezpečné, vysoce kvalitní prostředí tradiční televize se schopnostmi měření a targetingu programatické reklamy. Víme, že mnoho značek se už do toho pustilo: V nedávné studii jsme zjistili, že 38 % značek již kupuje TV připojenou k internetu programaticky. Očekáváme, že tento trend se bude v roce 2019 rozvíjet a Advanced TV se stane zásadní součástí většiny reklamních kampaní.“

Mike Shaw, VP, EMEA, dataxu

Přesun rozpočtu od lineární k TV připojené k internetu (CTV)

TV predictions

“S tím, jak se více a více reklamních zadavatelů poznává vylepšené cílení, analytiky a atribuci zakořeněnou v OTT/CTV, dočkáme se v nadcházejícím roce masivních přesunů v rozpočtu. Televizní nákupčí přehodnotí své rozpočty pro lineární TV, aby otestovali zásah a frekvenci, kterou OTT/CTV přináší se svým precizním inventářem informací o demografii a chování domácností. V příštích dvou letech bude počet procent rozpočtů určených pro OTT/CTV převyšovat procento minut strávených na tzv. addressable zařízeních. V roce 2019 vyjdou výhody OTT/CTV najevo.”

Frost Prioleau, CEO, Simpli.fi

Kreativní video inteligence posílí personalizaci

TV predictions

„Přestože je TV stále hlavním komponentem marketingového mixu, zadavatelé reklamy musí i nadále upravovat své strategie na základě toho, kde jejich publikum video sleduje. Televize připojená k internetu (CTV) nejenže dosahuje k populaci, jež „přestřihla kabely“, evoluce schopností cílení dat nyní zadavatelům reklamy umožňuje personalizovat jejich videa pro publikum na velké obrazovce. Tato kreativní video inteligence – kombinace jedinečných dat a pokročilé kreativity – znamená, že diváci se budou častěji setkávat s více CTV reklamami specificky odpovídající jejich zájmům ve chvíli, kdy to dává největší smysl.“

Jay Baum, Head of Global Partnerships, Tremor Video DSP

Od opakovaných k postupným sdělením

TV predictions

“S přesouváním videa k TV připojené k internetu a OTT, kde existuje vrstva digitální identity, konečně uvidíme postupná sdělení a epizodické reklamy vysílané jedné domácnosti nebo divákovi. V důsledku toho reklamní videa budou více jako obsah a sdělení vyprávěné v rámci několika epizod spíše než něco natlačené do 30 sekund, co se neustále opakuje. Programatická kreativita může začít dosahovat svého potenciálu díky tomuto vynikajícímu vyprávění.“ 

Victor Wong, CEO, Thunder Experience Cloud

Zdroj: Exchangewire.com