Více než polovina (56 %) dospělých ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Itálii a Francii je spíše ochotna sledovat reklamy v televizi v reakci na rostoucí náklady na předplatné streamovacích služeb, odhalila spotřebitelská studie Samsung Ads Europe.

Průzkum s názvem 2021 Connected TV Viewer (Divák chytré televize 2021, pozn. překl.), který provedla společnost Ipsos, se dotazoval více než 5 000 spotřebitelů s chytrým televizorem, aby dále prozkoumali kontext trhu a pochopili kulturní vlivy, které utvářejí roli chytré televize v domácnosti. Výzkum v zásadě zjistil, že doporučení jsou klíčem k tomu, aby diváci snáze našli pořad, který chtějí sledovat.

Z údajů vyplynulo, že vlastníci chytrých televizí v daných zemích mají k reklamám v televizi ve srovnání s jinými zařízeními převážně pozitivnější vztah a nejméně dvakrát častěji je považují za kvalitnější, zábavnější a poutavější než reklamy na jiných zařízeních v domácnosti. Téměř dvě pětiny respondentů považovaly reklamy na chytrých televizích za kvalitní ve srovnání s 11 % na mobilních zařízeních nebo 8 % na noteboocích/stolních počítačích. 37 % respondentů navíc považovalo reklamy na chytrých televizorech za zábavné ve srovnání s 15 % na mobilních zařízeních a 8 % na stolních počítačích.

Ukázalo se, že sledování streamovacích služeb pro diváka sdíleným zážitkem. Téměř tři čtvrtiny (72 %) diváků chytrých televizí uvedly, že většinou sledují streamovací služby, když si chtějí vychutnat oblíbený program společně se svými blízkými, zatímco jen 18 % volí v takových případech většinou klasické televizní vysílání. 73 % diváků by si pro celovečerní sledování pořadů vybralo spíše streamovací službu, oproti tomu jen 19 % by volilo klasickou televizi. Kromě toho 78 % uživatelů chytrých televizorů v Evropské unii na streamovacích službách hledá nové pořady ke sledování, přičemž pouze 14 % diváků považuje klasickou televizi za kanál, kde mohou objevit něco nového. Živé vysílání, jako je zpravodajství a sport, jsou však stále z velké části součástí hlavně klasického televizního vysílání. Chytré televize a streamovací služby sledují častěji a déle rodiny s dětmi, než je tomu u domácností bez dětí.

Dvě třetiny diváků chytrých televizí (67 %) souhlasí s tím, že mají více než dostatečný výběr, pokud jde o obsah, který mohou sledovat na streamovacích službách, k nimž mají přístup. Průzkum však zdůraznil roli, kterou mohou chytré televize sehrát v tom, že divákům umožní rychle najít obsah, který se jim líbí. Dvě třetiny (66 %) diváků chytrých televizorů naznačily, že doporučení na domovské obrazovce na základě pořadů, které oni nebo jejich domácnost sledovali napříč všemi streamovacími službami, by pro ně bylo atraktivní.

Pokud se podíváme na okamžiky, kdy si diváci chytrých televizí nebyli úplně jisti, co sledovat, pouze 21 % by nejspíš přešlo přímo k aplikaci, přičemž 64 % by se pravděpodobně podívalo na informace na domovské obrazovce chytré televize, které by jim pomohly při rozhodování. To ukazuje, že chytrá televize může fungovat jako filtr, který zabraňuje zahlcení diváků nadměrným množstvím informací a funguje jako klíčový portál k výběru toho nejlepšího obsahu.

Studie také zjistila, že YouTube a jeho konkurenta Dailymotion si v posledních třech měsících na chytrých televizorech pustilo 38 % diváků, zatímco 27 % používalo svoji chytrou TV jako hudební přehrávač a 19 % k prohlížení internetu. Průzkum ukázal, že více funkcí chytrých televizí se odráží v emocionálních potřebách, které podle jejich diváků naplňuje: 9 % dotázaných identifikovalo svoji chytrou TV jako zdroj vzdělávání nebo výuky; 12 % diváků chytrých televizorů sledovalo videa o vaření; 10 % sledovalo v posledních třech měsících prostřednictvím své chytré televize jiné typy výukových programů.

"Vidíme, že se chytré televize stávají víceúčelovým médiem sloužícím k zábavě, socializaci, vzdělávání a dalšímu. Ochota diváků sledovat reklamy výměnou za bezplatný obsah v kombinaci s vnímáním reklam v televizi je zajímavou příležitostí pro inzerenty, kteří se snaží oslovit diváky prostřednictvím streamovacích platforem financovaných reklamou," komentuje zprávu Alex Hole, viceprezident společnosti Samsung Ads Europe.

"Vzhledem k tomu, že spotřebitelé vyhledávají bezplatný televizní obsah podporovaný reklamou, očekává koncový spotřebitel, že bude nabízený obsah na největší obrazovce v jeho domácnosti vysoce kvalitní, a to samé očekává i od reklamy. To tak potvrzuje to, co jsme instinktivně věděli; aby reklama pasovala do prémiového kanálu, musí být prémiová i samotná reklama.”

Zdroj: rapidtvnews.com