Investice do televize dosahují po celém světě vyšší úrovně než v období před pandemií. Nově zveřejněné mezinárodní údaje ukazují, jak direct-to-consumer (DTC) značky i obří online společnosti čím dál více využívají televizi k propagaci svých sdělení.

The Global TV Group, neformální uskupení televizních asociací a mediazastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, vydalo novou tematickou aktualizaci své publikace Global TV Deck s údaji z 15 trhů z celého světa. Přehled ukazuje, jak se od roku 2015 do roku 2020 celkové výdaje DTC značek na televizi více než zdvojnásobily. DTC značky jsou společnosti, které prodávají své produkty nebo služby online přímo koncovým zákazníkům, aniž by angažovaly externí maloobchodníky, velkoobchodníky nebo další strany tradičního dodavatelského řetězce.

V souboru grafů najdou marketéři například údaje o tom, že:

  • čistě internetové DTC značky investovaly v USA během roku 2020 do televizní reklamy téměř 5 miliard dolarů. To jsou více než dvakrát vyšší výdaje v této kategorii než před pouhými čtyřmi lety,
  • DTC značky ve Francii od roku 2017 do roku 2020 zvýšily výdaje na televizi o třetinu,
  • počet DTC značek inzerujících v brazilské televizi se od roku 2016 do roku 2020 zvýšil téměř desetkrát,
  • DTC značky jsou již aktivní i na německém trhu televizní reklamy. Tento trh nadále roste a staví na úspěchu více než 200 společností, které televizi využívají.

Shromážděné údaje také svědčí o tom, že společnosti Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (mateřská společnost společnosti Google) a Microsoft, označované zkratkou FAAAM, považují televizi za cenný prostředek k posilování růstu a používají ji ke komunikaci více než dříve. Společně by těchto pět předních technologických společností tvořilo jedničku ve výdajích na televizi v USA. Údaje také dokládají, že kumulované výdaje na televizi společností FAAAM je společně řadí na pozici druhého největšího inzerenta v Německu a v Kanadě a mezi tři největší investory do televizní reklamy ve Velké Británii. Shromážděné údaje zdůrazňují, že tento nárůst investic je realitou na různých trzích (např. ve Francii, Itálii, Španělsku a dalších zemích). Velké technologické firmy se stabilně objevují v první desítce největších televizních inzerentů. Obří společnosti rozšiřují činnost i v dalších médiích. Víceobrazovková televize jim poskytuje bezkonkurenční rozsah, který potřebují pro zvyšování zákaznické základny. Aktualizované údaje z 27 trhů ukazují, že televize vyniká zejména v realizaci masového zásahu. I tyto údaje shromáždilo uskupení The Global TV Group a jsou bezplatně k dispozici zde.

Sean Cunningham, prezident The Global TV Group a generální ředitel a prezident společnosti VAB:

„DTC značky a velké technologické společnosti mají ve své DNA vepsáno, že vycházejí z dat a přesně se zaměřují na to, co přinese výsledky. Není divu, že patří mezi největší globální investory do televize. Jejich investice jim průběžně umožňují plnit a překračovat obchodní klíčové ukazatele výkonnosti v celém trychtýři.“

Katty Roberfroid, generální ředitelka, egta:

„Významné poznatky, které shromáždilo uskupení The Global TV Group, výmluvným způsobem ukazují, že společnosti všech forem a velikostí využívají televizi k tomu, aby své značky rychle proslavily. Značky vzniklé na internetu i obří online firmy našemu médiu důvěřují a investují do něj. A tento nový soubor prověřených údajů z našeho odvětví nám umožňuje podívat se za hranice a zjistit, že tento trend platí po celém světě.”

Aktualizaci souhrnu Global TV Deck si můžete stáhnout na webových stránkách The Global TV Group.

Zdroj: theglobaltvgroup.com