Podle organizace ASA (Advertising Standards Authority) přinesl rozmach televize způsobený omezením volného pohybu nebývalé oživení expozice vůči televizní reklamě. Údaje regulátorů - získané od výzkumné rady televizního vysílání BARB - odrážejí rychlý vývoj reklamy a inzerentů, kteří v době sdělování zpráv o veřejném zdraví reagují na naše potřeby a požadavky.

Srážka tradiční televize s onemocněním covid-19

• ASA provedla analýzu zaměřenou pouze na tradiční televizi (bez služeb předplaceného videa na vyžádání) za období prvních sedmi týdnů plošné karantény mezi 16. březnem a 3. květnem.

• Při srovnání tohoto časového úseku se stejným obdobím předcházejícího roku vyšlo najevo, že sledování televize vzrostlo oproti předcházejícímu roku (+ 20,1 %) i oproti období před lockdownem (+ 12 %).

• Děti ve věku 10-15 let tvořily skupinu, která se na televizi dívala více než kterýkoli jiný segment v populaci.

• V posledních týdnech plošné karantény, kdy hodně času u obrazovky trávili dospělí, úroveň sledovanosti podstatně vzrostla; i dětská sledovanost se oproti výchozím údajům za rok 2019 zvýšila.

Expozice vůči reklamě na vzestupu

• Zvýšená konzumace se přirozeně promítla do větší expozice vůči reklamě a za dané období vzrostla o 15,6 %, přičemž vzorec sledování televize u dospělých obecně odpovídal normě před plošnou karanténou.

• Zvýšené sledování televize přineslo významný pokles expozice vůči reklamě, která se vztahuje k sektorům nejvíce zasaženým onemocněním covid-19, kdy se reklamy na kino propadly z 5,9 reklam na 1,5 reklam na dospělého a ze 4 na 0,8 reklam na dítě.

• Opatřeními proti šíření koronaviru byly těžce postiženy také bary a restaurace; zhlédnuté reklamy v tomto odvětví klesly ze 7,8 na 2,2 u dospělých a z 2,5 na 0,7 u dětí.

Zásah značek v oblasti cestovního ruchu se rovněž vytratil. Dospělí viděli pouze 1,3 reklam oproti 18,7 reklam ve šťastnějších časech. Odpovídající údaje u dětí dosáhly hodnoty 0,3 oproti 4,9 reklam.

• Když se objevily společenské a zdravotnické kampaně sponzorované státem, expozice vůči nim se podle očekávání prudce zvýšila, u dospělých vystoupala z 8,5 na 25,2 reklam a u dětí z 2,1 na 5,6 reklam.

• Obstály také supermarkety se záplavou potravinářských značek, které si budovaly svou pozici a přispěly k nárůstu z 5,9 reklam na 23,7 reklam na dospělého v daném sektoru. To se odrazilo v odpovídajících údajích u dětí, kde se expozice zvýšila z 1,2 na 6,4 reklam.

• Další trendy, které analýza odhalila, ukazují zvýšenou expozici vůči produktům péče o zdraví a o tělo, jako jsou vlasová a ústní hygiena a čisticí prostředky pro domácnost.

Zdroj: https://www.thedrum.com