Asociace komerčních televizí

AKTV V PRAZE HOSTILA SUMMIT TOP MANAŽERŮ SVĚTOVÝCH TV A RÁDIÍ test

V rámci svého členství v odborné asociaci egta, která sdružuje televizní a rozhlasové společnosti z Evropy i jiných zemí světa, dostala Asociace komerčních televizí příležitost v Praze hostit letošní odborné setkání egta CEO & Top Exec’s Summit. Jedná se o každoroční setkání členů egta,  na kterém si v průběhu dvou dní top management mediálních společností vyměňuje své zkušenosti, inspiraci i kontakty. Letošní ročník se konal 6. a 7. června za účasti více než 220 účastníků z celkem 33 zemí světa.

TV REKLAMY JSOU PRO SPOTŘEBITELE STÁLE RELEVANTNĚJŠÍ NEŽ REKLAMY VE STREAMOVANÝCH VIDEÍCH test

Co to vypovídá o programatické reklamě?

Navzdory snahám marketérů v oblasti pokročilého programatického a datového targetingu pro reklamní videa je podle spotřebitelů větší pravděpodobnost, že najdou relevantnější reklamy v lineární televizi.

Podle průzkumu provedeného společností Adobe v únoru 2019 řeklo 49% amerických uživatelů internetu, že TV je jedna z médií, kde nejpravěpodobněji uvidí relevantní reklamu, zatímco jen 12% uvedlo to samé o streamovaném videu.

Ve kterých médiích nejpravděpodobněji najdete reklamu relevantní pro americké uživatele internetu?

Cenný reklamní prostor a schopnost zasáhnout masové publikum udrželo relevanci televizní reklamy v digitální době. Avšak digitální video láká marketéry na pokročilý targeting pomocí programatické reklamy využívající divácká data, která televize nemá k dispozici.

Odhadujeme, že se letos za programatická reklamní videa utratí 29,24 miliardy dolarů, což bude 81,2% investic do digitálního reklamního videa. V případě TV budou do programatické reklamy investovány pouze 4,0% reklamního rozpočtu v USA.

Programatická reklama má mnoho výhod, z nichž většina se týká nižší ceny a schopnosti sbírat data. V reakci na průzkum z listopadu 2018 provedeného společností Digiday Research, 56% mediálních nákupčích amerických agentur a značek řeklo, že zvýšený targeting a optimalizace jsou největšími výhodami programatické reklamy. Ovšem pokud diváci stále nacházejí relevantnější reklamy v televizi, pak není programatická reklama zas až tak efektivní, jak se některým marketérům jeví.

Názory spotřebitelů naznačují, že se reklamy stávají celkově relevantnějšími. Ve studii společnosti Adobe mělo 46% spotřebitelů pocit, že reklamy, které nedávno viděli, byly relevantnější než ty vysílané před rokem. Většina marketérů se shodne na tom, že k dosažení dokonalené personalizace zbývá ujít ještě dlouhý kus cesty.

Jen 32% marketérů věří, že jejich průmysl dosahuje personalizace efektivně, říká studie provedená v únoru a březnu 2019 společnostmi Evergage a Researchscape International. Když byli dotázáni, zda jsou spokojeni s úrovní personalizace svých vlastních marketingových snah, 50% odpovědělo, že jsou buď nespokojení nebo velmi mírně spokojení a 34% řeklo, že jsou mírně spokojení.

I když marketéři mají možná důvěru v potenciál programatické reklamy zacílit ultra specificky, je možné, že přesnost dat zkrátka není dostatečná a to je ten důvod, proč s nimi diváci nerezonují.  Mnoho marketérů by souhlasilo, vyplývá ze studie společností Evergage/Researchscape International. Téměř polovině respondentů (45%) připadalo, že jim chybí dostatečná data a poznatky pro efektivní personalizaci.

Zdroj: www.emarketer.com

INTERNETOVÍ OBCHODNÍCI JSOU NEJVĚTŠÍMI TELEVIZNÍMI INZERENTY test

Kolektivně představují internetoví obchodníci největší kategorii inzerentů v britské TV zodpovědnou za téměř 15% celkových nákladů investovaných do tohoto kanálu v roce 2018, přičemž druhou největší kategorii, potraviny, převyšují o víc než 40%.

Nejnovější data společnosti Thinkbox naznačují, že zejména Amazon zvýšil své investice do TV reklamy o 21% na 60 milionů britských liber v rámci propagace své hlasové asistence Alexa, čímž obsadil první z třech nejvyšších příček. Za ním následovaly společnosti Procter & Gamble (169 milionů liber) a Reckitt Benckiser (79 milionů liber).

Pět kategorií, které v roce 2018 do TV investovaly nejvíce, jsou podle dat agentury Nielsen tyto:

  1. Internetoví obchodníci: 760 milionů liber (7% meziroční nárůst) 
  2. Potraviny: 534 milionů liber (3% pokles)
  3. Kosmetika & péče o tělo: 437 milionů liber (1% nárůst)
  4. Zábava & volný čas: 380 milionů liber (beze změny)
  5. Finance: 378 milionů liber (18% nárůst)

Thinkbox také sledoval 867 nových i navracejících se (po minimálně pětileté pauze) TV inzerentů, které dost možná motivovala skutečnost, že průměrná cena za tisíc zhlédnutí (CPT) reklamy v broadcast TV stál 5,16 liber, což je o 21% nižší cena v reálných hodnotách než před 10 lety.  

Thinkbox upřesnil, že tento údaj se týká pouze televizní reklamy, kterou diváci zhlédnou od začátku až do konce za normální rychlosti. Televizní reklamy zhlédnuté při zrychleném přehrávání jsou pro inzerenty zdarma.

„TV inzerce podala v roce 2018 vzhledem k obtížnému ekonomickému prostředí skvělý výkon,” říká Lindsey Clay, CEO společnosti Thinkbox.  

„Registrujeme náznaky toho, že se finance přesouvají zpátky do TV z méně kvalitního internetového prostředí, které není schopné zajistit značkám bezpečí,” dodává. „Je to důkaz, že TV má stále velkou moc, když společnosti jako je Amazon, který rozumí svým zákazníkům velmi dobře, využívají televizi umocnění svého úspěchu.” 

V roce 2018 činila celková televizní inzerce 5,11 miliard liber. Tato částka představuje všechny investice inzerentů do komerční TV ve Velké Británii napříč všemi formáty a obrazovkami: spoty v broadcast TV a sponzorství, broadcaster VOD, addressable TV, interaktivní TV reklama a product placement. 

Zdroj: www.warc.com

JE ČAS PODÍVAT SE NA TV REKLAMU V NOVÉM SVĚTLE test

Zatímco o addressable TV se v mediálním průmyslu už nějakou dobu mluví, zdá se, že širší marketingový průmysl ještě nedokázal její potenciál doopravdy docenit.

S novými, fascinujícími kanály a marketingovými přístupy, které se neustále objevují, je snadné přehlédnout proměnu, kterou jiné mediální kanály prochází, zvláště pak ty, které tu jsou s námi už hodně dlouho.

Za poslední rok sdružení ISBA pracovalo se svou skupinou TV and AV Steering Group na pochopení této inovativní reklamní technologie, porozumění příležitostem, které se nabízí, a na předvídání toho, co se začíná objevovat na horizontu.  

Otevírání TV novým inzerentům                     

Addressable TV přitahuje stávající TV inzerenty, kteří se zajímají o kombinaci širokého dosahu lineární televize a schopností zacílení, jaké má inzerce v addressable TV. To nás přivádí ke skutečnému profesionálovi: addressable TV jim umožňuje dosáhnout k okrajovým divákům nebo testovat konkrétní skupiny spotřebitelů a zjistit, jak reagují na nové marketingové kampaně.

Navíc to umožňuje televizní inzerci značkám, které si to dosud nebyly schopné dovolit, a proto si mohou malé a střední společnosti přidat TV do svých marketingových mixů a zacílit na žádoucí spotřebitele.

Nové prostředí

Dříve se TV a internetová technologie považovaly za dva rozdílné prvky, často plánované a pořizované úplně zvlášť, nebo dokonce  od různých marketingových týmů. A přesto když lidé sledují TV, čím dál častěji se tak činí na digitálních zařízeních a zpravidla online nebo interaktivně.

Dnešní televizní a reklamní prostředí zahrnuje digitální vysílání a IP lineární kanály, uzavřené formáty na vyžádání, krátké formáty a interaktivní TV formáty.

Adresná TV reklama bohatá na data se objevuje jako nová reklamní platforma a náš průmysl musí být schopný posouzení a uvažování o mediálním prostředí, které se před námi právě vyvíjí. Aby to bylo možné, všichni zúčastnění musí mít jasno o TV distribuci a reklamní technologii a zároveň konzistentně používat smluvenou TV a reklamní terminologii.  

Demystifikace

S addressable TV je nevyhnutelně spojená i nová terminologie. Avšak zatímco se brodíme novým jazykem a pokoušíme se definovat „jak to bude prospěšné pro nás”, je čím dál jasnější, že nedostatek reálných informací o možnostech představuje ještě větší problém.

Bobi Carley, který se nedávno přidal ke sdružení ISBA, hlasitě prohlašuje, že inovace následují poptávku: „Potřebujeme, aby se inzerentův hlas považoval za hlavní zainteresovaný subjekt v procesu vytváření tohoto klíčového trhu, aby zaručil, že zrání tohoto trhu probíhá žádoucím způsobem.“

Za tímto účelem spolupracujeme s Nigelem Walleyem ze společnosti Decipher (za podpory firmy Sky) na vytvoření našeho průvodce addressable TV s názvem „Vznikající kontext TV adresnosti“. Doufáme, že marketerům vyplní mezeru ve vzdělání a umožní jim zastávat informovanou pozici ve vývoji Addressable TV.   

Budoucnost

Addressable TV je nyní v bodě, kde je tato debata možná a kde průmysl potřebuje, aby byli všichni hráči dostatečně informovaní, aby se mohli přidat. 

V současné době je rozsah addressable TV velmi omezený, to se ale v Británii rapidně mění. Například Sky Adsmart, je momentálně jediným produktem na trhu a bude se dál vyvíjet v roce 2019. V dubnu se k Adsmartu přidají domácnosti využívajících služeb Virgin Media a později v průběhu roku i televizní společnosti YouView.

S postupných rozšiřování addressable TV bude marketingový průmysl napjatě očekávat, jak dopadnou plány kanálů ITV a Channel 4.

V minulosti měli vysílatelé tendenci pracovat izolovaně. ISBA vítá užší spolupráci mezi vysílateli a podporuje dlouhodobé investice do budování addressable TV, která inzerentům zajišťuje řešení ve velkém měřítku. 

 

Zdroj: TheDrum.com

TV A DIGITÁLNÍ MARKETING MUSÍ PŘESTAT SOUPEŘIT A PŘIZNAT SI, ŽE SE NAVZÁJEM POTŘEBUJÍ test

Digitální a tradiční reklama spolu soupeří o pozornost inzerentů jako dva sourozenci soutěží o přízeň rodičů už od doby dospívání digitálu v éře, která následovala po internetové horečce. Mnozí to nazývají válkou mezi generacemi, kde to stará garda “zkrátka nepobrala.” Nemělo by to však být vnímáno jako bitva relevance mezi starým a mladým nebo válka o miliardy mediálních dolarů investovaných inzerenty. Poraženými v takové válce totiž nejsou jen inzerenti, ale také spotřebitelé, kterým poskytují své služby. 

My všichni bychom si měli uvědomit, že digitální reklama je strategickým mediálním kanálem v inzerentově arsenálu, avšak ještě výhodnější bude, pokud se zbavíme modelu “všechno, nebo nic”, kde jedna strana vyhrává a druhá prohrává. Na místo toho bychom se měli zvolit takový úhel pohledu, kde se reklama vyvíjí a nové nástroje a perspektivy se proměňují, aby vyhověly potřebám inzerentů a spotřebitelů.

Tato nutnost vývoje by už neměla být ignorována starou gardou, když mladý nováček digitál konečně ve smyslu investovaných peněz předčil TV jako dominantní reklamní médium. V roce 2017 digitální marketing poprvé předběhnul televizní reklamu. Podle zveřejněných zpráv vygenerovala TV reklama celosvětově 178 miliard dolarů a digitál dosáhl dokonce 209 miliard

Zatímco se v marketingu debatovalo o tradičním versus digitálním, o starém versus novém, televizní a digitální marketeři se pustili do boje, v němž se přiklonili k jedné nebo druhé straně. Skutečné spotřebitelské trendy tomu však nenasvědčují. Podle zprávy agentury Nielson ze srpna 2018 lidé naopak sledují více – ne méně – médií, zejména pokud počítáme tablety, chytré telefony a internet. V roce 2018 navíc dospělí Američané denně strávili více času sledováním živé TV (o 16 minut více) než v roce 2017.

Přemýšleli jsme dosud o médiích špatným způsobem a v důsledku toho se rozhodovali buďto pro jednu, nebo druhou stranu?

Televize je schopná zajistit zásah a zapamatovatelnost, po které inzerenti touží. Na základě shromážděných dat skupiny The Global TV Group dosáhne TV téměř ke každému člověku na této planetě během jednoho měsíce, k 90% pak během týdne. Je to právě její zásah, co z TV dělá tak mocný druh inzerce. Televize nejenže přispěje k zasažení obrovského publika, ale zároveň dokáže dosáhnout k těm správným divákům pomocí behaviorálního targetingu. Pokud se domníváte, že TV je jen pro tradiční značky, zamyslete se. Novodobé značky jako Fitbit a Airbnb zaznamenaly okamžitý a markantní vzrůst v digitální aktivitě (měřené na základě návštěv webu) poté, co začaly inzerovat v TV.

„Google ve skutečnosti nepodněcuje vyhledávání. Pouze ho umožňuje. Nikdo jen tak nenapíše do vyhledavače jméno značky, produktu nebo služby. To začíná někde jinde. Abychom si udělali úplný obrázek, musíme se podívat na propojení různých médií. Musíte se zaměřit na synergie, ne na rozdíly mezi TV a digitálem… Pokud budete Google považovat za destinaci spíše než za počáteční bod, pak porozumíte jeho spojitosti s televizí,“ říká Bill McCabe, prezident a CEO společnosti Eicoff v příspěvku na firemním blogu v březnu 2018.

Studie firmy Google týkající se vlivu televize na vyhledávání z roku 2010 a její aktualizovaná verze z roku 2017 rovněž jasně potvrzují, že televize a vyhledávání spolu navzájem souvisejí. Převratná práce společnosti Google týkající se tzv. Zero Moment Of Truth a micro-moments potvrzují, že vyhledávání se zvyšuje, ale ignorují „podnět“, který vyhledávání pohání, přestože je jednoznačně součástí tohoto modelu.   A Google study on TV’s impact on search in  and updted in certainly acknowledges the correlation between the two as well.

Nelze popřít, že televize poskytuje velký dosah a zajišťuje široké povědomí o značce. Digitál pro změnu nabízí bezkonkurenční přesnost. Pozorujeme, že se čím dál tím víc společností, včetně naší vlastní, zaměřuje na propojování výkonu televizních reklam a digitální aktivity spotřebitelů. Inzerenti mohou upravit své cenové nabídky v aukci reklam ve vyhledavačích i své rozpočty a nacházet lepší příležitosti k vysílání na základě výkonu TV reklamy, který se posuzuje pomocí digitální aktivity diváků. Především můžete získat podrobnější přehled o svém ideálním zákazníkovi a pomocí granulárních dat zjistit, kdo se zajímá o váš produkt, značku nebo firmu. Tento detailní přehled o zainteresovaných zákaznících poskytuje firmám příležitost k větší angažovanosti. Můžete diváky pobídnout k interakci a zaujmout je.

Pro ty, kteří chtějí v rámci svých organizací uzavřít příměří mezi TV a digitální reklamou, máme několik skvělých prvních kroků:

1. Zlepšete komunikaci mezi oběma týmy. Povzbuďte svůj digitální tým, aby se TV týmu zeptal na jejich mediální strategii a účastnil se konferencí o televizních médiích a naopak.

2. Najděte řešení webové analytiky (jako doplnění Google Analytics), jenž vám dá přístup k datům na úrovni návštěvníků, které lze využít pro analýzu.

3. Vyžádejte si tzv. TV media clearance report na úrovni spotů včetně data, času a kreativních a tržních dat pro každý odvysílaný spot.

S těmito daty a bezplatnými prostředky pro analýzu dat (např. Google Data Studio), můžete začít určovat množství základního „vzrůstu“ generovaného televizí a začít zkoumat jiné způsoby, jak proaktivně využívat data k uvedení nových strategií pro kampaně.

O velkém dosahu TV a přesnosti digitálu by se mělo uvažovat jako o arašídovém másle a marmeládě: nejlépe fungují dohromady. Nejnovější studie Facebook IQ dokládá tuto přímou korelaci. Tato studie zkoumala každodenní chování TV diváků v USA a odhalila, že 94% účastníků mělo při sledování TV „po ruce“ smartphone. 

No tak, televize a digitále, je načase ukončit váš spor and pracovat společně na něčem lepším. Televize, ty buduješ důvěru a určuješ míru zapojení diváků v digitálu. Digitále, ty obohacuješ TV díky mikrotargetingu na dalších styčných bodech jako jsou placené reklamy ve vyhledávačích, divácký retargeting, displejová reklama a sociální média.

Až oba dospějete a zjistíte, že se navzájem podporujete a potřebujete, pak inzerenti, spotřebitelé – zkrátka my všichni – na tom budeme lépe.

 

Zdroj: Forbes.com

JAK MARKETÉŘI MĚNÍ SVÉ TELEVIZNÍ ATRIBUČNÍ STRATEGIE test

Pomalá, ale jistá digitalizace televizní reklamy bude vytvářet tlak na společnosti zabývající se měřením reklamy, aby vytvořily robustnější multiplatformní metriku a atribuční modely. Než k tomu může dojít, musí několik typů společností – včetně poskytovatelů televizních kanálů (MVPD) a televizních společností – zmodernizovat své technologie a strategie.  

Zadavatelé televizních reklam jsou dlouhodobými zastánci přesnější metriky, ale společnosti zabývající se měřením jen s obtížemi vytváří inovativnější produkty, které by fungovaly v tradiční televizní infrastruktuře. Přestože neexistuje jediná metrika, která by dokonale vystihla, jak tradiční technologie brzdí vývoj TV měření, je evidentní, že většina reklam v lineární TV se prodává a cílí na diváky tím stejným způsobem už desítky let. Vzhledem k tomu, že jsou televizní inzerenti stále závislí na přímém prodeji a orientačním targetingu, není překvapením, že tradiční televizní atribuční modely už zestárly

Avšak televizní reklama se vyvíjí. Letos v americkém programatickém nákupu televizních reklam očekáváme růst o velikosti 58,4%. Kromě toho ještě předpokládáme, že budou TV reklamy zacílenější. Předpovídáme, že v roce 2019 se nákup reklamy v addressable TV v USA navýší o 23,3% na 2,54 miliard dolarů.

Vývoj taktik v advanced TV donutí marketéry přizpůsobit svůj přístup k TV atribuci. Při přípravě našeho reportu “US Digital Display Trends 2019” jsme mluvili s Jane Clarke, CEO společnosti CIMM o televizní atribuci.

Jak se TV atribuce vyvíjí?

Musíte o ní přemýšlet hned z několika úhlů pohledu, protože atribuce je komplikované téma závisející na tom, jestli se na něj díváte z pozice marketéra, mediální společnosti nebo jako publisher TV společnosti.

Jak televizní společnosti vyhodnocují atribuci?

Z pohledu televizní společnosti jsou i nedokonalá data lepší než žádná data. Z toho důvodu tráví spoustu času jejich zkoumáním.

V minulém roce se toho televize hodně naučily. To bude i nadále pokračovat, ale oni se rychle učí, které soubory dat fungují ve kterých případech. Ti poskytovatelé televizních kanálů (MVPD), kteří nedávali k dispozici data, tak konečně učinili, protože si uvědomili, že jsou pro TV průmysl velmi důležitá.   

I když Comcast váhá s poskytováním licence na svá data pro všechny výzkumy nebo televize za účelem zhodnocení obsahu, velice rád poskytne data (v některých případech i téměř zdarma) atribučním společnostem, protože už zjistil, že to bude mít pozitivní vliv na jeho seznam společností, kterým se díky reklamám na kanálech Comcastu zvýšil prodej.

Přistupují televizní marketéři k atribuci jinak?

Marketéři se zabývají různými typy marketingu, naceněním, konkurencí, prostředím a počasím. Existuje tolik faktorů, které zahrnou do svého media mix modelingu a tzv. multitouch atribucí. 

Marketéři budou moci lépe zodpovědět otázky jako: „Vytváříte správnou kontrolní skupinu? Máte reprezentativní vzorek v rámci státu?“ Marketéři lidem z TV znesnadní, aby jednoduše imitovali to, co udělal digitál.

Bude se TV atribuce nadále měnit i během příštího roku?

Za rok budeme pokročilejšími uživateli těchto produktů. A nebudou se dělat ty samé chyby. U digitálu došlo k tomu, že všichni srovnali data a měli za to, že vytvořili kontrolní skupinu, pak ukázali ty, kteří byli reklamě vystaveni i ty, kteří nebyli, a pokud tam byly záznamy o prodeji, tak je všechny přičetli Facebooku, Googlu nebo své webové stránce, aniž by si uvědomili, že je to mnohem složitější, než jak to vypadá z pohledu marketéra.

Jak se marketéři poučí ze svých snad o digitální atribuci?

Přistupují k tomu o něco zodpovědněji, protože každý si je těch problémů vědom. Pokud uděláte přesně to, co provedl Facebook a Google a budete naznačovat, že všechny značky prodávaly díky reklamě na vaší platformě, brzo ztratíme kredibilitu. Podle mého názoru jsou marketéři v měření čím dál zkušenější.  

 

Zdroj: Emarketer.com

4 TRENDY, KTERÉ ZMĚNÍ PODOBU VIDEO REKLAMY V ROCE 2019 test

Pro brand marketéry zůstává video nejdůležitějším médiem. Podle zprávy The State of Online Video 2018 společnosti Limelight Networks se chování diváků napříč generacemi urychleně vyvíjí. Spotřebitelé sledují obsah online více než osm hodin týdně.

Tváří v tvář rozrůzněnému prostředí zařízení reklamní zadavatelé hledají více jednoduchosti a transparentnosti. Po vydání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a kalifornského Zákona o ochraně spotřebitele se zákazníci více obávají o svá data a soukromí. Obchodní partneři z oblasti technické podpory reklamy se potýkají s technickými komplikacemi souvisejícími s personalizací video reklam pro tak široké publikum, jaké existuje v hlavním vysílacím čase.

Tyto problémy budou v příštím roce klíčové a zadavatelé reklamy by při vytváření své video strategie pro rok 2019 měli mít na paměti tyto čtyři trendy.

1.  Nové nabídky udělají z OTT nutnost pro získání smysluplného dosahu.

Vzhledem k cenám za kabelové balíčky v USA směřují spotřebitelé k dostupnějším digitálním možnostem. Téměř třetina dospělých nyní patří ke skupině, která „přestřihla“ nebo „nikdy neměla televizní šňůru“, a raději volí sledování tradičního televizního obsahu přes nové OTT služby. Pro zadavatele reklamy to znamená, že post-kabelová distribuce je nezbytná k dosažení smysluplného dosahu jakékoli video kampaně. 

Cílení v tomto prostředí je i nadále oříškem. CTV – stejně jako mobilní aplikace – je prostředí bez cookies, ve kterém jsou stovky OTT služeb  a připojených zařízení. Naštěstí hráči z řad dodavatelů pracují na inovacích ke zlepšení koordinace tohoto inventáře a k optimalizaci cílení na diváky.

2. Tradiční placená TV bude i nadále ovlivňovat prostředí videa.

Navzdory růstu OTT služeb zůstává kabel dominantní silou průmyslu. Placená TV tvoří téměř pět hodin z průměrného denního sledování, tvrdí společnost Nielsen. Naproti tomu stojí pouhých 46 minut patřících dlouho-formátovému CTV obsahu. Kabeloví poskytovatelé znovu získávají hodnotu ze ztracených předplatitelů díky investicím do mnoha předních digitálních platforem – z Hulu (Comcast) do Sling TV (Dish) do fuboTV (AMC Networks a 21st Century Fox).

Je čím dál evidentnější, že tradiční TV není ani zdaleka za zenitem, ale naopak prochází zásadní změnou. V roce 2019 můžete očekávat, že více vysílatelů reorganizuje svůj inventář napříč zařízeními a platformami, aby zákazníkům nákup usnadnili. Tato tradiční média budou také důvtipnější při spolupráci s partnery z oblasti reklamních technologií v rámci celkového ulehčení aktivace dat. To značkám umožní personalizovat video sdělení pro různé typy diváků. 

3. Změna ve spotřebitelově očekávání popožene inovace v reklamních transakcích a doručování

Vzhledem k nespočetným video možnostem v TV budou konzumenti čím dál méně tolerovat irelevantní nebo rušivé reklamy. Téměř 30 procent amerických spotřebitelů nyní používá ad blocky, tvrdí Statista. V následujících měsících se pravděpodobně dočkáme agresivnějších snah bojovat s únavou z reklam, jako například rozhodnutí televizí NBC a Fox zredukovat v roce 2019 celkovou dobu reklamy ve prospěch méně dotěrných a hodnotnějších reklamních produktů.    

Zatímco zadavatelé televizní reklamy se tradičně soustředili na rozsah svých vysílaných kampaní, moderní zadavatelé reklamy musí své snahy lépe plánovat – upřednostňovat relevanci před dosahem. Avšak data prvních stran nezbytná k uskutečnění těchto personalizovaných kampaní se obtížně aktivují. Partneři z oblasti reklamních technologií představí řešení, která pomohou kupujícím i prodávajícím ovládnout sílu dat prvních stran při zachování anonymity a bezpečnosti těchto informací.

4. Transparenční snahy a nařízení podnítí větší investice do data managementu.

Není překvapením, že rozmach videa přilákal podvodníky. S ohledem na vyšší cenu za reklamu ve videu, se podvody v tomto formátu objevují téměř dvakrát častěji než u jiných formátů, např. u display reklamy. Nedávné iniciativy ze strany IAB pomohly v boji proti podvodné činnosti díky protokolům jako ads.txt a ads.cert, které zabraňují tzv. domain spoofing tak, že nakupujícím signalizují, který inventář je autorizovaný prodejcem. 

Mnoho nákupčích i prodejců vyžaduje větší transparentnost skrz tzv. supply path optimization (SPO). Nástroje SPO využívají algoritmy k vyfiltrování podvodných požadavků k nabídce a zjednodušení přístupu k inventáři bez nutnosti nákladného prostředníka. Během příštího roku budou dodavatelské platformy soutěžit, protože nákupčí budou hledat partnery, kteří dokáží maximalizovat výkon a zajistit bezpečnost značky.

Hbitost je klíčová

Rok 2019 bude od značek v prvé řadě vyžadovat otevřenost a flexibilitu ve strategii pro video reklamu. Nejefektivnější nákupčí jsou stále citliví na změny ve spotřebitelově chování a přitom proaktivně hledají příležitost k zodpovědnému zlepšení zacílení a personalizace kampaní. Stejně jako tomu je každý rok ve světě digitálních médií – jediná jistota je změna. 

Kevin Hunt je senior vice president globálního marketingu pro SpotX

Zdroj: Thedrum.com

CO NEZMĚNILO SVĚT REKLAMY V ROCE 2018 A PRAVDĚPODOBNĚ NEZMĚNÍ ANI V ROCE 2019 test

Zdá se, že nastala příhodná doba k připomenutí těch nejbombastičtějších technologií a trendů, o kterých se předpovídalo, že změní svět reklamy v roce 2018.

Tyhle patří mezi mé oblíbené:

Blockchain. Není pochyb o tom, že technologie Blockchain najde jednou v reklamním průmyslu mnoho uplatnění – některá ovlivní reálný trh. Blockchain však v našem průmyslu revoluci nespustí ani zdaleka tak rychle, jak si někteří nadšenci slibovali.

AI. Ano, umělá inteligence je důležitá technologie, která existuje celá desetiletí, ale nyní konečně projevuje schopnost zdokonalit počítačové systémy v řadě odvětví včetně reklamy. Avšak mediální humbuk kolem využití Al v reklamě velmi přecenil skutečný dopad na byznys v dnešním reálném světě.

Datová věda. Jsem velkým fanouškem datové vědy a trávím mnoho času tím, že se snažím zlepšit její využití a vliv na reklamní průmysl. Na druhou stranu každý realista musí uznat, že drtivá většina rozhodnutí v reklamě nejsou vůbec empirická, proto bychom neměli očekávat, že „velká data“ změní reklamu – přinejmenším do té doby, než si náš průmysl zvykne rozhodovat alespoň na základě „malých dat“.  

Který trend splní počáteční očekávání, než vstoupíme do roku 2019?

Mým osobním tipem je D2C. Od doby, kdy se objevil World Wide Web, jsem neviděl nic s podobným vlivem na reklamu, média a marketingový ekosystém jako je dnešní revoluce vedená těmito značkami s digitální základnou, které ruší závislost na kanálech a které mají takový vliv jako žiletky, kontaktní čočky nebo matrace. Tento trend bude nabývat na síle i v roce 2019.

 

Zdroj: Mediapost.com

Nejnovější komentáře

    Nejnovější komentáře