Asociace komerčních televizí

REKLAMA V TV ZÍSKÁVÁ VÍCE POZORNOSTI NEŽ NA YT NEBO FB

Vyplývá to z výzkumu, který zjišťoval provázanost mezi pozorností věnovanou reklamě a jejím vlivem na prodej zboží.

Pozornost věnovaná sledování reklamy v televizi, na YouTube a na Facebooku, je v případě televize stále nejvyšší, ukázal výzkum australské profesorky Karen Nelson-Fieldové. V minulém týdnu ho představila v Praze na setkání pořádaném Asociací komerčních televizí (AKTV). Z výzkumu vyplynulo, že na televizní obrazovce aktivně sledovalo průměrnou vteřinu reklamního vysílání 58 % lidí. V případě YouTube to bylo 31 % a v případě Facebooku 4 %. „Facebook je pasivnější platformou, primární zájem je soustředěn na přátele, ne na reklamy. Ale pasivní sledování má také jistý význam,“ podotkla.

Pozornost má být klíčovým faktorem ovlivňujícím výběr produktů, uvedla dále Karen Nelson-Fieldová a přímo tak ovlivňovat úroveň prodejů. „Mezi pozorností a prodejem je silná provázanost. Pravděpodobnost nákupu u lidí, kteří byli vystaveni reklamě, se zvýšila o 17 % ve srovnání s lidmi, kteří reklamu neviděli,“ přiblížila dále. Proto každé video má pozitivní vliv na prodej zboží. Porovnání zmíněných platforem (TV, YouTube, Facebook) přitom znovu ukazuje, že televizní obrazovka dosáhla nejvyššího indexu.

Míra pozornosti souvisí podle výzkumu také s velikostí, kterou reklama na dané platformě zaujímá. Na televizní obrazovce zaujímá reklama sto procent plochy, což je třikrát větší prostor, než kolik zaujímá na YouTube, a desetkrát větší než na Facebooku. Viditelnost je tak přímo úměrná pozornosti, která zase ovlivňuje úroveň prodejů. Viditelnost je podle výzkumu dokonce důležitější faktor než čas sledování. „Stoprocentní velikost reklamy má vždy dvojnásobný dopad než její poloviční velikost, bez ohledu na čas sledování,“ sdělila Karen Nelson-Fieldová.

Data byla sesbírána pomocí umělé inteligence, strojového učení a oční kamery. Do vzorku bylo zařazeno 2 583 Australanů, kteří zhlédli 18 219 reklam od téměř 39 000 značek.

Zdroj: Mediaguru

MEDIÁLNÍ TRH SPOLEČNĚ PODPORUJE POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K ZÁKONU O LÉČIVECH, KTERÝM JE REGULOVÁNA REKLAMA

Provozovatelé médií a reklamní agentury sdružené v profesních asociacích společně podporují pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, o kterém se bude v pátek hlasovat na plénu poslanecké sněmovny a který navrhuje zrušit poslední novelizaci zákona o regulaci reklamy. V loňském roce byl totiž přílepkem právě k zákonu o léčivech novelizován zákon o regulaci reklamy tak, že byla rozšířena odpovědnost za soulad obsahu reklamy na vybrané typy produktů – humánní léčivé přípravky, doplňky stravy a potraviny pro zvláštní a kojeneckou výživu – se zákonem i na její pouhé šiřitele. Do té doby za soulad obsahu reklamy na takové produkty se zákonem odpovídaly pouze subjekty, které se na něm skutečně podílejí, stejně jako je tomu u ostatních typů produktů. Pozměňovací návrh usiluje o návrat k původní podobě zákona o regulaci reklamy.

Problematická novela, která zavedla solidární odpovědnost šiřitele reklamy za soulad obsahu reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní a kojeneckou výživu se zákonem, je účinná od dubna 2017. Nevedla k žádnému zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, jen se ukázalo, že je snadno zneužitelná pro konkurenční boj výrobců dotyčných produktů. Už na jaře loňského roku celý mediální sektor upozorňoval na to, že rozšíření odpovědnosti na šiřitele reklamy k vyšší ochraně spotřebitelů vést nemůže. Šiřitelé reklamy totiž nedisponují odbornou kvalifikací ani právními nástroji k tomu, aby dokázali shromáždit potřebné podklady a kvalifikovaně zhodnotit, zda inzerovaný výrobek například skutečně posiluje imunitu či nikoliv.

„Provozovatelé médií chápou, že cílem novely měla být větší ochrana spotřebitele, ale přenesení odpovědnosti na šiřitele reklamy není tou správnou cestou. Ochranu spotřebitele lze zvýšit pouze efektivním vymáháním zákonných povinností u zadavatelů reklamy. Doufáme, že zákonodárci tuto skutečnost pochopí a podpoří pozměňovací návrh, který navrací znění zákona o regulaci reklamy do původní podoby, a stávající novelu odmítnou jako nekoncepční a nesystémovou,“ komentuje společný postup Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)

Asociace komerčních televizí (AKTV)

Asociace televizních organizací (ATO)

Unie vydavatelů (UV)

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV)

Asociace komunikačních agentur (AKA)

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK)

VÝZNAMNÉ MEDIÁLNÍ ORGANIZACE OSLAVUJÍ DŮVĚRYHODNOST TELEVIZE PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE TELEVIZE

Evropská vysílací unie (EBU), Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) a egta, sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství, oslavují důvěryhodnost televize při příležitosti Světového dne televize (21. 11.) vyhlášeného Organizací spojených národů.

I letos vytvořily tyto tři organizace třicetisekundový videoklip podtrhující roli, kterou televize coby poskytovatel důvěryhodného obsahu ve světě hraje. Video se bude vysílat 21. listopadu v Evropě, Asii, Kanadě, USA a Austrálii. Diváci, kteří chtějí vyjádřit své sympatie k televizi, mohou 21. listopadu používat na sociálních médiích hashtagy #WeloveTV a #WorldTVDay.

Video klade důraz na skutečnost, že dnes více než kdykoli předtím hraje důvěryhodnost televize ústřední roli v našem každodenním životě, protože diváky informuje o nejnovějších událostech z domova i ze zahraničí a obrací pozornost světa na to podstatné. Redakční odpovědnost, pravdivé reportáže, nejkvalitnější obsah, nejbezpečnější prostředí a spolehlivý, nezávislý systém měření tvoří DNA televize. To z ní činí médium vhodné pro špičkový obsah a naprosto bezpečné prostředí pro zadavatele reklam na jakémkoli přístroji.

Nedávné studie prokázaly:
· že míra důvěry v tradiční média napříč Evropou roste vzhledem ke zvyšujícím se pochybnostem o pravdivosti toho, co lidé vidí a čtou na internetu. V 70 % z 33 zkoumaných zemí lidé uvedli, že mají tendenci televizi věřit a v 11 zemích, že je TV dokonce nejdůvěryhodnější médium.1
· že reputace prostředí tradičních médií je prokazatelně odolnější než pověst platforem sociálních médií a prostředí výlučně internetových zpravodajství, a to zejména z důvodu rozsahu zpráv. Na všech trzích se televize pokládá za druhé nejdůvěryhodnější médium (hned po novinách a časopisech), jehož zdrojům informací věří 69 % spotřebitelů. 2
· že v prostředí vzrůstajících obav z falešných zpráv televizi považují za nejdůvěryhodnější zdroj všechny demografické skupiny. Například Kanaďani zhlédnou 101 milionů hodin televizních zpráv týdně. 3
· že televize je pevně zakořeněnou součástí života lidí ve Velké Británii, a právě televizní reklama u diváků vzbuzuje největší důvěru a emoce(konkrétně 42 % a 58 % populace starší 15 let).4

Tyto studie týkající se důvěryhodnosti a mnoho dalšího jsou k nahlédnutí ve specializované sekci na webových stánkách Světového dne televize.

ZDROJE
1: EBU na základě Eurobarometer 86, EBU Media Intelligence Service, Trust in Media (2017)
2: Kantar – Trust in News (2017)
3: ThinkTV – Concern for Fake News- nlogic, OmniVu, Total Canada (2017)
4: UK, Ipsos/ThinkBox: Attitudes to, and use of, media, technology and advertising (2016)

Caroline Petit, Deputy Director, UNRIC
„Důvěryhodnost se stává stále důležitější hodnotou televizní průmyslu. Toto médium musí hrát svou roli ochránce před čím dál tím rozšířenějšími falešnými zprávami, propagandou a nenávistnými projevy na komunikačních platformách, jejichž počet vzrůstá.“

Magnus Brooke, Chairman of the Board, ACT
„Televizní publikum po celém světě zůstává tomuto médiu nejen věrné, ale stále více se rozrůstá díky nabídce vysoce kvalitního obsahu produkovaného a poskytovaného vysílateli. Jsme nesmírně hrdí na to, že patříme mezi nejdůvěryhodnější média a nepřestáváme hledat nový obsah špičkové úrovně, abychom mohli i nadále bavit a informovat miliony lidí týdně po celém světě.“

Noel Curran, EBU Director General
„Televizní vysílatelé jsou hrdí na důvěru, kterou do nich diváci vkládají. Zpravodajství a publicistika jsou zvláště v televizi srdcem veřejnoprávních médií (PSM). Informovat veřejnost v nezávislých zprávách a pomáhat divákům lépe porozumět světovému dění je pro demokratickou společnost zásadní. Prostřednictvím Iniciativy kvalitní žurnalistiky staví EBU na síle Zpravodajské místnosti Eurovize (Eurovision newsroom) a vyvíjí nové služby, které budou veřejnoprávním médiím pomáhat udržet si důvěru diváků a zůstat tak klíčovým zdrojem informací.“

Katty Roberfroid, egta Director General
„V době, kdy zadavatelé reklamy vyžadují transparentnost a ´brand safety´, se důvěryhodné prostředí, které televize nabízí, zdá relevantnějším než kdykoli předtím. TV exceluje v nabídce prémiového a bezpečného prostředí pro komerční komunikaci nejen proto, že vysílatelé toto prostředí provozují celé dekády, ale také proto, že televize je kontrolována a podléhá auditům důvěryhodných třetích stran vázaných přísnými legislativními pravidly, a protože je její obsah vytvářen těmi nejlepšími profesionály. Toto je skutečně DNA televize, i když se digitálně mění, aby mohla fungovat na nových on-line platformách. Redakční odpovědnost ke spotřebiteli i značkám se ve sféře on-line videa nemění, nebo je na ni dokonce kladen ještě větší důraz.“
 

PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FORMOU REKLAMY NA SVĚTĚ

U příležitosti Světového dne televize se poprvé v historii spojili televizní vysilatelé a asociace z celého světa v rámci nedávno vytvořené skupiny Global TV Group. Jako nový jednotný hlas televize dnes zveřejňují globální data, která poukazují na odolnost a sílu televize jako reklamního media.


‘The Global TV Deck’ obsahuje data z 19 zemí, vybrané údaje jsou k uvedeny níže, a širší ukázka pak k dispozici ke stažení zde. Projekt ‘The Global TV Deck’ je vytvořen tak, aby vyhovoval potřebám zadavatelů reklamy, kteří hledají transparentní, spolehlivá data a nejnovější analýzy. Hlavní hráči televizního průmyslu si vyměňují data a technické znalosti za účelem vytvoření této cenné databanky pro zadavatele reklamy, jimž chtějí připomenout stále trvající důležitost televize. Databanka bude každoročně doplňována o nejnovější údaje.

Oblasti obsažené v nové celosvětové databance zahrnují dosah televize, její popularitu, odolnost, důvěru, účinek a efektivitu.

Dosah: Na základě shromážděných dat, dosahuje TV denně přibližně k 70 % populace země, týdně k 90 % a téměř ke každému člověku měsíčně. Tato jedinečná kombinace dosahu a obrovského množství času stráveného jejím sledováním dělá z televize ojediněle vlivnou formu reklamy. Například:

·        V České republice televize zasáhne měsíčně 96 % populace starší 4 let.
·        Průměrná televizní kampaň (400 GRP) odvysílaná v České republice dosáhne 40 milionů zhlédnutí v CS 4+.

Popularita: Televize jeve všech svých podobách, nejoblíbenějším videem na světě. Na základě dostupných dat, v průměru 90 % času stráveného sledováním videí se děje prostřednictvím televize. Pro mladší generaci mileniálů, kteří jsou nejnáchylnější k experimentování se všemi typy videí, je to také největší díl času, který tráví sledováním videí.  Například:

·        92 % času, který diváci 15+ v České republice celkově stráví sledováním videí, sledují televizi.
·        Ve věkové skupině 15-24 to pak v ČR je 65 % celkového času stráveného sledováním videí.

Odolnost: V posledních deseti letech se televize osvědčila jako skutečně odolná v době překotných změn. Navzdory vzniku nových služeb nabízejících video na vyžádání (SVOD) jako je Netflix a nástupu internetových video platforem jako YouTube, konzumace televize zaujímá své pevné místo všude na světě. Věk nadále zůstává významným faktorem sledování televize. Například:

·        V České republice se průměrná doba sledování TV vysílání na televizních přístrojích za posledních deset let zvedla ze 3 hodin 16 minut denně (2006) na 3 hodiny 30 minut (2016) v CS 4+.
·        Čas, který tzv. mileniálové stráví u televize, se zvedá s jejich věkem a zakládáním rodin. V ČR věková skupina 15-24 let denně sleduje televizi 1 hodinu 29 min, skupina 25-34 let 2 hodiny 28 minut a skupina 25-34  let s dětmi sleduje televizi 3 hodiny 9 minut.

Důvěra a účinek: Televize je nejdůvěryhodnější formou reklamy s největší pravděpodobností, že konzumenty rozesměje, dojme nebo zasáhne jejich emoce. Například:

·        Televize je rozhodně nejdůvěryhodnější formou reklamy v Kanadě. 36 % dospělých uvedlo televizi jako nejdůvěryhodnější reklamu. Internetové reklamě nejvíce věří 10 % dospělých.
·        Ve Velké Británii označilo 58 % lidí televizi za nejpravděpodobnější médium, prostřednictvím kterého reklama zasáhne jejich emoce. Sociální média uvedlo 9 % a noviny 6 % lidí.

Efektivita: Zadavatelé reklamy investují do televizní reklamy, protože funguje. Světové studie prokázaly, že televize má mnoho účinků a pozitivní dopad na ostatní media. Například:

·        V Austrálii je průměrná návratnost investice (ROI) do televizní kampaně 1,70 dolarů za každý jeden investovaný dolar.
·        V Belgii si lidé téměř třikrát lépe pamatují obchodní značku, kterou viděli v televizní reklamě než v reklamě na YouTube (42 % vs. 15 %).
·        V USA došlo k okamžitému nárůstu návštěvnosti webových stránek online služeb Airbnb a Fitbit poté, co byla zahájena jejich první TV kampaň (data od 13 značek ukazují nárůst v hodnotě 11 % až 1 075 %)
·        Ve Francii se během televizní reklamní kampaně zvýší návštěvnost webových stránek zadavatele reklamy o 44 %.
·        Ve Velké Británii generuje zahrnutí televize do reklamní kampaně o 40 % vyšší efektivitu.
·      Německý výzkum ukázal, že přidáním televize do kampaně v rádiu, outdoorové reklamě nebo časopisech, se ROI díky televizi navýší o +222 % v případě rádia, +123 % v případě outdoorové reklamy a o +112 %, pokud jde o časopisy.

Fabrice Mollier, President egta & President TF1 Distribution:
 „Je velmi inspirující vidět otevřenost, se kterou se největší hráči televizního průmyslu spojili, aby mohli sdílet své odborné znalosti a nejnovější informace o síle televize.
V dnešním komplexním mediálním světě se jeví jako zásadní, aby televize poskytovala přesná data a disponovala ověřenou účinností pro zadavatele reklamy a agentury v globálním měřítku.
Celek je zcela jistě lepší než seskupení jeho částí a egta – jménem skupiny Global TV Group – je pyšná, že může spojit 19 trhů a podtrhnout tak sílu televize.“

Jean Mongeau, General Manager & Chief Revenue Officer, CBC&Radio-Canada Media Solutions
„Smysluplné informace shromážděné z 19 různých zemí světa nám poskytují pohled až za naše vlastní hranice. Jsme nesmírně rádi, že tato první kompilace dat nám umožní vyplnit mezeru mezi jednotlivými trhy v době, kdy je globalizace našeho oboru realitou, a napříč generacemi a kontinenty potvrzuje fakt, že účinek televize je celosvětovou realitou.“

Christian Kurz, SVP Global Consumer Insights Viacom:
„Bez faktických údajů, máte pouhé názory. V rámci projektu The Global TV Deck můžeme díky obrovskému množství audity prověřených dat z televizního průmyslu a transparentních čísel jít hlouběji než kdykoli předtím a proměnit data na cenný pohled na věc.
Tato nová sbírka relevantních výzkumů a kvalitativních dat vyzbrojí náš průmysl tolik potřebným detailním porozuměním tomu, kam investovat, abychom dosáhli efektivní reklamy.“

Jan Vlček, prezident AKTV & obchodní ředitel a jednatel TV Nova:
„Jsme opravdu nadšení z toho, že na český trh můžeme přinést tento extrémně zajímavý soubor dat, který ukazuje dlouhodobě neotřesitelnou pozici televize nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Téměř dennodenně se setkáváme s celou řadou mýtů a dezinformací o televizi. Tento robustní výzkum ukazuje pravdivý obraz stavu televize a její popularity po celém světě, a poskytuje pádný argument pro televizní reklamu jako lídra mediální komunikace.“

The Global TV Group je neformální uskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.
http://www.theglobaltvgroup.com/

ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ SE STALA ČLENEM ASOCIACE EGTA A GLOBÁLNÍ PROFESNÍ INICIATIVY PRO PROPAGACI TELEVIZE THE GLOBAL TV GROUP

Asociace komerčních televizí (AKTV), která sdružuje nejvýznamnější provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, se stala novým přidruženým členem egta, odborné asociace sdružující televizní a rozhlasová medizastupitelství nejen z Evropy, ale i jiných zemí světa. AKTV bude zastupovat Českou republiku spolu se stávajícími členy egta – televizními skupinami Nova a Prima a také společností AtMedia Group.

Kromě toho se AKTV připojila také ke globální iniciativě The Global TV Group, neoficiálnímu seskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.

Za 43 let svého fungování egta významně rozšířila oblast svého působení i členskou základnu, které aktuálně čítá 139 členů ve více než 40 zemích světa. Svým členům egta nabízí podporu v oblasti výzkumu, marketingu, networkingu, asistenci při obhajobě zájmů a během vzniku regulačních předpisů. Asociace je organizátorem celé řady mezinárodních odborných konferencí a seminářů. Díky své rozsáhlé síti přispěla tato asociace ke vzniku celosvětové iniciativy The Global TV Group, které propojuje asociace televizních vysílatelů a prodejců televizní reklamy z celého světa.

„Velmi si vážíme podpory a důvěry, kterou ze strany egta cítíme v každodenních otázkách našeho fungování. Agenda AKTV je široce rozkročená od marketingových aktivit až k public affairs, proto oceňujeme vzájemnou blízkou spolupráci a rádi využíváme know-how odborníků z egta,“ říká Jan Vlček, prezident Asociace komerčních televizí.

„Jsme velice hrdí na to, že můžeme přivítat AKTV jako přidruženého člena sdružení egta a těšíme se na úzkou spolupráci na našem společném zájmu: propagace televizního vysílání,“ doplňuje Katty Roberfroid, generální ředitelka egta.

Asociace komerčních televizí (AKTV) je sdružení provozovatelů pozemního televizního vysílání s cílem hájit, podporovat a prosazovat společné zájmy komerčních vysílatelů v České republice. AKTV vznikla v roce 2017 v návaznosti na vzrůstající potřebu komerčních televizí hájit a prosazovat své zájmy. AKTV reprezentuje tyto zájmy vůči státní správě a je partnerem v dialogu při tvorbě národní i evropské legislativy. Zaměřuje se také na ochranu autorských práv nebo marketingově-edukační aktivity v oblasti televizního vysílání.

egta je evropské obchodní sdružení marketérů z oblasti reklamních řešení napříč (různými) obrazovkami a/nebo audioplatformami s cílem pomáhat svým členům chránit, zlepšovat a rozšiřovat jejich nabídku obsahu upravovaného a vysílaného lineárně na televizních programech a rozhlasových stanicích.

Členy sdružení egta jsou mediazastupitelství, která obchodně využívají reklamní prostor komerčních i veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic v Evropě i jiných zemích. Význam sdružení egta spočívá v různorodosti jejích členů: jsou nimi nezávislá medizastupitelství nebo komerční oddělení v rámci televizních nebo rozhlasových společností. Patří mezi ně velké společnosti i středně velké firmy na menších trzích.

http://www.egta.com/

http://www.theglobaltvgroup.com/

ČESKÝ TV TRH V POSLEDNÍCH LETECH ROSTL NA ÚROVNI 5%

Výkony hlavních komerčních TV ukazují, že trh se ale nevrátil nad úroveň roku 2008.

Český televizní trh v letech 2014 a 2015 rostl v čistých investicích na úrovni necelých 5 %. Srovnání, které vychází z hospodářských výsledků (výkonů) hlavních komerčních hráčů českého televizního trhu (Nova Group, Prima Group, Barrandov Group), ale zároveň ukazuje, že v celkovém souhrnu se objem televizního trhu nevrátil nad úroveň roku 2008. Na druhou stranu v roce 2015 šlo o druhý nejlepší výsledek za sledované období. V předloňském roce, který je zatím posledním rokem, za který jsou k dispozici údaje uvedené trojice subjektů, se souhrn výkonů společností CET 21, FTV Prima a Barrandov Televizní Studio dostal na úroveň 8,5 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 to bylo o necelých 400 mil. Kč více. Za rokem 2008 ale předloňský výsledek zaostal o 1,3 mld. Kč.

Po roce 2013, který byl poznamenán striktní obchodní politikou TV Nova, což vedlo ke snížení reklamních investic (-5 %), se trh v následujícím roce vrátil k růstu. Stalo se tak dva roky po sobě, kdy se souhrnné výkony hlavních hráčů komerčního trhu zvýšily o necelých 5 %. Růst na úrovni jednotek procent je podle dosavadních prognóz předpovídán i pro rok 2017.

Skupina Nova snižovala v období 2008-2013 své výkony, po roce 2013 se ale její výsledek začal zvyšovat. Konkurenční Prima si ve stejném období (2015 vs. 2008) polepšila o čtvrtinu. Rekordní rok 2013, ve kterém těžila ze zmiňované obchodní politiky TV Nova, však v následujících letech nepřekonala.

Souhrnné výkony CET 22, FTV Prima a Barrandov TS, 2008-2015, mil. Kč

Zdroj: výroční zprávy 2008-2015

Meziroční vývoj výkonů na TV trhu

Vývoj výkonů CET 21, FTV Prima, Barrandov TS, 2008-2015, mil. Kč

Zdroj dat: výroční zprávy 2008-2015, MediaGuru.cz

ZDROJ: Mediaguru

TELEVIZNÍ SKUPINY NOVA, PRIMA A ÓČKO ZAKLÁDAJÍ ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ

V průběhu února zahájila svou činnost nově vzniklá Asociace komerčních televizí, z.s. (AKTV), kterou společně založily společnosti CET 21 spol. s r.o., FTV Prima, spol. s r. o. a Stanice O, a.s. Hlavním cílem AKTV je sdružit provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, společně hájit, podporovat a prosazovat jejich zájmy ve vztahu ke státním orgánům a orgánům EU. Prvním prezidentem AKTV se stal Jan Vlček, obchodní ředitel a jednatel skupiny Nova, o chod Asociace se v roli Tajemníka stará Marie Fianová.

Asociace komerčních televizí vznikla v návaznosti na vzrůstající potřebu komerčních televizí hájit a prosazovat své zájmy. AKTV chce reprezentovat tyto zájmy vůči státní správě, být partnerem v dialogu při tvorbě národní i evropské legislativy. Zaměří se také na ochranu autorských práv nebo marketingově-edukační aktivity v oblasti televizního vysílání.

„V posledních několika letech se stále zvyšuje počet legislativních změn a úprav s přímým dopadem na oblast komerčního televizního vysílání, a to jak na národní úrovni, tak i celoevropské. Cítili jsme tedy potřebu vyjádřit názor komerčních vysílatelů v otázkách, jako jsou například limity pro reklamu v TV vysílání, které se právě projednávají v Evropském parlamentu,“ říká Jan Vlček, prezident Asociace komerčních televizí. „Kromě legislativní agendy se chceme zaměřit také na neoprávněnou distribuci a retransmisi vysílání našich stanic,“ dodává Vlček.

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada, ve které mají zakládající členové poměr hlasů ve výši 46 : 46 : 8 (Nova : Prima : Óčko). Statutárním orgánem AKTV je Představenstvo, které tvoří Jan Vlček a Štěpán Peichl za CET 21, Marek Singer a Vladimír Pořízek za FTV Prima a Štěpán Wolde za Stanici O. V rámci Asociace bude také působit 5 pracovních skupin, které budou zajišťovat odborné podklady pro fungování AKTV. Zájem o členství bude průběžně vyhodnocovat Valná hromada dle kritérií určených Stanovami AKTV. Hlavním kritériem pro přijetí do AKTV je provozování pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky.

 

Nejnovější komentáře

    Rubriky

    Nejnovější komentáře

      Rubriky