Asociace komerčních televizí

NOVÝ PRŮZKUM ODHALIL, ŽE TV JE „NEJMÉNĚ RISKANTNÍ“ FORMOU REKLAMY test

Přestože se návratnost investice liší v závislosti na značce a kampani, lineární TV a video-on-demand vykazují třikrát nižší variaci než u jiných médií.  

Nový průzkum ukazuje, že TV je nejméně riskantní formou reklamy, která ve srovnání s jinými mediálními kanály poskytuje nejdůslednější návratnost investice.

Studie provedená společnostmi Gain Theory, MediaCom a Wavemaker na zadání společnosti Thinkbox, zjistila, že reklama v lineární TV a broadcast video-on-demand (BVoD) vykazují pouze 20% rozdíl ve srovnání s mediánovou návratností (BVoD má o něco lepší výkon než lineární TV). To znamená, že prostředních 50% výsledků je v rámci 20% (+/-) mediánové ROI.   

U online videa se rozdíl blíží 40%, a ten se postupně zhoršuje až k tištěné reklamě, kde je téměř 90% (viz tabulka níže).

I když byl průzkum zadán orgánem TV reklamy, společností Thinkbox, je založen na ekonometrické analýze 1,4 miliard liber mediálních investic od 50 značek napříč 10 formami reklamy v průběhu tří let. Cílem je nabídnout značkám, které nemají přístup k ekonometrické analýze, praktické rady v šesti kategoriích –  rychloobrátkové spotřební zboží, finance, maloobchod, maloobchod online, automobily a cestování.

Průzkum také zjistil, že TV má mezi kanály největší „multiplikační účinek”. Je schopná zvýšit účinek všech ostatních kanálů nejméně o 20% a zároveň je jedinou mediální platformou, která to dokáže. TV reklama například dokáže zvýšit výkon v kinech až o 54%, v reklamě v tisku, rádiu, zobrazované online a na sociálních médiích až o 31%, a v letácích doručených do schránky, online videu, videu na vyžádání a outdoorové reklamě až o 22%.

Druhá v pořadí je tištěná reklama, která může zvýšit efektivitu reklamy v kině až o 13%, ale u jiných médií to dokáže jen o 8%. Průměrný multiplikační efekt napříč všemi kanály je 8%.

Z krátkodobého hlediska je to reklama ve vyhledávačích, která zajistí největší procento prodeje iniciovaného v médiích ve výši 29% během prvních dvou týdnů od spuštění kampaně. TV je na druhém místě s 23%, tištěná reklama na třetím s 10%.

Avšak z dlouhodobého hlediska má nejlepší výkon TV.  Během 6. až 18. měsíce kampaně TV dosáhne 2,4x většího růstu prodeje než tomu bylo v prvních dvou týdnech a tištěná reklama dosáhne 1,2x více a reklama ve vyhledávačích 0,8x více.

Nabídka praktické pomoci značkám

Aby ilustroval, co pro značky znamená hledání optimálního média mixu, Thinkbox představuje nástroj, který nazývá “demand generator“, tedy „generátor poptávky”.   

Marketéři mohou zadat podrobnosti o své značce v šesti proměnných – kategorie, rozpočet, velikost značky (v ročním příjmu), atraktivita (masový trh nebo okrajový), procenta prodeje online a požadavek minimalizování rizika – a tento nástroj pak předpovídá pravděpodobné obchodní výsledky ve smyslu postupně se zvyšujících výnosů nebo zisku za rok a výnosovou či ziskovou návratnost investice.

Tyto proměnné mohou mít zásadní vliv na výběr optimálního kanálu. Co se týče kategorií, rychloobrátkové spotřební zboží by obecně mělo investovat o dost vyšší podíl do TV (72%) než finance (37%). 

Značky s vyšším procentem online prodeje by měly více investovat do reklamy ve vyhledávačích, BVoD a online videa a méně do TV než ty s nižším procentem online prodeje. Obecně čím je firma větší, tím více peněz by měla investovat do TV, a čím firma specializovanější, tím více by měla investovat do digitálních médií.

To znamená, že když má značka například výnos 50 milionů liber, rozpočet 2 miliony liber, funguje jako maloobchodní e-shop specializovaný na úzkou skupinu zákazníků a více než 75% svého prodeje probíhá online a chce minimalizovat risk, tento nástroj doporučí investovat 36% rozpočtu do reklamy ve vyhledávačích, 31% do TV a 10% do rádia. Výsledkem bude postupné zvýšení výnosů ve výši 18 milionů liber (+/- 21%) a výnosové ROI ve výši 9,1(+/- 21%).

Na druhou stranu, pokud se jedná o automobilovou značku s masovým trhem s výnosem 3,5 miliardy liber, rozpočtem 20 milionů liber, jejíž prodej na internetu tvoří méně než 25%, nástroj doporučí investovat 76% do TV, 7% do rádia a 4% do tisku. Výsledkem bude postupné zvýšení výnosů ve výši 558 milionů liber (+/- 16%) a výnosové ROI ve výši 27,9 (+/- 16%). 

Matt Hill, research and planning director společnosti Thinkbox, doufá, že tento nástroj nabídne marketérům něco „hmatatelného a praktického”, co by značkám pomohlo najít jejich optimální media mix.   

„Doufáme, že nástroj „demad generator“ bude užitečný pro mnoho značek, které ještě nedělají ekonometrickou analýzu svého mediálního výkonu. Mohou si ho přizpůsobit svým konkrétním potřebám a najít ten nejlepší odrážecí můstek pro rozhodování o svém media mixu, říká Hill. 

„Marketéři čím dál častěji používají rozpočtování na nulovém základu. Kdyby měli k dispozici takovýto nástroj, měl by jim poskytnout skvělý, na důkazech postavený základ, podle něhož by se rozhodovali.”

Zdroj: https://www.marketingweek.com

SVĚTOVÝ DEN TELEVIZE OSLAVUJE ROZMANITOST TELEVIZNÍHO OBSAHU PO CELÉM SVĚTĚ test

Televizní experti z celého světa oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněli, že televize je o mnoho víc než jen lineární sledování. Jako součást každoroční iniciativy OSN se bude po celém světě v TV i online vysílat 30sekundový spot. 

Rozmanitost televizního obsahu, který baví, informuje a inspiruje.

Tématem 23. ročníku této celosvětové oslavy je rozmanitost. Televize nabízí divákům po celém světě bezkonkurenční výběr prémiových filmů a seriálů, důvěryhodných zpráv, informativních dokumentů, zábavných pořadů a mnoho dalšího – milion příběhů čeká, až je diváci objeví a změní díky nim své vnímání světa. Tento prémiový obsah dostupný na mnoha TV platformách kdykoli a kdekoli budou diváci chtít, vzbuzuje zvědavost, zájem a diváckou loajalitu v prostředí, jež je pro značky vždy bezpečné.

Rozmanitost představuje větší společenské téma, které se stále častěji objevuje v TV programech a reklamních kampaních. Vzhledem k širokému spektru nabízeného obsahu je televize mocnou pozitivní silou, která přispívá k demokratické debatě ve společnosti. Rozmanitý, kvalitní obsah může diváky přimět k tomu, aby si rozšířili obzory a prostřednictvím inspirativních pořadů se rozhlédli za hranice svých každodenních životů. 

„Rozmanitost je klíčová součást pozitivní a živé společnosti a mělo by se na ni pohlížet jako na bohatství a ne jako na hrozbu. Každá snaha nenechat nikoho stranou může přispět ke zlepšení světa,” říká Caroline Petit, Deputy Director United Nations Regional Information Centre for Europe (UNRIC).  

„Televize je opravdu pevně zakotvenou součástí životů tolika rozdílných lidí po celém světě. S milionem příběhů na dosah ruky jsou diváci zváni na nekonečnou cestu za poznáním. Televize je také důvěryhodným prostředím, které inzerenti vyhledávají častěji než kdykoli předtím. Opět zveme všechny diváky z celého světa k oslavě našeho media – nyní a na mnoho dalších let dopředu,“  říká Katty Roberfroid, Director General, egta.

Další informace naleznete na http://www.worldtelevisionday.com

O GLOBAL TV GROUP

The Global TV Group (Globální TV skupina) je neformální uskupení obchodních orgánů vysílatelů a media zastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům z branže účinnost a popularitu TV.

http://www.theglobaltvgroup.com/

O EBU

Evropská vysílací unie (EBU) je nejvýznamnější společenství veřejnoprávních médií na světě (PSM). Cílem unie je učinit veřejnoprávní média nepostradatelnými. Reprezentujeme 116 mediálních organizací v 56 zemích Evropy, Středního východu a Afriky a dalších 33 partnerů v Asii, Africe, Austrálii a v Americe. Naši členové provozují téměř 2000 televizních, rozhlasových a internetových kanálů a služeb, které nabízejí bohatý obsah napříč ostatními platformami. Společně dosáhnou až k více než miliardě diváků po celém světě ve více než 160 vysílacích jazycích.

Usilujeme o zajištění udržitelné budoucnosti veřejnoprávních médií, poskytujeme svým členům edukační centrum, kde mohou sdílet své zkušenosti a stavět na našem základním principu solidarity a spolupráce, abychom si mohli vyměňovat informace a poznatky.

https://www.ebu.ch/home

O egta

egta je sdružení televizních a rozhlasových media zastupitelství, ať už nezávislých nebo v rámci televizního kanálu, které nabízí reklamní prostor komerčních a veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic po celé Evropě i jinde ve světě.  egta poskytuje svým členům různé služby, například řešení regulačních problémů, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivitu, služby v cross-mediální sféře, technické oblasti, nových médiích atd. Během svého 40letého působení se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá 150 členů ze 42 zemí.

http://www.egta.com/

O ACT

Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) reprezentuje zájmy předních komerčních vysílatelů z 37 evropských zemí. Členské společnosti asociace ACT financují, vytvářejí, podporují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. ACT spolupracuje s institucemi EU za účelem dosáhnout vyváženého a vhodného regulatorního rámce, jež by podpořil další investice a růst našeho sektoru.

https://acte.be/

O UNRIC

Regionální informační centrum pro Evropu pod záštitou Organizace spojených národů se sídlem v Bruselu – UNRIC – poskytuje informace o aktivitách OSN dvaceti dvěma zemím a angažuje se na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Jedná jako Evropská komunikační kancelář Organizace spojených národů s cílem zapojit a informovat evropské občany o globálních problémech. Úzce spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informovanosti. Aktivity centra přesahují do společných informačních kampaní pro veřejnost a akcí pořádaných partnery, jakými jsou například Evropská unie, vlády jednotlivých zemí, média, nevládní organizace, tvůrčí komunity a místní správní orgány.

TV MĚŘENÍ V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ test

Ve vysoce fragmentovaném mediálním světě, kde je konzument vystaven nejnovějším médiím, mohou být mediální měření a atribuce pohyblivými terči. Jak se průmyslu daří držet krok? Několik mediálních expertů rozebíralo toto dilema na datové konferenci, jež byla součástí akce New York City Television Week. 

Jaké je řešení?

Při hledání řešení crossplatformního mediálního měření popsal panel problémy spojené se samotným dosažením řešení. Paul LeFort, senior vice president společnosti Nielsen, poznamenal: „Neexistuje pouze jediné řešení, které by fungovalo dlouhodobě.“ Na druhou stranu věří, že srovnatelné metriky mají smysl. „Zajímavým pokrokem v posledních několika měsících je přístup založený na impresích,“ řekl LeFort. „Imprese zbavují tento proces problémů. Jestliže budeme používat pouze žebříčky sledovanosti, pak ztratíme část našeho publika.“ 

Pro Radhu Subramanyam, chief research a analytics officer společnosti CBS, je nejlepší volbou hybridní přístup s kombinací panelu a jiných dat.“ Ale dodala, že je tu stále problém oplocených zahrad. „Co uděláte se všemi těmi daty, které čekají venku?“ ptala se. „Potřebujeme holistický pohled, protože trh nezajímají ploty nebo datová sila. Inzerenti chtějí vidět celý obrázek. 

Bariéra u holistického řešení není technického charakteru, dodává Subramanyam. „Je to vůle a leadership. Musíme být ambicióznější a více spolupracovat. Potřebujeme fluidní ekosystém. Technologie je jednoduchá, ale provedení vůbec ne.   

A co panely?

Frank Comerford, president společnosti NBC Local Media Commercial Operations a chief revenue officer a president, commercial operations společnosti NBCU Local Media, vyjmenoval řadu překážek. „Reflektuje malý panel naše diváky přesně? Reflektují sety velkých dat naše publikum?“ ptal se. Comerford vysvětlil, že pokud nejsou diváci na správném místě v rámci setu dat, výsledkem budou špatné informace. Navíc dodal, že se vzorky velkých dat jsou oplocené zahrady, které známkují svůj vlastní domácí úkol. 

Panely mají své výhody i nevýhody. „Panely poskytují základní zdroj pravdy,“ poznamenala Subramanyam. „[Panel] umožňuje zákazníkům a klientům porozumět domácnostem, ze kterých informace pocházejí. Je to také zdroj měření různorodosti a přesně reprezentuje tyto diváky. Věřím v základní potřebu panelů poskytovat nám tyto věci. Potřebujeme ale také rozsah a stabilitu big data setů.     

„Panely nemohou usilovat o behaviorální, ale mohou usilovat o demografické pokrytí“, dodal Comerford.

Který faktor je nejdůležitější?

Pokud jde o rozhodování o nejefektivnějším měření a metrice, kdo má poslední slovo?

Paul LeFort ze společnosti Nielsen věří, že nakonec je to na inzerentovi – „Pokud jsou inzerenti spokojení s tím, kolik za svoje výsledky zaplatili.“ Dobrou zprávou je, že „TV a digitál nejsou od sebe tak daleko, jak my předstíráme,“ řekl. Doplňují se. „Není to TV versus digitál.“   

Subramanyam souhlasí: „Jsme tu pro marketéry a potřebujeme zdravý, transparentní trh. Existuje spousta iniciativ a jejich spojení povede k novému standardu.“ Ale také dodala: „dohoda ohledně standardizace napříč medii je nezbytná. Lidé si musí zvyknout sdílet svá data.“

Experimentování je nezbytné

Řešení měření by mělo být součástí hledání atribuce a v této oblasti se provádí spousta experimentů. „[V CBS] jsme začali experimentovat sami na sobě a pak nabízeli řešení našim marketérům,“ poznamenala Subbramanyam. „Atribuce, zejména v digitálu, je stále ještě v prvotní fázi. Jsou to většinou verze posledního kliku. Ale provádí se hodně experimentů.“

Podle Comerforda z NBC zkoušejí místní trhy celou škálu různých atribučních experimentů s „malým vzorkem ke koupi na místním trhu. Sledujeme a vidíme. Můžeme dokázat, že reklama, která běží v TV je efektivní a znásobuje efekt místní reklamy. Poslední klik není nutně tím, co prodává, ale může to být provedení prodeje. My musíme vidět, co k tomu vedlo.“ 

Celkově se došlo ke shodě, že průmysl nyní spolupracuje na hledání řešení. „Dobrou zprávou je, že spolu všichni komunikujeme,“ říká Subramanyam. Výsledkem toho všeho je větší spolupráce a „obrovská a pozitivní diskuze.“

Zdroj: https://www.mediavillage.com

PŘICHÁZÍ DOBA MASOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ TZV. SHOPPABLE TV REKLAM test

Inzerenti — a mateřská společnost NBC Universal, Comcast – se bezesporu zaradují.

Po květnovém otestování tzv. shoppable reklam v lineárním vysílání pořadů  „Today” (značka Walmart), French Open (značka Lacoste), Tour de France (značka Zwift) a „Songland” (značka Roli), vypustila mediální společnost NBCU reklamní formát s QSR kódem do svých lifestylových pořadů a pořadů bez scénáře.   

Technologie ShoppableTV vytvořená technologickou společností, jejíž jméno nebylo zveřejněno, vypadá uživatelsky velmi jednoduše. Její schopnost fungovat v reálném čase představuje významný skok kupředu ve srovnání s předešlými TV/ecommerce metodami jako je vkládání odkazů do videí.  

Když na obrazovce během tzv. „on-air shoppable moments,” jak je NBCU nazývá, vyskočí QSR kód, všechno, co musí diváci udělat, je namířit svůj chytrý telefon na kód. Ten je pomocí odkazu připojí na sponzorovu stránku, kde mohou nakoupit. 

Někdy moderátor pořadu představí tento tzv. „shoppable moment” a vysvětlí, jak zakoupit zboží pomocí kódu, jindy se pouze objeví upozornění na obrazovce.

Společnost NBCU informovala o tom, že testy reklam (viz výše) v jejich pořadu „Today” inspirovaly 50 tisíc diváků k návštěvě stránky „Steals and Deals”, která se v pořadu objevila, což vygenerovalo tržbu v šesticiferných číslech. Nyní informují, že při zásahu desítek milionů diváků shoppable reklamami registrují průměrnou míru konverze, která je téměř o 30% vyšší než průměrná míra ecommerce. Tyto reklamy také zvyšují růst na sociálních médiích o 10%.   

V květnu, Josh Feldman, EVP, head of marketing and advertising creative, prohlásil, že NBCU ustupuje od GRP prodeje, aby dosáhla obchodních výsledků s Shoppable TV. „Spojením značek s naším prémiovým obsahem, ovládnutím všech úrovní nákupního trychtýře a odstraněním bariér, se kterými se diváci tradičně setkávají mezi zahlédnutím produktu a jeho koupí, dáváme marketerům přímý prodejní kanál k milionům diváků po celé zemi.“  

Přesně jak poukázal Feldman, toto poskytuje inzerentům nejen „integraci značky“, ale nyní i metodu přímého prodeje v reálném čase v kontextu lineárního programu s měřitelným publikem, ke kterému „mají lidé citový vztah“, což je „odlišný obchodní model.“

„Bude nám patřit celý nákupní trychtýř,“ dodává Feldman. „Provedli jsme rozsáhlý výzkum, který ukázal, že TV má obrovský vliv na spodní část trychtýře. Tohle nám to umožní dokázat v reálném čase.“  

Není žádnou novinkou, že inzerenti čím dál častěji vyžadují atribuci a jasné, měřitelné výsledky – v tomto ohledu zcela určitě nemůžete přímý prodej předčit.

A diváci?

Spousta lidí je samozřejmě závislá na teleshoppingových programech. Hodně celostátních značek založených na ecommerce (nejen steakové nože) nyní přichází na finanční efektivitu využívání TV reklam jako součásti svého marketingového mixu a mnoho lidí už reaguje na reklamy na YouTube nebo na videa jiných platforem.  

Shoppable TV reklamy v živém vysílání nejsou úplnou novinkou

Například společnost Hulu ve spolupráci s Brightline, začala před několika lety nabízet jednotky shoppable reklam v reálném čase, včetně dynamického vkládání reklamy do dvou minut dostupného času na kabelových sítích.  

Personalizované, lokalizované reklamní overlays umožňují nákup vstupenek do místních kin, objednání jídla z restaurace nebo zboží od maloobchodníka pomocí connected TV, informoval Multichannel News v roce 2017. 

Existuje zde potenciál pro odrazení alespoň některých diváků kvůli přerušování tradičního lineárního TV zážitku QSR kódy a upozornění, aby se chopili svých telefonů a něco si koupili? Nebude to žádnému zuřivému fanouškovi sledujícímu „Sunday Night Football“ nebo oblíbenou talkshow připadat otravné, nebo dokonce nepřípustné, přidat takovou formu reklamy k množství standardních reklam v jejich pořadu?

V rozhovoru pro TechCrunch o představení Shoppable TV Feldman a Collete Winn, VP strategy and operations společnosti NBCU, prohlásili, že reklamy se omezí na pouze jednu značku za pořad (prozatím) a namítli, že reklamy ve skutečnosti zlepší divácký zážitek. 

„Zboží nemusíte hledat…co vidíte je jen to, co můžete koupit,“ říká Winn. Neobtěžuje vás to. Je to velice jemně zakomponováno do pořadu.

Jak už vás mohlo napadnout vzhledem k dřívější zmínce o shoppable reklamách na Hulu a chystané přehrávací službě společnosti NBCU, Peacock – která bude mít složku podporovanou reklamami a o které se spekuluje, že do budoucna zvažuje lineární kanály – vedení NBCU potvrdilo, že už „experimentují“ s tím, jak mohou být shoppable reklamy využívány na jiných zařízeních včetně connected TV. Na CTV „mohou reklamy zlepšit interakci s dálkovým ovladačem,“ poznamenává TechCrunch.     

Můj odhad? Shoppable reklamy v lineární vysílání potěší shopaholiky. Jiní diváci je nejdříve postřehnou a později váhavě přijmou jako cenu za „bezplatnou“ TV. Někteří diváci si připlatí za možnost (nebo více možností), díky kterým se zbaví rostoucího množství reklam a reklamních formátů v tradičním lineárním vysílání.

Ale i v případě té poslední kategorie diváků, vytlačení více spotřebitelů k předplatnému streamovacích služeb bez reklam, které společnost také vlastní, je výhra tak jak tak, ne?  

Zdroj: https://www.mediapost.com

V ROCE 2020 VZNIKNE NA SLOVENSKU NEZÁVISLÁ ASOCIACE TELEVIZNÍCH VYSÍLATELŮ test

Televizní a rozhlasoví vysílatelé plánují spolupráci na společných tématech  

Ve struktuře Asociace nezávislých rozhlasových a televizních stanic (ANRTS) dojde začátkem roku 2020 ke změně. Zatímco televizní a rozhlasové stanice plánují pokračovat ve spolupráci na všech relevantních mediálních tématech, v budoucnosti budou existovat různé formální orgány zastupující oba typy médií. Komerční televizní stanice se rozhodly vytvořit samostatnou Asociaci televizních vysilatelů, jejíž zakládajícími členy jsou Markíza-Slovakia, s.r.o., Mac TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o., podobnou Asociaci komerčních televizí (AKTV) v České republice.

Odchod provozovatelů televizního vysílaní z ANRTS se udál po vzájemné dohodě a pochopení, že mediatypy televize a rozhlas se potřebují soustředit na vlastní rozvoj a legislativu. Obě audiovizuální média však zůstanou v úzkém kontaktu a budou se vzájemně podporovat ve všech společných zájmech v rámci mediální sféry.

Asociace televizních vysílatelů se chce především aktivně podílet na legislativě televizního vysílání a autorských práv a na formování slovenského televizního trhu tak, aby byly tyto procesy v souladu s evropskou audiovizuální legislativou. Bude se zasazovat za korektní tržní prostředí na Slovensku a volnou hospodářskou soutěž. Jedním z nejdůležitějších cílů asociace je i nadále ochrana svobody projevu a svobodného šíření informací prostřednictvím televizního vysílaní. Asociace též plánuje užší koordinaci s českými partnery.

„Asociace televizních vysílatelů má před sebou mnoho úkolů, ale i vizí, které nás povedou k budoucímu smysluplnému rozvoji televizního vysílání. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že televize jako médium se mění a má mnoho možností na výběr. K tomu potřebuje nejen energii a investice, ale především dobrou legislativu a transparentní prostor, v kterém bude moct své plány uskutečňovat,“ říká Marcel Grega, generální ředitel JOJ Group a prezident ANRTS.

„Soukromá rádia budou pokračovat v ochraně svých zájmů prostřednictvím stávající asociace a jsme připraveni pokračovat ve vzájemné konstruktivní spolupráci v oblastech, které nás spojují, a ve kterých sledujeme společný zájem,“ říká Ivan Antala, generální ředitel Rádia EXPRES a viceprezident pro rádiovou sekci ANRTS.

Zdroj: http://www.anrts.sk

MEDIÁLNÍ PRŮMYSL PŘEDSTAVUJE TV STANOVY PRO „ZODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ“ MĚŘENÍ REKLAMY test

Sdružení TV a rozhlasových mediazastupitelství, egta, představilo „progresivní TV stanovy týkající se závazku televizních společností k zodpovědnému a transparentnímu měření reklamy v TV/video ekosystému.“

Stanovy, které podpořila i skupina The Global TV Group, podepsala většina 155 členských mediazastupitelství  ve více než 42 zemích spolu s obchodními orgány jako jsou Screenforce, Thinkbox, ThinkTV a the VAB.

Mluvčí sdružení egta informoval Digital TV Europe. že vedení členských společností sdružení egta, kteří stanovy podepsali jsou:  Jan Isenbart, chief research officer, společnost ARD Werbung AS&S; Jamie West, deputy managing director, společnost Sky Media UK a group director of advanced advertising ve společnosti Sky; Stéphane Coruble, managing director, společnost RTL AdConnect (RTL Group); Colleen Fahey Rush, EVP, chief research officer, společnost Viacom Media Networks; Jean Mongeau, general manager a chief revenue officer Media Solutions společnost CBC/ Radio-Canada; Guido Modenbach, managing director market intelligence společnost SevenOne Media; a Kavita Vazirani, EVP, insights and measurement společnost NBCUniversal.

Zpráva sdružení egta uvádí, že stanovy „mají za cíl zvýšit laťku měření, transparentnosti dat a odpovědnosti, a zároveň definují první standardy měření pro celý televizní průmysl.“ Dodal, že budou sloužit inzerentům jako připomínka, že musejí vyhovět požadavkům bezpečnosti značky, jak je uvedeno ve stanovách, Global Media Charter, vydaném obchodním sdružením, World Federation of Advertisers v roce 2018. 

Malin Häger, ředitelka sdružení egta, sales manager a chief commercial officer ve společnosti TV4 Sales řekla: „V rychle se vyvíjejícím mediálním světě  definovaném měnícím se diváckým chováním napříč obrazovkami a platformami, se musí vyvíjet i měření. S přibývajícím množstvím firem vyvíjejících vlastnická řešení ve snaze vyřešit část této rovnice se zdá jasné, že přijetí společných oborových zásad je mnohem lepším řešením a že stanovení standardů viditelnosti, transparentnosti, odpovědnosti a srovnávání dat je nezbytné pro vytvoření férového hracího pole.“ 

Jamie West, deputy managing director společnosti Sky Media UK a group director of advanced advertising společnosti Sky řekl: „Abychom mohli v této době přeměn a vzrůstající digitální konkurence soutěžit, musí se TV vyvinout a přizpůsobit výzvám prostředí mnoha obrazovek a mnoha platforem, a přitom nastavit laťku měření, transparentnosti a zodpovědnosti vysoko, protože to marketéři vyžadují a zaslouží si to. Pokud si má TV – s prémiovým obsahem a pro značky bezpečným prostředím, které poskytuje – i nadále zasloužit uznání a loajalitu inzerentů a marketérů, je naprosto nezbytné, aby všichni evropští a světoví hráči přijali společné principy. Podporuju tyto TV stanovy, jelikož zakládají jednoduché standardy umožňující srovnání na světové úrovni a vytvářejí základ pro náš průmysl, abychom se všichni mohli posunout vpřed.  

Zdroj: https://www.digitaltveurope.com

PARADOX: ZE STREAMOVACÍCH VÁLEK BUDOU MÍT RADOST TV INZERENTI test

Nacházíme se uprostřed streamovacích válek, kdy Netflix, Amazon Prime, Hulu a spousta menších hráčů jako jsou Tubi, Fubo a CBS All Access bojují o nové předplatitele svých streamovacích služeb.

S nově příchozími jako jsou Disney (Disney+), AT&T’s WarnerMedia (HBOMax), Apple (TV+) a Comcast/NBCUniversal (Peacock) bitva eskaluje.

Všichni chtějí hodně předplatitelů a chtějí je rychle. Jejich produkty na trh přicházejí s atraktivně nízkou cenou s cílem odvést diváky od tradičních předplacených TV balíčků. Dohromady tyto společnosti utrácejí miliardy dolarů ročně za původní seriály a filmy.

Pokud by uspěly, nebylo by to pro televizní průmysl dobré, že? Protože méně sledovanosti znamená méně zákazníků? A hlavně pro TV reklamu, protože menší sledovanost znamená méně nákupů?  

Je to paradox, ale podle mě to vůbec nebude špatné. Naopak je velmi pravděpodobné, že ze streamovacích válek bude mít TV reklama prospěch. Tady je vysvětlení: 

Velmi málo nebo vůbec žádné reklamy z nových streamovacích předplatných.

Netflix, Prime a značná část Hulu nemá reklamy. Nebude je mít ani Disney+, HBOMax a streamovací služby společnosti Apple. Jelikož nedostatek reklamy bude zásadní pro prodej všech těchto služeb, pravděpodobně v blízké budoucnosti nemusíme reklamy u těchto služeb očekávat.

Odvést diváky od TV a přesunout je k streamovacím službám bez reklam znamená, že objem tradičních TV reklam se stane ještě důležitější a cennější, protože to bude jediný způsob, jak zasáhnout zbylé diváky ve velké míře.    

Značná část Ameriky nemá přístup ke streamovacím službám.

Je zásadní pochopit, že 35% Ameriky doma nemá pevné širokopásmové připojení (podle Pew Reaserch) a 20% z těch, co ho mají, nedosahují optimální rychlosti pro sledování HD pořadů (Microsoft).

Neomezený obsah, omezené finance.

Streamovací služby jsou luxus. Počet lidí, kteří si je mohou dovolit, není neomezený. Čtyřicet milionů Američanů loni žilo na potravinových lístcích. Over-the-air TV je zdarma pro všechny. Levné kabelové nebo satelitní balíčky si kupuje mnoho domácností s nízkým příjmem, které sledují hodně TV s reklamami. I když tito lidé nenakupují tak moc jako movitější část populace, utrácejí za jídlo, auta, telefony, pojištění, benzín atd.

95% reklam prémiového videa je v lineární TV, 5% v OTT. 

Když se podíváte na to, kde diváci sledují reklamy v prémiovém videu, lineární TV představuje drtivou většinu impresí. Za prvé, protože dosahuje k takovému množství lidí: 300 milionů v USA v průměru čtyři hodiny denně. Za druhé, protože lineární TV pořady mají tolik reklam – 16 až 18 minut reklam za hodinu – zatímco OTT služby nevysílají buď žádnou, nebo jen velmi málo: běžně dvě nebo šest minut za hodinu. Jelikož přicházející služby neobsahují moc reklam, OTT streamovací služby nepřidají žádný relevantní objem reklam, který by nahradil, co lineární TV ztratí vzhledem k divácké erozi. 

V televizním světě méně znamená více.

Jak každý z TV reklamy – nebo ze světa jakýchkoli jiných nedostatkových, vzácných, na zdrojích závislých komodit – ví, méně znamená vyšší ceny toho, co je k dispozici. 

Jak jsme viděli v několika uplynulých letech, upadající žebříček sledovanosti top televizních seriálů se vyrovnává zvýšením cen na bázi cost-per-thousand za spot v těchto pořadech. Tak tento trh funguje.

Proto sledovanost lineární TV prohrává se streamovacími službami, u kterých neexistuje srovnatelný vzrůst počtu reklam, což znamená, že peníze za TV reklamy z velké části zůstanou u TV a jejich cena se zvýší. Je to rozhodně trochu paradox, ale zcela určitě také velice pravděpodobná realita. 

Nejlepším místem, kde najít lidi, kteří rádi sledují TV, je TV.

Konečně TV reklama z toho bude mít prospěch, protože streamovací služby budou utrácet miliardy dolarů, aby získaly nové předplatitele. Žádný mediální kanál k tomu není lepší než televize. To ona dostane většinu z těchto miliard. Je to až tak jednoduché.  

Takže budou streamovací války pro TV reklamu prospěšné? Co myslíte?

Zdroj: https://themediaonline.co.za

ZLATÝ VĚK… SLOŽITOSTI: SNIŽOVÁNÍ TŘENÍ V EKOSYSTÉMU TV REKLAMY test

Pravděpodobně budete souhlasit s tím, že jako diváci jsme nikdy neměli víc možností rozhodnout se, na jaký obsah se koukat, na jakém zařízení ho sledovat nebo jak se k němu dostat. Diváci žijí ve zlatém věku televize, ať už televizi dnes definujeme jakkoli.

Její odvrácená strana pro nás, kteří pracujeme v tomto průmyslu, je, že toto nové televizní prostředí masivně zvýšilo svou složitost jak pro inzerenty, tak pro mediální společnosti. To, že brand marketéři mohou plánovat a provést jediný nákup, pomocí kterého zasáhnou cílové publikum napříč všemi obrazovkami s důkazy o výkonu konzistentním a škálovatelným způsobem, je jednoduchý koncept, ale velmi složitá skutečnost.

V zákulisí průmysl zápolí s hromadou překážek v oblasti techniky, provozu, obchodních modelů a měření, což se stává ještě akutnějším problémem vzhledem k akceleraci konvergence mezi lineární TV a digitálním videem na jedné ose a přímým prodejem a programatikou na druhé ose. Porozumět správně této konvergenci znamená zkombinovat nejlepší atributy lineární TV (zásah, kvalita, transparentnost a zapojení) a nejlepšími digitálními atributy (data, adresnost, atribuce a jednoduchý nákup) – a tímto způsobem si uvědomit novou hodnotu pro tento průmysl.   

Pro mediální společnosti není cesta kupředu jednoduchá. Znamená to točit se kolem nových obchodních modelů a zároveň maximalizovat hodnotu základů tradičního obchodu. A spolu s tím to znamená rozumět výzvám konvergence nejen v rámci vlastní společnosti, ale také ve spolupráci s kolegy a tradičními konkurenty v tomto průmyslu. Pokud jsou marketéři schopní pracovat konzistentně s největšími technologickými platformami, očekává se, že by měli být schopní dělat to samé i v televizi. Ať už je cesta kupředu jakkoli trnitá, „televize jako platforma“ by měla být viděna jako strategický imperativ, jestliže bude průmysl úspěšně podporovat růst svého podílu ve srovnání s těmi, kteří ho chtějí narušit.   

Přestože jsme stále ještě v prvotních fázích proměny, která potrvá několik let, dobrou zprávou je, že průmysl dělá pokrok. Z pohledu reklamní společnosti FreeWheel se tento pokrok soustředí na tři základní pilíře tvořící základy pro brand marketéry hledající kvalitní rozsah, sofistikovaný targeting kampaně a jednoduché provedení: 

Rozsah: Při sledování obsahu se diváci pohybují mezi obrazovkami a distribučními platformami, jak jim to vyhovuje. Tyhle detaily pro ně nejsou podstatné. Ale taková fragmentace sledovanosti vede k fragmentaci inventory a v důsledku toho k zvýšené komplikovanosti schopnosti sloučit kvalitní rozsah. Abychom s tím mohli bojovat, musíme holistický management digitálního videa, set-top-box videa na vyžádání a lineární televize přeměnit na jednolitý. To znamená schopnost plánovat, přinášet, optimalizovat a podávat zprávy konzistentně a efektivně napříč celou skupinou inventory. Přestože půjde o mnohaletou cestu, milníků se dosahuje každý den. FreeWheel například pomáhá budovat spojovací tkáň mezi lineárními a digitálními systémy včetně práce na základech, kterou děláme s NBCUniversal a jinými na sjednocení nákupu reklamy a započetí realizace vize o spojení toho nejlepšího z digitálu a lineární televize.    

Sofistikovanost: Používání dat k plánování, optimalizaci a reportování o kampaních průmyslu umožňuje nabízet řešení v každé fázi spotřebitelského nákupního trychtýře na rozdíl od tradiční role televize na vrcholu trychtýře. Nákupčí jsou čím dál častěji schopní spolupracovat s mediálními společnostmi ze spodní části trychtýře – od širokých segmentů založených na demografii k segmentům založeným na divácích a čím dál víc k addressable publiku na úrovni domácností. Například na frontě lineární TV společnosti využívají data z MVPD set-top-box k inteligentnějšími plánovaní založeném na divácích, optimalizaci a atribučním reportování.  

Navíc iniciativy jako je On Addressability pomáhají zajišťovat adresnost na úrovni domácností do lineární TV a také podporují spolupráci s partnery napříč celým průmyslem, kteří si uvědomují potřebu konzistentních standardů a provozních protokolů nutných k umožnění rozsahu. Příkladem spolupráce v podobném duchu je OpenAP  vylepšující jednoduchost a rozsah audience executions napříč lineárním a digitálním videem pro hlavní vysílatele včetně Fox, Viacom a NBCU.

Jednoduchost: Řešení problémů spojených s fragmentací inventory a umožnění sofistikovaných, na publiku založených úkonů, vytvořilo pevný základ. Zároveň však musíme zjednodušit schopnost nákupu a prodeje ve velkém měřítku. To znamená všechno od vytvoření přímějšího spojení mezi klíčovými sotfwary na straně nabídky i poptávky, lineární i digitální, k vylepšení automatizace pracovních postupů a používání softwaru k ulehčení práce novým inzerentům – například značkám typu direct-to-consumer – aby zasáhly své diváky v TV.

Iniciativy jako například inovace na platformě Strata – která byla představená nedávno a která má přinést další automatizaci místním TV inzerentům a vysílatelům – a samoobslužná platforma společnosti Comcast Spotlight for místní inzerenty jsou dobrými příklady pokroku v rámci naší společnosti na této frontě. Pokud je nákup a prodej napříč obrazovkami složitý, nákupčí půjdou tam, kde je to jednodušší.  Digitální platformy tu excelují, TV musí dělat to samé.

Pokrok v řešení pro tyto tři pilíře: rozsah, sofistikovanost a jednoduchost pomáhají nastavit kurz k dosažení úplného sblížení TV a digitálního videa. Ale řešení další cesty sbližování – toho přímo a programaticky prodaného inventory – je zásadní k odstranění dalšího zdroje napětí: technologické a pracovní postupy, které existují mezi prodejními kanály.

Naši klienti na straně prodávajících si uvědomují příležitost k maximalizování výnosu tím, že umožní přímý prodej pomocí programatických cest, aby mohli soutěžit s poptávkou, a zároveň zajistili nezbytnou kontrolu, transparentnost a soulad na úrovni TV. To znamená sjednotit rozhodování mezi přímým a původně programatickým prodejem v rámci reklamního serveru, najít řešení nejen pro digitální video, ale nastavit technologický základ i pro lineární TV v budoucnosti. Už nyní vidíme pozitivní výsledky sjednoceného managementu reklamy včetně naší práce s A&E, vedle jiných pilotních klientů, a nadále se soustředíme na programatická řešení, která vyřeší jedinečný charakter prémiového videa.       

Od prvního dne je našim cílem umožnit sjednocený management reklamy napříč všemi obrazovkami a všemi prodejními kanály. To zůstává našim cílem i dnes. Jako průmysl kolektivně řešíme složité problémy, které předtím neexistovaly. Zatímco stojíme na křižovatce, máme jedinečnou příležitost vytvořit zdravý, vyvážený ekosystém, ze kterého budou mít prospěch všichni jeho konstituenti.

Cesta, která se před námi otevírá, není jednoduchá, ale my musíme kráčet kupředu. Musíme se soustředit na rychlý, opakovaný pokrok – namísto dokonalosti – a užší spolupráci v rámci našeho průmyslu, a udělat z TV pro nákupčí rozsáhlou, sofistikovanou a jednoduchou platformu.

Zdroj: https://www.mediavillage.com

NEPŘEPÍNEJTE KANÁL: TV JE VE VŠECH SVÝCH FORMÁCH ZÁSADNÍ PRO ZASÁHNUTÍ VAŠICH DIVÁKŮ test

Nakupování médií je tradičně o kombinování různých ingrediencí do perfektního marketingového mixu. Ale s tolika novými kanály a natolik fragmentovaným publikem je tento starý recept čím dál obtížněji proveditelný. Takže co se tím dá dělat?

Éra total videa

Dnešní TV je komplikovaná. V jedné domácnosti může rodina sledovat živou TV, streamovat, koukat na stažený obsah nebo na nejlepší momenty online –  a to všechno najednou. Mohou používat i další obrazovku na konverzaci s kamarády, hraní her nebo odesílání e-mailů. A to všechno se může samozřejmě odehrávat na různých zařízeních doma nebo venku.

TV se časem vyvíjí a lidé ji sledují nesmírným množstvím způsobů. Je digitální, je na každém zařízení – a není omezena žádným časovým rozvrhem. Vzestup online videa a videa na vyžádání se v rámci Evropy odehrává stratosfericky: Zpráva Evropské komise ukazuje, že 4 z 10 lidí mají TV nebo filmové předplatné. V Německu, Rakousku a Švýcarsku výnosy z placené TV a placeného VOD (videa na vyžádání) v roce 2018 vzrostly o 14% na 4 miliardy Euro. Pro letošek se předpovídá růst o dalších 13% na 4,5 miliardy Euro. Ve Francii sleduje online video obsah každý den 42% internetových uživatelů, ve Španělsku sledování vzrostlo na 53%.  

Tohle je éra total videa.

Mladí milují „TV”

Faktem je, že se TV vyvíjí, a mělo by se na ni pohlížet jako na total video. Když se ji snažíte definovat, hranice mezi tradiční lineární TV, živým streamováním a VoD začnou splývat. Na názvu nezáleží. TV nyní může být jakýkoli druh video obsahu.

Zpráva Evropské komise zjistila, že enormních 86% internetových uživatelů ve věku mezi 15 a 24 lety říká, že za poslední rok streamovali nebo stáhnuli film a TV obsah ve srovnání se 72% uživatelů ve věku 25-39 let. Jak budou tito mladí lidé dospívat, marketéři se na ně budou muset soustředit, protože právě oni se stanou zásadní demografickou skupinou s kupní silou. 

Ve Velké Británii jsou OTT služby jako Netflix, Amazon Prime Video a Now TV čím dál oblíbenější. Nový Disney+ , který má být dostupný od listopadu 2019 ještě zvýší konkurenci (a výnosy) tohoto trhu. Je tu jasný posun od sledování video obsahu na televizorech ke sledování na několika platformách a zařízeních.

My, spotřebitelé, žijeme ve zlatém věku televize. Ale pro marketéry to může být příliš. Čím dál fragmentovanější prostředí videa a nové divácké chování napříč zařízením marketéry pobízejí k nekonečnému a vyčerpávajícímu zpochybňování a přehodnocování mediálních výdajů.

Evropa vede v inovacích

Je důležité si zapamatovat, že tohle je zlatá doba videa také pro marketéry.

S diváckým chováním napříč různými zařízeními se musí i video kampaně odehrávat na různých zařízeních. To vyžaduje přepečlivé plánování a hluboké porozumění diváckému chování. Nikdy jsme neměli detailnější znalosti diváckých vzorců, které je možné využít při vytváření kampaní, od kreativy po sdělení. S algoritmy, které ušijí obsah spotřebiteli na míru, marketéři také mohou vidět preference jednotlivých diváků a použít je k personalizaci a zajištění té nejlepší možné zkušenosti se značkou. 

Trh se stále ještě adaptuje na tuto novou realitu total videa napříč různými zařízeními. Měření jde kupředu, aby posloužilo všem čtyřem obrazovkám (TV, počítač, smartphone, table), ale jsme ještě hodně daleko od ideální měny k měření všech formátů.

Jednoduché řešení mnohostranného problému 

K vyléčení bolehlavu, který způsobují kampaně pro mnoho zařízení, by marketéři měli mít jeden unikátní zdroj plánování, nákupu a optimalizace kampaní napříč všemi kanály, který by jim umožnil cestu ke spotřebiteli efektivnějším a jednodušším způsobem. Takto budou firmy v pozici, kdy budou těžit z doby total videa, nových způsobů nákupu a prodeje video inventáře v mezinárodním měřítku a z nových TV, které jim umožní skutečné spojení se spotřebitelem a zajistí schopnost konkurovat technickým gigantům. To znamená méně času stráveného plánováním a nakupováním napříč trhy, menší investice do vytváření různých kampaní pro každý trh, a proto více času a peněz na optimalizaci a personalizaci kampaní.

EBX (European Broadcaster Exchange) reaguje na poptávku po kvalitních online video kampaních ve velkém měřítku tím, že poskytuje automatizovaný a na datech zaměřený způsob plánování, nákupu a prodeje inventáře po celé Evropě.  Je to největší evropská burza pro vysílatele, jejíž výsledkem jsou společné podniky založené společnostmi Mediaset (Itálie a Španělsko), ProSiebenSat.1 Media (Německo), TF1 Group (Francie) a Channel 4 (Velká Británie), které společně pracují na zjednodušení světa prémiového videa.

TV čím dál častěji překračuje hranice díky novým způsobům sledování, které se denně objevují – a každý z nich pro značky představuje nový způsob spojení s novými klienty. Ale digitalizace a fragmentace mediálního prostředí nemusí být bolehlav. Marketéři zkrátka potřebují novou kuchařku, díky které ze zlatého věku TV vytěží co nejvíce stejně jako jejich zákazníci. Základními ingrediencemi je porozumění změně ve spotřebitelských trendech a všeobecné nástroje k zasažení segmentu cílové skupiny efektivně bez ohledu na to, kdy, kde a jak sledují telku.

Zdroj: https://www.v-net.tv

TELEVIZNÍ SPOLEČNOSTI A STANICE SE POOHLÍŽEJÍ PO NOVÝCH ZPŮSOBECH MĚŘENÍ VŠECH DIVÁKŮ SVÉHO OBSAHU test

Vedení televizních společností již dlouho zastává názor, že každý divák se počítá. Nikdy nepodnikla takovou spoustu kroků, aby se ujistila, že dokážou započítat každého diváka.

Z diváků se stávají konzumenti videa vysílaného na mnoha obrazovkách, snahy změřit je jsou nyní běžnou praxí. V posledních několika týdnech místní TV stanice prohlásily, že ke zjištění sledovanosti svých pořadů hodlají přestat s používáním tradičních hodnocení, a slibují, že místo toho budou spoléhat na celkové divácké imprese, které počítají všechny způsoby zhlédnutí pořadu – lineární i jiné. Společnosti NBCUniversal a Hearst  oznámily, že jejich stanice už změnu provedly a jiné skupiny se je chystají následovat do roku 2020. Mezitím celonárodní TV očekává zahrnutí tzv. “publika mimo domov” – diváků, kteří sledují TV v barech, kancelářích, hotelech a podobně  – do hodnocení v příští sezóně.

 „Některé z našich zhlédnutí se odehrávají tady, jiné zase jinde,” říká Frank Comerford, chief revenue officer a president of commercial operations TV stanic patřících nebo provozovaných společností NBCU, čímž odkazuje na různé způsoby, jimiž diváci mohou sledovat programy. „Abychom získali přesné číslo, musíme počítat všechny tyto faktory.”

Nynější systém měření aktivity gaučových povalečů tržní poptávce už zkrátka nestačí, říká Jonathan Steuer, chief research officer skupiny Omnicom Media Group, jednoho z největších nákupčích reklamního času. „Pilotujeme meziplanetární cestování tachometrem, rychloměrem a volantem, který se otáčí je o 30 stupňů v obou směrech, což je téměř k ničemu,” říká Steuer.

Televizní sledovanost celá desetiletí určovala agentura Nielsen, která inzerenty informovala o tom, kolik lidí sleduje TV lineárně, a pak to obrovské číslo rozdělila na menší kusy na základě věku, pohlaví a jiných atributů. V době, kdy video publikum migruje k novým formám sledování veškerého videa od segmentů na CNN po seriál  „This Is Us,” ale ta skupina lidí, která se sejde před velkou obrazovkou v obýváku, se scvrkává a na jejím místě se objevuje stále rostoucí digitální sezení, která jsou k měření komplikovanější. To žene televizní společnosti, stanice, mediální nákupčí a technologické firmy k větší snaze poskytnout nové druhy sčítacích metrik.   

TV dlouho nabízela Madison Avenue (tj. zadavatelům reklamy; pozn. překladatele) to největší možné publikum – a stále nabízí. Televizní společnost Fox, která bude v únoru vysílat fotbalový šampionát Super Bowl LIV, nabízí balíček inventáře pro tuto sportovní událost v ceně 5,5 milionů dolarů, což je astronomicky vysoká cena. Ale rozmáhá se názor, že menší skupiny diváků mají také svou cenu, pokud je média správně vypátrají.    

V dnešní době mnoha obrazovek některé místní TV programy negenerují takový objem publika, aby garantoval ratingový bod. Když inzerenti používají „programatické” technologie a směsi dat v rámci nalezení skupiny zákazníků, kteří si například poprvé kupují auto, rádi chodí do kina nebo nastávající matky, v takových případech je velikost méně relevantní – pokud jsou inzerenti schopni umístit své reklamy před tyto skupiny diváků, u kterých je větší pravděpodobnost, že je nabídka zaujme.  

Co se týče počítání diváků mimo domov, toto přidané číslo pravděpodobně nijak významně nezvedne celostátní hodnocení do dřívějších výšin, ale vedoucí pracovníci TV společností očekávají, že se významně navýší počet diváků během dne a během sportovních přenosů. Agentura Nielsen odhaduje, že sportovním programům s připočtením diváků mimo domov připadne přibližně 11% jejich celkové sledovanosti a 7% diváků zpravodajství přibyde z míst mimo domov.    

Inzerenti budou mít zcela jistě námitky. Má zákazník, který sleduje TV seriál v čekárně u doktora nebo projíždí zprávy bez zvuku v restauraci, stejnou cenu jako někdo, kdo sleduje ten samý program tradičnějším způsobem? V některých případech TV společnosti na letošních upfront mítincích nabízely výhodnější cenové podmínky pro agentury, které přijaly některá měření diváků mimo domov.

Žádné změny zcela určitě neproběhnou rychlostí blesku. Kromě finančních dohadů jsou tu i logistické záležitosti. Mnoho inzerentů –  a mediálních nákupčích –  musí předělat systémy navržené k usnadňování nákupu reklamy. „Musí se vytvořit prostředky. Musíme najít finance, motivaci a poskytovatele softwaru, abychom tu změnu mohli provést,” říká Steuer ze společnosti Omnicom. „Je nutné, aby spadlo pár dominových kostek a aby všichni souhlasili, a pak je tu časová prodleva mezi tím, kdy řeknete ano a kdy k tomu dojde ve vaší společnosti.” 

Zdroj: https://variety.com

Nejnovější komentáře

    Nejnovější komentáře