Asociace komerčních televizí

SVĚTOVÝ DEN TELEVIZE OSLAVUJE KVALITU TELEVIZE PO CELÉM SVĚTĚ

Investice do televizních programů dosahují 140 miliard dolarů

Televizní profesionálové po celém světě oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněli, že TV – jako  Total Video – je mnohem víc než lineární sledování. V rámci každoroční iniciativy Organizace spojených národů budou televizní společnosti po celém světě vysílat 30 sekundový spot na svých televizních obrazovkách i online.

Televizní obsah, který baví, informuje a inspiruje

Tématem 22. ročníku této globální oslavy je kvalitní obsah. Vynikající kvalita televizních programů se odráží v tom, jakou má televize bezkonkurenční schopnost bavit, inspirovat a informovat své diváky.

Podle nejnovější zprávy European Audiovisual Observatory představovala pouze v loňském roce produkce televizního obsahu v Evropské unii zhruba 920 různých titulů, které představovaly více než 16 400 epizod a více než 11 000 hodin.

Kvalitní obsah může podněcovat diváky k tomu, aby vystoupili mimo svůj každodenní život, nechali se inspirovat a rozšířili své obzory. Má také schopnost bavit a sjednotit miliony lidí kolem živě vysílaných událostí, jako je například nedávné Mistrovství světa ve fotbale (na FIFA World Cup se letos podle Global WorldIndex podívalo 3,4 miliardy lidí). Televize také informuje diváky prostřednictvím zpravodajských relací, upozorňuje je na současné společenské otázky a poskytuje vzdělávání prostřednictvím kvalitních programů pro děti nebo nápaditých dokumentů.

„Televize musí i nadále hrát svou důležitou roli v oblasti vzdělávání a zapojení diváků, zejména mladých diváků. To zahrnuje sdílení úspěšných příběhů o jednotlivcích nebo organizacích, které se podílejí na zlepšování a udržitelnosti celé naší společnosti. Což plně odpovídá heslu letošního ročníku Světového dne televize, kterým je „prémiový obsah, který spojuje, inspiruje a informuje,“ říká Caroline Petit, Deputy Director United Nations Regional Information Centre for Europe (UNRIC).

Nic nepřekoná jedinečnou kombinaci vizuálu, zvuku, pohybu a emocí

Jasným ukazatelem dobré kondice televize je také obrovské množství peněz, které televizní společnosti po celém světě investují do svého programu, a to jak v rámci výroby původního obsahu, tak při akvizici pořadů. Údaje1 shromážděné společností IHS Markit v celkem 27 zemích a průzkum mezi členy asociace egta ve 21 zemích ukazují, že v loňském roce bylo do programů investováno téměř 140 miliard dolarů – včetně Severní Ameriky ve výši 61 miliard dolarů – což výrazně převyšuje celosvětové investice všech OTT platforem. V Evropě pak nejvyšší částky2 do televizních programů investují Velká Británie (8,6 mld. EUR), Německo (8 mld. EUR), Francie (5,5 mld. EUR) a Itálie (4,4 mld. EUR).

O dobrém prospívání televizního meditypu vypovídají také data obsažená v druhém vydání databanky Global TV Deck, která shromažďuje údaje z více než 24 zemí, a jednoznačně vyzdvihuje odolnost a efektivitu televize jako reklamního média.

Více informací je k dispozici na webových stránkách www.worldtelevisionday.tv

 

Světový den TV – spot TV Nova

 

Světový den TV – spot TV Prima

 

Světový den TV – spot Óčko

 

Kontakty pro média:

Alain Beerens

Marketing & Communication Manager, egta

Sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství

T : +32 2 290 31 38

alain@egta.com

Anne Brochot

Senior Project Manager,

Eurovision TV, EBU

Evropská vysílací unie

T +41(0) 22 717 28 88

brochot@ebu.ch

 

Grégoire Polad

Director General, ACT

Asociace komerčních televizí v Evropě

T +32 2 738 76 12

ml@acte.be

 

Zdroje:

  1. IHS Markit Channels & Programming Intelligence – TV programming expenditure 2017 by region ($ billion) – data from 27 countries
  2. egta member survey in 21 countries

 

O THE GLOBAL TV GROUP

The Global TV Group je neformální uskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání a připomínat jeho efektivitu a popularitu zadavatelům, novinářům, technologickým guru, agenturám a dalším oborovým profesionálům.

http://www.theglobaltvgroup.com/

O ACT

Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) reprezentuje zájmy předních komerčních vysílatelů z 37 evropských zemí. Členské společnosti asociace ACT financují, vytvářejí, podporují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. ACT spolupracuje s institucemi EU za účelem dosáhnout vyváženého a vhodného regulatorního rámce, jež by podpořil další investice a růst našeho sektoru.

https://acte.be/

O EVROPSKÉ VYSÍLACÍ UNII (EBU)

Evropská vysílací unie (EBU) je nejvýznamnější společenství veřejnoprávních médií na světě (PSM) se 73 členy v 56 zemích Evropy. EBU provozuje Eurovizi a Euradio a jejím cílem je učinit veřejnoprávní média nepostradatelnými. EBU podporuje a posiluje média veřejné služby, poskytuje prvotřídní mediální služby a nabízí členům aktivní platformy pro vzdělávání a sdílení.

www.ebu.ch

O egta

egta je sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství, ať už nezávislých nebo v rámci televizního kanálu, které nabízí reklamní prostor komerčních a veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic po celé Evropě i jinde ve světě.  egta poskytuje svým členům různé služby, například řešení regulačních problémů, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivitu, služby v cross-mediální sféře, technické oblasti, nových médiích atd. Během své více než 40leté existence se egta stala informačním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá 140 členů ze 40 zemí.

http://www.egta.com/

O UNRIC

Regionální informační centrum pro Evropu pod záštitou Organizace spojených národů se sídlem v Bruselu – UNRIC – poskytuje informace o aktivitách OSN dvaceti dvěma zemím a angažuje se na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Jedná jako Evropská komunikační kancelář Organizace spojených národů s cílem zapojit a informovat evropské občany o globálních problémech. Úzce spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informovanosti. Aktivity centra přesahují do společných informačních kampaních pro veřejnost a akcí pořádaných partnery, jakými jsou například Evropská unie, vlády jednotlivých zemí, média, nevládní organizace, tvůrčí komunity a místní správní orgány.

MARK RITSON: MEDIÁLNÍ SOUBOJ DESETILETÍ SE SVEDE O TV OBRAZOVKU

Australský univerzitní profesor a marketingový expert Mark Ritson zahájil v pondělí v Praze své evropské „turné“. Zástupcům klientů, mediálních agentur a představitelům televizního trhu přednesl prezentaci, kterou lze zařadit na tuzemské marketingové scéně k těm vůbec nejzajímavějším za několik posledních let. Ritson přijel do Prahy na pozvání Asociace komerčních televizí (AKTV), která pokračuje ve svých aktivitách, kdy do Prahy zve významné představitele současné marketingové scény, především z univerzitního zahraničního prostředí.

Mark Ritson nejprve shrnul vývoj reklamních investic do mediatypů v posledních 50 letech, a to s pomocí dat od společnosti Morgan Stanley.Jak doložil, poslední dekáda je výrazně ovlivněna růstem digitálních médií, přičemž mezníkem je zde rok 2000, kdy Google začal prodávat reklamu ve vyhledávání, a rok 2007, kdy se na Facebooku objevila reklama. Růst digitálních médií odnesla podle Ritsona hlavně printovámédia, naopak rádio a outdoor nebyly z pohledu investic nástupem Googlu a Facebooku a dalších internetových platforem tolik ovlivněny. Přičítá to tomu, že rádio i outdoor jsou už dnes více digitální média. Outdoorové nosiče jsou digitalizované a rádiové vysílání v Británii se z více než poloviny uskutečňuje přes digitální platformy – DAB, aplikace, internet. (O českém rádiu ale tato teze neplatí, zde zatím vládne FM poslech, pozn. red.) Na rozdíl od zmíněných mediatypů se televize zatím růst digitálních médií nedotkl a reklamní investice se dosud televizi dařilo zvyšovat. A to i přesto, že v obecném vnímání mají být dny televize sečteny. „Nikdy v historii médií se neobjevilo tolik nesmyslů, které byly tak diametrálně vzdáleny pravdě. Televize neumírá, ale ten mýtus se úspěšně šíří světem,“ poznamenal Ritson. Fakt, že technologické firmy využívají pro svou komunikaci reklamu v televizi a že investice do televizní reklamy zvyšují, má potvrzovat efektivitu televizního média.

Televizní investice ale Ritson vidí jako cíl, po kterém digitální hráči (představovaní hlavně duopolem Google/Facebook, u nichž Group M odhaduje 85% podíl veškerých digitálních investic) půjdou. „Je jen jedno místo, kde online může brát pro svůj další růst, a to je televize. Je to bitva mezi digitálem a televizí,“ popsal. Technologické firmy se budou snažit útočit nejen na reklamní televizní rozpočty, ale „boj desetiletí“ se podle Ritsona svede i o samotnou televizní obrazovku. Přesněji o „připojenou televizní obrazovku“. Tu totiž vidí jako klíčové médium. „Neříkám, že televizní firmy vyhrají, ale to je hřiště, kde se bude hrát a o které se bojuje. Digitální firmy se do ní budou chtít nepochybně dostat,“ prognózuje. Na mysli ale nemá podobu televizního vysílání z období před deseti lety. Aby stávající televizní společnosti v této soutěži obstály, musí se změnit – musí se digitalizovat. A s ohledem na velikost českého trhu Ritson v následné diskusi zmínil, že velmi pravděpodobně bude možné nadnárodním internetovým gigantům čelit pouze díky kooperaci s mezinárodními televizními hráči nebo asociacemi.

Poslední desetiletí bylo poznamenáno tím, jak digitální duopol naprosto ničil noviny a vzal si většinu jejich peněz. Příští desetiletí nabídne odlišnou bitvu. Digitální firmy půjdou po televizi.

Mark Ritson

Stávající marketingové myšlení podle Ritsona nadhodnocuje efekt digitálních médií. Ani mobilní video, přestože v posledních letech značně rostlo, není podle jeho názoru rozhodujícím médiem budoucnosti. „Mobilní video je malé, sledujeme ho příležitostně, když nemáme přístup k velké obrazovce,“ popsal. Jak například ukazují data z rozsáhlých výzkumů BARBComScore nebo IPA Touchpoints, více než dvě třetiny (71 %) ze všech odsledovaných videí se stále odehrává přes televizní obrazovku (tzv. živé TV sledování) a dokonce i ve skupině mladých lidí (mileniálů) je to téměř polovina (47 %) zhlédnutého video obsahu, která se sleduje na TV obrazovce. Ještě významnější má být vliv televize pro reklamní video obsah, kde většina reklamních spotů (90 %) je zhlédnuta na televizní obrazovce.

Doba, ve které žijeme, označována také jako post-faktická, má mít také svůj díl viny na tom, že se fakta o efektivitě mediálních kanálů přehlížejí. Svůj vliv má i vnímání vývoje mediální konzumace samotnými lidmi z marketingu nebo agenturami, které mají tendenci projektovat vlastní způsoby konzumace médií na všechny spotřebitele. Výsledkem je, že zatímco data ze studie Re-evaluating Media od Ebiquity dokládají, že tradiční kanály (TV, rádio, noviny, časopisy) mají nejsilnější vliv na budování značky (v atributech například jako zásah, cílení, ROI atd.), komunita marketérů a agentur nadhodnocuje efekt sociálních médií a online videa. „Je to střet mezi vnímáním a realitou,“ poznamenal Ritson.

Pro dosažení nejvyššího efektu komunikace v současnosti doporučuje Mark Ritson integrovat více mediálních kanálů. Televize je médiem, které stále dokáže z jednotlivých mediálních nosičů vybudovat nejvyšší zásah (v české populaci sleduje televizi týdně 90 % lidí, měsíčně 96 % lidí). I digitální média hrají důležitou roli, přestože si Ritson myslí, že jejich význam je zveličován a investice do nich jsou nadměrné.

Nakonec zmínil i zjištění, které zastává Les BinetBinet na loňském setkání AKTV v Praze mluvil o primárním vlivu zásahu na růst značek, o důležitosti share of voice (SOV) a o nutnosti pracovat na dlouhodobé podpoře značek (brand building). (Shrnutí z loňského Binetova vystoupení můžete číst zde). Publikaci The long and the short of it, kterou Les Binetnapsal spolu s Petrem Fieldem, doporučil Mark Ritson jako jednu ze stěžejních marketingových publikací, které ovlivní plánování komunikace v blízké budoucnosti.

Zdroj: Mediaguru.cz 

 

DIVÁCI VEDOU MEDIÁLNÍ REVOLUCI. KAM SE PODĚLI ZADAVATELÉ REKLAMY?

Zkuste si to představit. Padesátá léta.  Cenová dostupnost televizorů má za následek vzrůst počtu malých obrazovek v domácnostech napříč Spojenými státy americkými. Rodiny se scházejí v obývacích pokojích ke sledování nových pořadů.  S tímto růstem přichází nová doba reklamy, ve které mohou marketeři oslovovat diváky přímo sponzorováním televizních pořadů, reklam atd.

Dnes zažíváme restart těchto tzv. lean-back  médií, jejichž  obsah divákům umožňuje  se jednoduše posadit a oddechnout si při jejich sledování.

Navzdory fragmentaci médií a využívání médií spotřebiteli napříč platformami – tématu, o němž se podrobně mluvilo na  konferenci Advertising Week v New Yorku – televize znovu hraje v domácnostech hlavní roli: společnost Hulu  uvedla, že 78 procent zhlédnutí se odehrává na chytrých televizorech nebo  televizorech připojených k internetu.

Aby k tomu mohlo dojít, bylo zapotřebí dvou věcí – skvělého obsahu a funkční technologie.

Pořady, které obdržely ocenění Emmy jsou důkazem toho, že fantastický, prémiový obsah pochází z různých zdrojů. Ať už je to klasické vysílání („This is Us“), kabelové („The Americans“), placené kabelové vysílání („Barry“) nebo tzv. over-the-top  vysílání („Marvelous Mrs. Maisel“), laťka kvality pořadů je nastavená vysoko a diváci jdou tam, kde je mohou sledovat.

Konzumenty kromě skvělého obsahu  dohánějí i technologie, které jim umožňují cokoli chtějí, kdykoli chtějí a na největší a nejlepší dostupné obrazovce – což je často ta televizní (díky chytrým a k internetu připojeným televizím).

Další vylepšení, např. vzrůst tzv.  skinny bundle nebo tzv.  virtual multichannel video  programming distributors (vMVPDs),  podporují konvergenci „starého“ (lineární TV) a „nového“ (digitální).

Máme obsah, máme technologie a uživatelskou zkušenost. Spotřebitelé znova sedí pohodlně na gauči – snad jen s jednou nebo dvěma dalšími obrazovkami – a chtějí se bavit.

Reklama je musí dohnat.

Za prvé, zadavatelé reklamy potřebují přesně znát své diváky.  Jak často se dívají (kvůli optimalizaci frekvence)? Kde se dívají (kvůli optimalizaci dosahu)? S kým se dívají ( kvůli) zohlednění  společného sledování)? To vyžaduje holistický pohled na diváky napříč všemi platformami, aby zadavatelé reklamy mohli skutečně zlepšit  své úsilí.

Musíme také vyvinout přesnější a individuálnější zacílení k dosažení toho správného publika pomocí toho správného sdělení ve správnou dobu a se správnou frekvencí.

Ačkoli se to může jevit jako snadné, kolika z  nás byla naservírována  ta samá reklama několikrát během jednoho sledování, nebo dokonce kolikrát jsme vzdechli během jedné reklamní přestávky? Děje se to až příliš často.

Aby se to nestávalo, potřebují marketeři sofistikovanější reklamní nástroje– ať už je to plánování reklam, koupě inventáře reklam nebo zhodnocení kampaní.. Zadavatelé reklamy musí plánovat a kupovat na úrovni šité na míru, založené na pokročilých deskriptorech jakými jsou zájmy, chování a životní styl.

Adresnost je krok správným směrem, který má za cíl zvýšit cílenost v televizní reklamě podobně jako to funguje v digitálu.  Ale ten je ještě v plenkách. Společný průzkum firmy Forrester a Asociace národních zadavatelů reklamy (ANA) odhalil, že ze členů ANA, kteří se průzkumu zúčastnili, asi 15 procent zadavatelů reklamy pravidelně zahrnuje cílenost nebo koupi reklamy v tzv. advanced TV do svých mediálních plánů. Dalších 20 až 30 procent bude testovat přístup cílenosti nebo advanced TV teprve letos.

Avšak kromě těchto taktik se musí objevit větší strategický posun.

Stejně jako přísun finančně dostupných televizorů v padesátých letech, který s sebou přinesl nové reklamní médium, musí tohle představovat další evoluci mediální spotřeby.  To pro oba světy – digitální i televizní – znamená opustit svá království pro dobro reklamy.

Pomalu začínáme vidět jak se tyto dvě věže sunou k zemi.

Z pohledu spotřebitele už tomu došlo. Zadavatelé reklamy a měření je nyní musí dohnat. Musíme přestat přemýšlet z hlediska televize versus digitál a přijmout novou realitu. Spojení digitálu a TV je nevyhnutelné. Konzumenti už to pochopili. A to stejné musí udělat i reklama.

 

Zdroj: https://adage.com/article/opinion/lean-back-media-s-reboot-means-advertisers/315140/

OBÝVACÍ POKOJ NOVÉ DOBY: VYUŽITÍ VELKÉ OBRAZOVKY

Novinové titulky naznačují, že TV je mrtvá, nebo alespoň pomalu umírá. Pravdou je, že TV se nesleduje stejným způsobem, jako tomu bylo před třemi, nebo dokonce před deseti lety. Pojem „televize“ zůstává předmětem debat. Je to obsah, přístroj nebo způsob, jakým se dostane k divákům? Jedna věc je jistá: S přibýváním zařízení přenášejících televizní obsah do domácností se dynamika obývacích pokojů radikálně změnila.

Obývací pokoj nové doby je hybridní prostředí – domov té nejlepší lineární a digitální televize. Diváci si čím dál častěji vytvářejí svůj vlastní harmonogram, který kombinuje živé vysílání, video na vyžádání a DVR, a k jeho sledování si mají tendenci vybírat tu nejlepší (a obvykle největší) možnou obrazovku.

Nejnovější report na téma monetizace videa, Video Monetization Report (Q2 2018) , vypracovaná reklamní společností FreeWheel ukazuje, že v každém čtvrtletí je čím dál větší množství digitálně a dynamicky vysílaných reklamních videí zobrazeno přes set-top boxy (STB) a tzv. over-the-top (OTT) zařízení na velkých obrazovkách. To nyní představuje 57 procent všech nelineárních impresí.

Z toho vyplývá, že obývací pokoj nové doby není jen místem, kde se prolíná sledování tradiční TV a online obsahu, ale také místem, kde se setkává několik diváků. Skutečnost, že se před jedinou televizní obrazovkou podporovanou čím dám větším množstvím zařízení sejde několik členů domácnosti, představuje obrovský potenciál pro reklamu umístěnou v digitálním videu a ve vysílání.

Síla televize ve všech podobách zvyšuje účinek reklamy více než kdykoli předtím.  Přesto není televize reklamními zadavateli dostatečně využívána. Je nezbytné, aby se spolu s televizí vyvíjely i znalosti a schopnosti v hodnotovém řetězci.

Udržet krok s diváckými zvyky

Reklamní průmysl se musí přizpůsobit a držet krok se zvyky moderního diváka. Bohužel komplikace s tradiční organizací, technologiemi a měřením nedovolují reklamě, aby následovala diváky. Se zvýšenou schopností adresnosti spojenou s velkou obrazovkou by reklamní zadavatelé měli následovat divácké zvyky a překonávat dnešní technologická omezení, aby mohli využít příležitosti přesněji cíleného dosahu v nejpřesvědčivějším reklamním prostředí: prémiovém videu.

“Největší příležitostí pro tzv. over-the-top a video na vyžádání je možnost znova zaujmout televizní diváky, kteří se přeorientovali z lineární televize na videa na vyžádání a multiplatformní TV, a zmaximalizovat celkový potenciál dosahu televize na všech platformách. Kromě toho se v tomto prostředí nabízí příležitost přesnějšího zacílení v prostředí, kde jsme schopní identifikovat domácnosti a atributy spojené s těmito domácnostmi a kde jsme schopní oslovit je přesnějším reklamním cílením.“ – Rich Astley, chief product officer, Finecast

The FreeWheel Council for Premium Video zveřejnil „A Buyer’s Guide to the New Living Room,“ průvodce pro lidi ze světa plánování a nákupu reklamy, který jim má pomoct plně využít příležitostí, které nabízejí OTT, STB VOD a lineární addressable TV a ukázat jim, že holistický přístup může být užitečný.

Některé z nejdůležitějších bodů v průvodci:

  • Staňte se expertem na „obývací pokoj nové doby“ a získejte výhody pro své klienty, dokud jsou tyto mediální prostředky stále ještě v plenkách
  • Vytvořte plán pomocí bezplatných mediálních prostředků k nastolení rovnováhy mezi dosahem a přesností vyvážením společných a jedinečných vlastností každého z nich
  • Propracujte se měřením a vytvořte vyvážené nástroje a klíčové ukazatele výkonnosti, které jsou k dispozici, abyste získali přístup k zaujatým a dosud nedostatečně využitým divákům
  • Ušijte svá sdělení na míru a nastavte si frekvenci pomocí většího množství možností adresnosti s kreativní různorodostí ve všech kampaních vysílaných do obývacího pokoje nové doby
  • Dosáhněte optimalizace vhodnou úpravou svých klíčových ukazatelů výkonnosti pro platformy v potřebné míře, např. cíle viditelnosti v prostředcích, které nelze měřit

Globálně, 81 procent lidí využívá své televizory na sledování televizního vysílání alespoň jednou měsíčně, což z něj dělá nejoblíbenější mediální prostředek. Společně se streamováním videí (technologie používá 69 procent dospělých, ale u věkové skupiny 18-36 je to už 86 procent), které se stále častěji sleduje na velkých obrazovkách, je zjevné, že obývací pokoje jsou stále ústředním místě, kde je možné zaujmout hodnotné diváky v takové míře.

Jak se televize vyvíjí a využívá toho nejlepšího z lineárního a digitálního vysílání, přichází nutnost sjednotit vysílání reklamních videí s cíli a taktikami k získání výsledků bez ohledu na to, jaký přístup nákupu či prodeje se využíval v minulosti.

Jedině potom mohou zadavatelé reklamy plně využít toho, co obývací pokoj nové doby nabízí ve smyslu kvality, hodnoty a adresnosti.

Stáhněte si průvodce „A Buyer’s Guide to the New Living Room“ zde.

 

Zdroj: https://adage.com/article/the-freewheel-council/living-room-taking-advantage-big-screen/315090/

TELEVIZNÍ REKLAMA NENÍ PO SMRTI, VYVÍJÍ SE

Se začátkem tzv. „back to school“ sezóny začalo také tzv. „back to TV“ období pro obchodní domy. Podle společnosti iSpot utratí od 1. července do 31. srpna největší značky této kategorie 247,8 milionů dolarů. To představuje oproti stejnému období minulého roku skok o 9,3 %.

Nová studie společnosti Adobe, mateřské společnosti CMO.com, provedla průzkum mezi tisícovkou zadavatelů televizní reklamy a zjistila, že marketeři stále řadí TV na vyšší příčku než většinu digitálních formátů – včetně audia, display reklam, exkluzivně digitálních, outdoorových, reklam ve vyhledávačích a v sociálních médiích – díky „schopnosti vybudovat emoční spojení se značkou.“

Ovšem méně než jedna třetina (28%) značek začlenila do svých nákupů televizní reklamy data digitálních diváků, i když 68 % z nich to má v plánu během následujících 12 měsíců. Výsledky průzkumu společnosti Adobe potvrzují, že mnoho lidí z branže už ví, že i přes nedávný pokrok v rozšiřování automatizace a přístupu zaměřenému na data, které se začalo aplikovat i na televizi, většina nákupů televizní reklamy je stále plánována a prováděna ručně s velmi omezeným zacílením a měřením.

Chris Geraci, chief investment officer v OMD, řekl, že letos předpokládá pětiprocentní skok v prodeji reklam v lineární televizi. „Máte relativně silnou ekonomiku, dobré obchodní výsledky z tzv. „consumer facing“ společností (= firem, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky), takže větší marketingové rozpočty, což vede k větším výdajům za televizi,“ řekl společnosti CMO.com.

Ralph Heim, VP of media and sponsorships ve společnosti Sonic Drive-in, souhlasí: „Je to stále prostředek s největším dosahem,“ řekl společnosti CMO.com.

Tohle není scénář, který si analytici představovali pro rok 2018 poté, co výdaje na reklamu v digitálních médiích rok předtím úplně poprvé přesáhly výlohy na televizní reklamu. Diváků jednotlivých TV seriálů začalo ubývat, když mladší publikum postupně přestalo kupovat předplatné.

Ale jak značky typu Walmart, Target a jiné velké obchodní domy zjistily, lidé stále sledují TV pořady – ať už na televizorech nebo na jiných zařízeních. Dnů, kdy celá rodina společně sleduje TV, je možná velmi málo, ale marketeři mohou nyní za televizní reklamu utrácet sofistikovaněji. Adresnost jim dovolí cílit reklamu spíše podle typu osobnosti a zájmů než demografie. Nová metrika spojuje vystavení reklamě s výsledky v reálném čase a identifikuje, které reklamy fungují nejlépe. Inovace zlepšují přesvědčivost televizní reklamy.

TV je stále ve středu pozornosti
Jedním z důvodů, proč je televizní reklama stále viditelná, je, že prostě funguje. Například služba WARC zjistila, že mezi 100 globálních kampaní z let 2013 až 2016 vyhodnocených jako nejefektivnější, bylo větší množství těch, kterým dominovala televize, než tomu bylo v předchozích třech letech. Podle WARC se po období preference sociálních médií zadavatelé reklamy znovu vracejí k TV, aby zajistili maximální dosah.

Průzkum ukázal, že spotřebitelé věnují větší pozornost televizní reklamě. Například studie profersorky Karen Nelson-Field z University of Adelaide s použitím technologie eye-tracking ukázala, že televize vyžaduje dvakrát větší aktivní sledování než YouTube a patnáctkrát větší aktivní sledování než Facebook.“

„Existuje důvod, proč většina inzerentů z řad velkých značek začíná své roční mediální plánování na tzv. „TV upfront mítinzích“ před zahájením období nákupu reklam. TV stále vyžaduje královský podíl výdajů na reklamu a zůstává jedinečná v tom, že dokáže vytvořit emoční spojení se spotřebiteli,“ říká Keith Eadie, VP a GM v Adobe Advertising Cloud.

Potíž je v tom, říká Keith Eadie, že televize je dnes roztroušená na tolika zařízeních, aplikacích a sítích. Kvůli tomu je těžké dosáhnout k rozhodujícímu množství diváků s tou správnou kreativitou a frekvencí. To také může „vést k problémům jako je bombardování diváků příliš mnoha reklamami nebo neschopnosti dosáhnout k dostatečnému množství cílových diváků, aby kampaň byla úspěšná,“ řekl CMO.com.

Zadavatelé reklamy nyní nacházejí v tomto prostředí správný směr kombinováním dat o spotřebitelích s novými mechanismy pro doručení televizní reklamy, jako jsou například adresované reklamy. Znalí inzerenti umísťují televizi do středu multimediálních kampaní. Pokud spotřebitel zhlédne určitou reklamu v televizi, uvidí ji posléze v rámci posílení sdělení i na svých digitálních zařízeních.

Nové způsoby cílení
Stejně jako outdoor nebo rádio je televize masovým médiem, které nejlépe dosáhne velkého množství anonymních diváků. Primární metrika pro tradiční televizi, kumulovaná sledovanost v populaci, je založená na odhadu. Zadavatelé reklamy nemohou tušit, jestli lidé, kteří byli během vysílání reklamě teoreticky vystaveni, ji vůbec viděli, a rovněž o těchto divácích až na jejich věk a demografii nic nevědí.

Avšak v době digitální reklamy mohou marketeři cílit na specifičtější, individuálnější úrovni. Behaviorální cílení, které rozebírá spotřebitelovy online aktivity k posouzení zájmů, se využívá už přes 10 let – například firma L’Oreal používá behaviorální cílení při vysílání TV reklam všem, kteří si za posledních 30 dní koupili rtěnku.

“Je pro nás zajímavé vidět, že určitá domácnost využívá QSR a že tato domácnost šla ke [konkurenci]. Víme, že sdílíme zákazníky s [tou společností], a chceme je získat zpátky,“ řekl Heim.  „Tzv. ’Creative conquesting’ je termín, který se často používá ve spojení s tímto druhem cílení.“

Problém je, že podle eMarketer addressable TV v současnosti představuje pouze 3% z celkového trhu. Kromě toho je adressable TV drahá a marketeři často považují za levnější nakoupit celostátně než cíleně.

“Addressable TV je oblíbená u určitých zadavatelů reklamy v určité chvíli, když se snaží dosáhnout určitého cíle,“ říká Geraci z OMD. „Obecně je televize stále platformou k oslovení širokých mas lidí.“

Nové způsoby měření výsledků
Není tajemstvím, že hodnotit televizní reklamu na základě výsledků prodeje prostě nelze. V minulosti nebylo vzhledem k časové prodlevě mezi reklamou a výsledky prodeje nefunkční kampaň možné upravit. Nyní jsou marketeři lépe vybaveni a mohou vyhodnotit, jak kampaň funguje v reálném čase.

Podle Eadie ze společnosti Adobe jsou k dispozici prostředky na měření televizní reklamy pomocí vybavení si značky, prodeje, návštěv prodejny atd. Zadavatelé reklamy mohou navíc vyřešit běžné atribuční problémy jako je mylný předpoklad, když divák, který by si daný produkt i tak koupil, vidí reklamu a marketer si nesprávně spojí reklamu s prodejem.

„Dnes je mnoho chybných atribučních modelů a některé platformy stále hodnotí své vlastní kampaně, proto my používáme statistický přístup pomocí experimentálního designu k nezávislému měření výsledků napříč různými médii,“ řekl.

Kromě vztahu mezi vystavením reklamě a výsledků, měří marketeři také další věci jako je např. tzv. „interruptility“ – frekvence s jakou diváci ztrácí pozornost při sledování reklamy.

Nové způsoby nákupu
Finální způsob, jakým se televizní reklama vyvíjí, je, jak se kupuje a prodává. Zatímco 80 % display reklam se prodává a kupuje programaticky, programatická TV tvoří jen 2,8 % celkových nákladů na televizní reklamu, uvídí eMarketer.

Programatická TV dovoluje marketerům nakupovat TV reklamy na stejném dashboardu, na kterém provádějí nákup digitálních reklam. Zároveň to marketerům dovoluje experimentovat s A/B testováním a výběrem reklam, kdy mají diváci možnost vybrat si reklamy, které chtějí vidět.

„Když TubeMogul PTV—který se následně stal Adobe Advertising Cloud TV—poprvé před 4 lety vstoupil na trh, bylo nemyslitelné, že by velká mediální společnost otevřela celé své portfolio televizního a kabelového vysílání automatickému a na data zaměřenému nákupu skrze soukromé trhy,“ říká Eadie. Nicméně NBC Universal od té doby nabízí inventář na takové úrovni ve spolupráci s Adobe Advertising Cloud.

Výsledkem všech těchto inovací je, že navzdory tomu, že je TV mnohem roztroušenější, existují nové způsoby, jak televizní reklamu zefektivnit.

“Kdyby svět televizi přehlížel, kdyby neexistovaly žádné způsoby, jak TV optimalizovat, a nebyla k dispozici žádná sofistikovanější data, neviděli byste trendy, které momentálně vidíte – i nadále silný trh pro televizi financovanou reklamou,” řekl Geraci.

 

Zdroj: https://www.cmo.com/features/articles/2018/9/20/tv-advertising-isnt-deadits-evolving-.html#gs.0neSVOY

ZLATÁ ÉRA TELEVIZNÍ REKLAMY

Těch, co předpovídají zánik TV, si nevšímejte, píše dr. Nick Pugh z Ebiquity – zde je pět původů, proč je televize ve skvělé formě.

Na začátku a během prvních let digitální revoluce se opakovaně psaly televizi nekrology. „Je příliš pomalá“, „Není dost interaktivní“, „Je to médium monologu, nikoli dialogu, proto ji digitální generace opustila.“ Tzv. „op eds“ a „bylined“ články se podobaly pohřebním projevům. Není překvapením, že mnohé z těchto příspěvků byly napsány zakladateli a podporovateli, právě těch prostředků a platforem, které – jak sami popisují – ženou televizi do hrobu.

Fakta jsou však odlišnější. I přes postupné přibývání černých mraků na obzoru, žijeme vlastně ve zlaté éře televize. Mylné představy a skutečný výkon mediálního prostředku jsou dvě odlišné reality. Zde je pět důvodů, proč je televize ve výborné formě.

1. TV přitahuje diváky

Často se tvrdí, že televizní publikum řídne a příležitostí pro sdílení obchodních sdělení spotřebitelům ubývá. Mezi lety 2010 a 2018 zůstal účinek na dospělé diváky ve Velké Británii překvapivě stabilní – podle informací poskytnutých organizací BARB – se dokonce zvýšil z 867,4 na 873,6 milionů. Kromě toho existuje dobře zavedený vztah mezi TV a platbami za proklik (PPC)

Proč by jinak tolik výhradně digitálních společností a značek zvolilo televizní reklamu v hlavním vysílacím čase v pořadech jako je X-Faktor nebo v živých sportovních přenosech.

Je pravda, že mezi velmi žádané věkové skupině16-34 let se účinek snížil o něco víc než o 20 %, když spadl z 203,5 na 158,1 milionů (opět podle BARB). A zároveň platí, že věková skupina 16-34 let je ekonomickou silou budoucnosti a její členové jsou nejaktivnějšími uživateli sociálních a digitálních mediálních prostředků.

Tato tzv. generace mileniálů má však nejnižší disponibilní příjem a s velkou pravděpodobností používá na svých počítačích, tabletech a telefonech ad bloky. I když se sledovanost lineární televize ve skupině 16-34 smrskla, do úplného zatracení televize je ještě na míle daleko.

Nabízí se otázka: zůstanou s přibývajícími léty u svých nynějších diváckých zvyků, nebo se vrátí k diváckým zvykům svých rodičů?

2. TV vyžaduje pozornost

Vzestup předplacených televizních platforem bez reklam jako jsou Netflix nebo Amazon Prime považovali lídři na trhu v rámci Velké Británie i celého světa za důkaz, že televize sponzorovaná zadavateli reklamy je na ústupu. A přece důkazy prokazují, že je to jinak. Ano, stále více spotřebitelů sleduje – často více dílů bezprostředně po sobě – filmy, seriály nebo celé řady prostřednictvím předplacené televize.

Tohoto typu sledování sice postupně přibývá, nenahrazuje ovšem ostatní druhy. V roce 2018 se v Británii rekordně zvedl počet předplatných – Netflix (9,1 milionů) a Amazon Prime (4,8 milionů), ale to samé platilo i pro předplatné tří největších placených TV a kabelových a satelitních platforem, z nichž všechny provozují kanály sponzorované reklamou: Sky, Virgin Media a BT Sport (15,1 milionů).

3. TV dominuje reklamním výdajům

Náklady na televizní reklamu jsou spolehlivé a masivní. V roce 2010 investovali zadavatelé reklamy v Británii 4,1 miliardy liber do televizní reklamy. V roce 2017 – po velké recesi v letech 2008 až 2010 a jejích středně dlouho trvajících následcích – čísla vzrostla na 4,8 miliardy liber.

Stejný vzorec se opakoval na všech hlavních světových mediálních trzích. Firmy vědí, že pokud chtějí vybudovat značku a uvést ji ve všeobecnou známost, lze toho dosáhnout pomocí televizní reklamy. Televize stále zůstává ústředním bodem mediálních plánů.

4. TV je nejúčinnější

Údaje o návratnosti investic (ROI) napříč všemi sektory a kategoriemi ukazují, že televize je nejúčinnější dostupné médium pro zadavatele reklamy. Televize přináší největší krátkodobou ROI (1,73 liber za každou 1 investovanou libru), což je více než rádio (1,61 liber), tištěná média (1,44 liber) online video (1,21 liber), online zobrazení (0,82 liber) a outdoorová média (0,57 liber). Krátkodobá ROI – pro kampaně v délce od několika týdnů až půl roku – se drží. V roce 2008 bylo televizní ROI 4,7 liber, zatím co dnes je to 1,73 liber.

Televize má navíc největší účinek z dlouhodobého hlediska a nabízí největší efekt násobení ze všech médií. Dlouhodobá ROI televize je 4,2 liber za každou investovanou libru. Ve srovnání s tím je to 2,44 liber u online videa, u tištěných médií je to 2,43 liber, u rádia 2,09, u outdooru 1,11 liber a za zobrazení na internetu pouze 0,84.

5. TV je nejefektivnější médium

Žádné jiné médium nepřináší ROI ve stejném poměru a nenabízí tak vysoký zisk jako televize. V hlavních meta-analýzách z téměř 2000 kampaní velkých značek z let 2009 až 2016 zjistila naše studie, Profit Ability, pro Thinkbox, že televize přináší 71procentní návratnost zisku z investic do reklamy, přestože investice do TV reklamy představují jen 54 % z celkových nákladů. Tato studie srovnávala TV s rádiem, tištěnými médii, outdoorovými médii, zobrazením na internetu a online videem, jak vyplývá z tabulky 1 výše.

Překážky na obzoru

TV se bezpochyby vyvíjí a mění díky inovacím v addressable TV, čímž se stává ještě vyhledávanější. Díky spojení lineární TV s videem na vyžádání a jiným online videem je možné rozšířit dosah na saturované trhy.

Přestože hodnoty ukazují, že lidé průměrně stráví jen několik méně minut týdně sledováním lineární TV, zadavatelé reklamy začínají čelit velmi reálným výzvám při rozšiřování dosahu, což je čím dál komplikovanější a dražší. I když jsou vysílatelé videa na vyžádání – jmenujme např. ITV Hub nebo All 4 – čím dál populárnější a streamování častější, množství dostupných informací o přístupu k programům je při nejmenším omezené.

V současnosti je však televize z mnoha patrných důvodů stále naživu. Díky své schopnosti zaujmout diváky v takové míře, v jaké to dokáže, je často ta největší řádková položka v mediálním rozpočtu – zejména pro značky rychloobrátkového obchodního zboží, ale i v maloobchodě, finančních službách, turismu a automobilovém průmyslu.

Ne náhodou jsou výše jmenovaní reklamními zadavateli s největšími výdaji na reklamu na světě. Televize je zřetelně účinnější a efektivnější – a kreativnější – než ostatní prostředky pro aktivaci krátkodobého prodeje i dlouhodobého budování značky. Televize je mrtvá? Ať žije televize!

 

Zdroj: https://mediatel.co.uk/newsline/2018/09/25/a-golden-age-for-television-advertising/

MARKETINGOVÁ SUPERSTAR MARK RITSON ODSTARTUJE V PRAZE SVOU EVROPSKOU TOUR

Asociace komerčních televizí pokračuje ve svých osvětových aktivitách a na podzim uspořádá svou již třetí konferenci určenou marketingovým profesionálům. Tentokrát poprvé spojí své síly se slovenskou Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), aby společně umožnily českým a slovenským marketérům si naživo poslechnout jednu z nejvýraznějších marketingových osobností dneška, australského profesora Marka Ritsona. Kromě něj na konferenci s názvem „Boost Your Media Performance“ vystoupí také ředitelka výzkumu britského Thinkboxu Nicole Greenfield-Smith, marketér Chris Goldson z britské komerční jedničky ITV a o aktuálních tématech promluví také zástupci českých a slovenských zadavatelů v klientském panelu. Moderace konference se ujme Petr Šimůnek.

V loňském roce odstartovala AKTV svou činnost konferencí zaměřenou na nejrozšířenější mýty o televizní a online reklamě prezentací britského guru efektivity Lese Bineta. Na začátku letošního roku přijela na pozvání AKTV představit závěry svého výzkumu o účincích reklamy na různých platformách australská profesorka Karen Nelson-Field. Hlavní hvězdou třetí konference, která se bude konat 1. října v Praze, pak bude univerzitní profesor a marketingový expert Mark Ritson.

Kromě světově uznávaného odborníka Marka Ritsona vystoupí na konferenci také vedoucí výzkumu britské marketingové asociace Thinkbox Nicole Greenfield-Smith, která představí závěry svého letošního výzkumu Profit Ability: the business case for advertising. O své nejlepší best practice se s hosty konference podělí Chris Goldson, Director of Creative Works and Commercial Marketing, z nejsledovanější britské komerčí TV skupiny ITV a důraz na české a slovenské podmínky a potřeby odhalíme společně s diskutéry v klientském panelu.

„Po nadšených reakcích na naše předchozí akce jsme se tentokrát rozhodli koncept naší konference rozšířit na více témat a řečníků, přizvat k organizaci naše slovenské kolegy a dát tak možnost zúčastnit se jí mnohem více zájemcům. Naším cílem je zprostředkovat zadavatelům v České republice a na Slovensku nejnovější poznatky přímo z úst předních světových expertů, kteří v České republice obvykle nevystupují, aniž by na podobnou konferenci museli odjet do Londýna nebo Paříže,“ říká Jan Vlček, předseda AKTV. „Na naši první společnou česko-slovenskou konferenci se osobně velmi těším, a to zejména na naše hvězdné řečníky, přední marketingové odborníky známé z velkých zahraničních konferencí. Je to unikátní příležitost pro nás i naše hosty dostat se k nejmodernějším poznatkům a trendům, které nám pak budou nápomocné i lokálním byznyse,“ dodává Marcel Grega, prezident ANRTS.

Mediálními partnery konference jsou Hospodářské noviny, odborný server Mediaguru.cz a slovenský odborný měsíčník Stratégie.

Více informací najdete na webových stránkách www.AKTV.cz/konference.

 

Mark Ritson je profesorem marketingu na Melbourne Business School a hostujícím profesorem marketingu na Singapurské univerzitě managementu a dalších předních světových obchodních školách. Má doktorské studium z oblasti marketingu z Lancaster. Je široce uznávaný jako jeden z nejlepších světových marketingových expertů.

Kromě akademické sféry se v praxi Mark věnuje také strategiím značek, průzkumu trhu, segmentaci, CRM anebo marketingové komunikaci. Třináct let pracoval jako interní expert pro LVMH – největší skupinu luxusního zboží, do které patří značky jako Louis Vuitton, Dom Perignon, Fendi, Tag Heuer, Dior a Hennessy.

Mark je také více než 10 let pravidelným sloupkařem Marketing Week, za svou žurnalistickou i akademickou práci je držitelem řady ocenění, včetně jedné z nejprestižnějších marketingových cen Ferber Award za svou doktorskou práci.

DŮVOD, PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJMOCNĚJŠÍM REKLAMNÍM MÉDIEM

Když se mediální prostředí začalo fragmentovat a objevovaly se nové reklamní prostředky, televize se za poslední dvě dekády musela začít radikálně vyvíjet. Kvůli těmto změnám, mnoho lidí začalo spekulovat o relevanci televizní reklamy v digitálním světě a ptát se, jestli by se peníze vynakládané za reklamu měly přesunout jinam. Ačkoli televize se svým obrovským dosahem nemá konkurenci, v minulosti bylo obtížné změřit a zvyšovat její skutečnou účinnost. To se ovšem nyní mění.

Dnes televize představuje kanál výkonnostního marketingu – takový, který lze přesně zacílit, rychle změřit a vylepšit za pochodu stejně dobře jako jeho digitální protějšky.

TV neumírá, mění se

Navzdory senzačním novinovým titulkům hlásajícím smrt televize, TV stále dominuje naší mediální spotřebě. Ano, doba, kterou strávíme sledováním TV každoročně klesá, ale pokud se podíváte na fakta, jedná se skutečně jen o pár minut.

Co se dramaticky změnilo je přenos a spotřeba TV obsahu. V minulosti bylo potřeba svůj pořad naladit, abyste ho úplně nepromeškali. S VHS kazetami se lidé naučili ručně nahrávat své oblíbené pořady, aby se na ně mohli podívat později. Pak se objevilo TiVo a DVR a s nimi uvažování typu „nastav to a pusť to z hlavy“.  Podívejte se na Neftlix, Hulu, Prime Video atd., a poznáte, proč divácké zvyky udržují zadavatele reklamy ve smyslu strategie a výloh za reklamu ve střehu.

Úspěch vyžaduje informace v reálném čase

Televizní reklama, kdysi využívaná pouze pro zvýšení povědomí o určité značce, vás nyní vezme na cestu po stopách spotřebitele digitálními zařízeními. Podle společnosti Accenture 87 % amerických televizních diváků sleduje TV s druhou obrazovkou v ruce nebo alespoň po ruce. Tito „aktivní účastníci“ mohou na reklamní spot okamžitě zareagovat, ať už vyhledáváním, navštívením webové stránky, aktivitě v rámci aplikace nebo nákupem online. Diváci nejenže reagují skrze digitál, ale dělají to bezprostředně po odvysílání reklamy. To je pro marketery něco jako truhla s pokladem v podobě dat v reálném čase, které mohou využít ve svých strategiích pro TV kampaně.

Se správnými nástroji mohou zadavatelé reklamy upravit kampaně za pochodu a využít dat v reálném čase a informací o diváckých reakcích, aby měli přehled o tom, co funguje a co ne. Možnost přístupu k rychlejší zpětné vazbě na reklamní kampaň v televizi znamená vědět, které aspekty nákupu povedou k nejlepší odezvě v reálném světě. Tento neustálý tok informací může posloužit k nepřetržitému vylepšování cílových nákupů.

Nová metrika pro měření TV úspěchu

Stará metrika impresí a hodnocení může být stále užitečná pro určení, kam přidělit finance, ale k plnému využití TV potenciálu musejí zadavatelé reklamy provázat TV iniciativy přímo s obchodními výsledky. Úspěch by se měl měřit přes klíčové ukazatele výkonu (KPI) specifické pro danou značku a kampaň se musí optimalizovat k využití nejdůležitější metriky pro vaši značku.

Otázka, kterou by si zadavatelé reklamy měli klást, zní: „Jaká je reální odezva, kterou bychom chtěli od naších cílových diváků?“ Pokud je vaším cílem prodej, pak by se kampaň měla optimalizovat podle přesných, detailních informací ze stejného dne, které vypovídají o tom, jestli se online prodej uskutečňuje krátce poté, co se reklama odvysílá. Okamžitý účinek TV není jedinou věcí, kterou lze měřit. Zadavatelé reklamy stále více kvantifikují dlouhodobý účinek televize: Jaký zájem spot vzbudil v rámci dní, týdnů nebo dokonce měsíců po odvysílání.

Pokud zadavatelé reklamy chtějí konkurenční výhodu v TV reklamě, potřebují přesnější data v reálném čase, aby věděli, jestli a jak spoty rezonují. Schopnost přičíst určité chování diváka např. návštěvy webových stránek, stažení, nákupy, vyhledávání atd., přímo televiznímu spotu je mocný způsob, jak urychleně vytvořit tu nejefektivnější možnou kampaň.

 

Zdroj: https://www.smartbrief.com/original/2018/08/heres-why-tv-still-most-powerful-ad-medium

REVIZE SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: KROK SPRÁVNÝM SMĚREM, ALE ČEKÁ NÁS JEŠTĚ HODNĚ PRÁCE

egta – asociace televizních a rozhlasových mediazastupitelství – oceňuje krok rozhodovacích orgánů EU, kterým bylo dosažení dohody ohledně nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Dva roky náročných jednání přinesly určitou vítanou flexibilitu pro komerční sdělení, která by měla přispět k vytvoření konkurenceschopnějšího prostředí pro evropské vysílací společnosti.

Povzbuzuje nás skutečnost, že došlo k uvolnění pravidel ohledně reklamních minut a ohledně velmi potřebné ochrany integrity signálu poskytovatelů mediálních služeb. Společně s novými povinnostmi, které budou muset platformy pro sdílení videí plnit, vidí egta tento krok jako první krok na cestě k vytvoření rovných podmínek pro evropské tvůrce obsahu.

Asociace egta a její členové považují tuto revizi za příležitost k modernizaci evropského audiovizuálního regulačního rámce. Ovšem i přes konstruktivní dialog s evropskými institucemi je třeba uznat, že tento výsledek je spíše skromným pokrokem než budoucí legislativou, která by odrážela realitu trhu.

Malin Häger, presidentka asociace egta, uvedla: „Upřímně vítáme pozitivní pokrok dosažený v rámci pravidel, kterými se řídí audiovizuální komerční sdělení, zejména pokud jde o omezení reklamních časů. Musíme však také uznat, že v určitých aspektech je text méně ambiciózní, než jsme očekávali na začátku tohoto procesu. Vysílací společnosti budou i nadále regulovány mnohem více než online hráči, kteří soutěží o stejné příjmy z reklamy. K tomu, abychom mohli zajistit dlouhodobou hodnotu, je proto zásadní, aby se opatření zmíněná v reformě uplatňovala, a aby se důsledně dohlíželo na jejich dodržování.“

Sektor audiovizuální reklamy pozitivně přispívá k dosažení evropského jednotného digitálního trhu. Asociace egta je přesvědčena, že pokračováním ve spolupráci s regulačními orgány můžeme zajistit, aby revize zmíněné směrnice přinesla tomuto odvětví hmatatelné výhody.

O asociaci egta:

egta je asociace reprezentující televizní a rozhlasová mediazastupitelstvi, ať už nezávislá nebo interní, která nabízejí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i mimo ni. egta má více než 140 členů ve 40 zemích. www.egta.com

INVESTICE DO TELEVIZNÍ REKLAMY ZVYŠUJE AUTOMOBILKÁM KPI

Výrobci automobilů, kteří ve čtvrtém kvartálu roku 2017 zvýšili investice do televizních reklam, zaznamenali statisticky významné zvýšení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), včetně počtu uživatelů a vyhledávání.

Podle nového reportu společnosti Video Advertising Bureau (VAB), která testovala 25 domácích a zahraničních automobilových značek, se u 19 značek prokázala pozitivní nebo negativní souvislost mezi investicemi do TV reklam a návštěvností webových stránek, a pouze u 6 značek se neobjevila jasná souvislost.

Jedenáct z devatenácti značek, u kterých existovala tato souvislost, zvýšilo své investice do TV reklam meziročně průměrně o 15 % a návštěvnost svých stránek v průměru o 48 %. Zbylých osm zadavatelů zredukovalo své výdaje do TV reklamy v průměru o 15 % a v důsledku toho jim klesla návštěvnost webových stránek v průměru o 28 %.

Tato korelace pokračovala, když se investice do TV reklamy porovnaly s dotazy ve vyhledávání. Report společnosti VAB odhalil, že čím více automobilové firmy investovaly do TV reklamy, tím více spotřebitelů si na internetu vyhledalo podrobnější informace o těchto firmách.

Například Toyota zvýšila investice do TV reklam o 10 %, a tím o 31 % zvýšila dotazy ve vyhledávání. Land Rover zvedl výdaje za TV reklamu o 45 % a dotazy ve vyhledávání se meziročně zvýšily o 170 %.

Report odhalil podobné výsledky mezi automobilovými společnostmi, které zredukovaly své investice do TV reklam, čímž se úměrně snížil počet dotazů ve vyhledávání.

Souvislost mezi investicemi do TV reklam a KPI se objevila i při posuzování „konverzacích na sociálních sítích“ o automobilových značkách. O firmách, které zvýšily investice do TV, se více mluvilo na sociálních sítích.

Report společnosti VAB má za cíl zdůraznit, jak moc se TV a digitální reklama vzájemně doplňují, a přitom spolu i soutěží. Mnoho marketérů přesouvá finance určené na reklamu do digitálu. Údaje z VAB však naznačují, že tyto digitální finance by mohly být využity efektivněji, kdyby se spojily s TV kampaní.

 

Zdroj: https://www.mediapost.com/publications/article/323651/tv-ad-spend-appears-to-boost-digital-kpis-for-auto.html