PRIMA, ČT A NIELSEN SPOUŠTÍ SPOJENÉ MĚŘENÍ TV A ONLINE VIDEOREKLAMY

Skupina Prima a Nielsen Admosphere uvedly spojené měření televizní a online videoreklamy. Souhrnná data o sledovanosti televize Prima nejen na TV obrazovkách, ale i na dalších platformách, na kterých Prima obsah poskytuje, jsou k dispozici v softwaru Adwind Kite.

Mediální skupina Prima spustila od začátku roku ve spolupráci s výzkumnou společností Nielsen Admosphere v ostrém režimu projekt měření souhrnné sledovanosti videoreklamy napříč televizí a digitálem. Projekt, označovaný jako AdCross, umožňuje spočítat sledovanost internetové kampaně v online médiích televize Prima, včetně sledovanosti v HbbTV, a propojit je se sledovaností TV kampaně. Obsáhne tak televizní reklamu, stejně jako videoreklamu v internetových prohlížečích a HbbTV. V průběhu roku se má připojit také měření upoutávek a videoreklamy v mobilních aplikacích.

Projekt má být významným krokem, který by vedl k ustavení jednotné měny pro měření „total videa“ na českém trhu. Proto se na něm podílí také Česká televize. Realizován je se souhlasem oborové asociace ATO, která je zadavatelem jednotného měření TV sledovanosti.

Data, díky kterým je možné získat souhrnný údaj o celkovém dopadu reklamních kampaní v televizi a digitálu, mají už mediální agentury k dispozici v softwaru Adwind Kite a mohou s nimi pracovat. Prima je již využívá při obchodování reklamy. Podle výzkumníků z Nielsen Admosphere je Česko první zemí, která došla ve spojeném měření televizní a online videoreklamy tak daleko. „Zatím se nikdo nedostal do té úrovně, že by mediální agentury měly data v jednom systému a že by tato data byla spojená. Propojení v systému je unikátní. Měřicí způsoby ve světě existují, ale i díky silnému postavení HbbTV na českém trhu je AdCross výjimečný,“ říká Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere. O projektu jsme mluvili také s komerčním ředitelem skupiny Prima Vladimírem Pořízkem a s Michalem Jordanem, místopředsedou představenstva Nielsen Admosphere.

Co spuštění projektu AdCross znamená pro český trh?

Tereza Šimečková: Považujeme ho za průlomovou a celosvětově unikátní věc – technologicky i metodologicky. Díky otevřenosti Primy a podpoře České televize jsme vystavili nový produkt měření videoreklamy. Je to cesta, která se řeší na všech vyspělých světových trzích. Náš projekt zatím přináší data o kampaních Primy a na jaře se rozšíří o Českou televizi. Projekt se ale bude dál vyvíjet o další kategorie, v průběhu roku se přidají data měřící videoreklamu v mobilních aplikacích a časem také data o reklamě přes IPTV. Je to velký projekt, který Primě doplňuje stávající TV měření a měření digitálního obsahu PEM-D. Budeme velmi rádi, když se po dohodě různých parametrů a detailů mezi všemi hráči na trhu stane toto měření jednotnou měnou.

Vladimír Pořízek: Na projektu jsme začali pracovat téměř před dvěma lety. Vidíme, že narůstá podíl IPTV, online videa, odložené sledovanosti a sledovanosti obsahu přes různé platformy. Trendy se posouvají v celém světě, například ve Švédsku představuje sledovanost videí mimo lineární televizi 50 %, ve Velké Británii je to podobné. U nás je to pořád relativně malá část, ale když do ní přidáme odloženou sledovanost na IPTV a konzumaci služeb typu Netflixu, podíl se zvyšuje. Už teď je u nás podíl videa na vyžádání AVOD i SVOD nad 20 %. Je nám proto jasné, že na trhu bude ubývat televizních lineárních GRP. Kvůli přetáčení reklamy u IPTV operátorů jsme loni přišli asi o 30 tisíc GRPs, což už představuje stovky milionů korun. Proto máme zájem na vzniku crossplatformního měření online a TV reklamy.

Michal Jordan: Hlavním cílem tohoto projektu je změřit zásah videoreklamy a upoutávek bez ohledu na to, na jaké platformě se tato videoreklama či upoutávky vyskytují. Uživatel vidí výsledek reache v jednom okně v softwaru, což je radikální změna oproti tomu, co tady bylo doteď.

Hlavním rozdílem AdCrossu od projektu měření digitálního obsahu PEM-D, který je součástí TVmetrového měření od roku 2018, je to, že měří reklamu?

Tereza Šimečková: PEM-D realizovaný pro ATO částečně videoreklamu měří, ale bez crossplatformního reache. Měří především sledovanost pořadů na digitálních platformách, u pořadů za pomoci modulu demografizace reportujeme i sociodemografický profil, ale trh tíhne k tomu mít k dispozici kombinovaný reach a také sociodemografický profil i pro reklamu. AdCross propojuje TV a digitální platformy a přehledně ukazuje celkový reach a rovněž reach jen v televizi a jen na internetu a také překryv.

V případě internetových kampaní jsou výstupy uváděny v celkovém počtu zhlédnutí (impresí) a v počtu unikátních jednotlivců?

Vladimír Pořízek: Ano, my jsme to nazývali eGRP, což není úplně přesné, ale museli jsme si nějak pojmenovat část online inventory, které zařazujeme do bundlu. Když si klient objedná GRP v CS 15–69, kde je součástí bundlu i 3 % online, tak je eGRP pro nás metrikou, jak tuto část do onlinu přenést. V AdCrossu je možné vidět výsledky jak v počtu impresí, tak v počtu TRP, za televizi i online, jednotlivě i dohromady.

ak moc komplikované bylo přijít s řešením pro výpočet souhrnného reache?

Michal Jordan: Vycházeli jsme z matematických modelů, které už jsme do určité míry znali. Asi nejtěžší je u tohoto měření technologická část, protože se skládá z řady věcí: z měření videoreklamy z internetového prohlížeče, z HbbTV a do budoucna z měření mobilních aplikací, a to vše skloubit nebylo snadné. Ještě nemáme všechno stoprocentně hotové, projekt budeme v průběhu roku dolaďovat.

Tereza Šimečková: Projekt je opravdu velmi rozsáhlý. Měřicí kódy musí Prima i ČT nasadit do všech svých platforem, to byly stovky hodin práce na Primě, další na ČT a na vlastní přípravě a implementaci celého systému tisíce hodin práce našich vývojářů, analytiků a dalších. Data, která se pomocí skriptů sbírají, je třeba spojit s informací, že v určitý moment byla odsledována reklama. To se pak propojuje s agregovanými a anonymizovanými daty z Českého národního panelu, abychom dokázali popsat sociodemografii u videoreklamy v přehrávačích. Tím jsme získali data za digitální platformy, ale k nim ještě přidáváme sledovanost z TV metrů, kterou má Prima z projektu ATO. To všechno se pak propojuje v softwaru Adwind Kite. Připravili jsme nové moduly, kde probíhá náročné zpracování, propojování i vlastní analýza.

AdCross měří sociodemografii pomocí Českého národního panelu, zatímco TV metry mají svůj panel pro popis sociodemografie. Jak jste tato data propojovali?

Michal Jordan: Použili jsme matematický model, který máme léta vyzkoušený a jehož základ je velmi podobný tomu, který používá Nielsen v Americe. Na tomto principu spojují data obvykle i jednotlivé mediální agentury ve svých vlastních produktech. To se na celém světě dělá podobně. Ale jak už jsme řekli, nikde na světě nemají spojená data v jednom softwaru.

Prima chce také zabránit přetáčení reklam u IPTV operátorů, kde počítá s několika variantami nasazení reklamy. Jak se tato „IPTV reklama“ bude v AdCrossu měřit?

Vladimír Pořízek: S operátory řešíme tři cesty, jak zabránit přetáčení reklam. První dvě spočívají v zamezení přeskakování reklamy, kdy reklama je měřena peoplemetry jako odložená sledovanost jako doposud – a na to AdCross není potřeba. Až třetí cestou je nahrazení lineární reklamy vloženou onlinovou reklamou. V první fázi takto vkládaná reklama nebude měřená Nielsenem, ale budeme ji prodávat jako standardní online reklamu. Až bude Nielsen s měřením připraven, pak i tato data půjde spojit s daty TV projektu v rámci AdCrossu. Doufáme, že to bude ve třetím čtvrtletí.

Tereza Šimečková: Naším cílem je, abychom měli i tuto vloženou reklamu zahrnutou do AdCross měření.

Není z pohledu kumulovaného reache problém, když bude v rámci IPTV odsledována jen část reklamy?

Tereza Šimečková: Záleží na tom, jak jsou definovány parametry reache a jaké jsou podmínky minimální délky sledování. Na těchto parametrech je nutné najít shodu mezi hráči na českém televizním trhu. Teď jsme parametry na základě dohody s Primou nastavili na výchozí hodnoty, ale předpokládáme, že se budou v průběhu roku vyvíjet. Pokud by se AdCross měl stát základem jednotné měny pro online videoreklamu na půdě ATO, musejí tyto parametry odsouhlasit všichni hráči.

Vladimír Pořízek: Mezinárodní televizní a rozhlasová asociace EGTA vydala stanovisko, jaké parametry by podobné projekty měly splňovat. My se chceme opřít o ně. Například: sledování za normální rychlosti přehrávání, plná vizibilita, profesionálně vyráběný videoobsah, který má vysílatel plně pod kontrolou, a v žádném případě ne obsah vytvořený uživateli. Důležitá je i délka nepřeskočitelnosti reklamního spotu, která je u nás nyní nastavena na alespoň 15 sekund, nicméně s největší pravděpodobností ji budeme prodlužovat…atp. Je toho celá řada.

Michal Jordan: Je tudíž velmi důležité, jaký obsah se měří. O tom by se mělo na trhu diskutovat, a pokud by měření mělo v budoucnu zahrnovat celý trh, měla by na tom vzniknout postupně shoda. Podobně, poté co již data existovala, se na trhu řešily i předchozí metodické otázky, jako třeba v minulosti zahrnutí timeshiftu do dat. K tomu, aby se našly správné parametry, je velmi často napřed potřeba mít nějaká změřená data.

Lze obecně říct, kolik GRPů se v současnosti na českém trhu vygeneruje v online kampaních?

Vladimír Pořízek: Jde právě o to, jak budeme tyto GRPy definovat. Pokud to budeme brát podle toho, jak si je definujeme v současné době my, jsou na celém trhu cca 4 % takovéhoto inventory – prostoru. Z toho naše online inventory pro prodej v bundlu představuje asi jen 1,5 %. To ale beru do úvahy jen standardní online: web-browser, HbbTV, mobily, ale již ne IPTV operátory a jejich odloženou sledovanost a second screeny. Navíc takhle to je u obecné populace. V mladších cílových skupinách může být podíl onlinu mnohem vyšší. Naše zkušenost s vysíláním pořadu Likehouse ukazuje, že více než 50 % z celkové sledovanosti pořadu tvořila nejmladší cílová skupina ve věku 15–24 let v onlinu. V našem odvětví a ve světě je už zcela běžné, že pojem TV neoznačuje lineární televizi, ale „total video“ – sledovanost profesionálního obsahu přes všechny možné platformy. Zařízení typu second screen, jako jsou mobily nebo tablety, počítače a různé aplikace ve smart TV, postupně rostou a do budoucna porostou a je potřeba je měřit.

Zdroj: mediaguru.cz

TELEVIZNÍ JARO STARTUJE, PRIMA A NOVA UVEDOU SVÉ NOVINKY

Komerční rivalové Nova a Prima startují jarní sezónu každá s novým seriálem a také s novým pořadem formátu reality show.

V týdnu od 10. ledna zahajují na hlavních komerčních celoplošných stanicích letošní jarní programová schémata. Doba mezi koncem podzimní sezóny a začátkem jarní sezóny se tak opět zkracuje a kvůli konkurenčnímu souboji nasazují komerční televize své premiérové novinky dříve, než bylo obvyklé.

Česká televize na svém prvním kanále představila většinu svých nových večerních pořadů pro letošní rok už v minulém týdnu. Konkrétně šlo o tři nové seriály – detektivní seriály Stíny v mlze a Devadesátky a rodinný seriál Špunti na cestě. Sledovanost v prvním týdnu dosahovala hranice 1,7 mil. diváků (15+), resp. 1,9 mil. diváků v případě seriálu Devadesátky. Byly to nejen nejlepší výsledky večera, ale i celého dne.

Prima od pondělí 10. ledna zařazuje novou kutilskou reality show Dream Team – Mistři dílny, ve které se po osm večerů utkají dva týmy složené ze šesti žen a šesti mužů, které budou mít za úkol vyrábět různé předměty. Reality show zaplní pondělní večery, které na podzim patřily seriálu 1. mise. Ten pokračuje ve středečním prime-time. Pondělní pásmo od 21:40 bude patřit premiérovým dílům pořadu Jak se staví sen. Do úterního večera se vrátila Slunečná, na jaře vysílaná jen jednou týdně, přičemž její děj se uzavře na začátku března.

Náhradou za Slunečnou bude seriál ZOO, který se poprvé představí ve čtvrtek 13. ledna od 20:20, a to v přímém střetu se seriálem Odznak Vysočina. Ten se na TV Nova rovněž v tento den uvede prvním dílem. Seriálový žánr na podzim na Nově zastal Pan Profesor, kterého tak vystřídá detektivní příběh situovaný do krajiny na Vysočině.

Nova i na jaře vsadí v úterý večer na formát reality show. Pořad Survivor Česko & Slovensko, v němž soutěžící bojují o přežití na ostrově v Dominikánské republice, měli diváci poprvé vidět 11. ledna. Start pořadu se ale posouvá. Časově je naplánován až do 22:30 a kromě úterý se bude vysílat ve stejném časovém rozpětí také v pátek večer. Pondělní a středeční večerní pořady TV Nova se nemění. V sobotu a v neděli se obě hlavní komerční televize opřou o české filmy a komedie a také o zahraniční filmové snímky.

Zdroj: mediaguru.cz

OŽIVENÍ TELEVIZNÍ REKLAMY BUDE POKRAČOVAT I V ROCE 2022, TVRDÍ MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST ENDERS ANALYSIS

Společnosti Just Eat, Peloton a Vinted využívají nové spotřebitelské návyky, zatímco sportovní události posilují výdaje na televizní reklamu.

Podle údajů společnosti Enders Analysis zůstane televizní reklama silná i v letošním roce, přičemž se předpokládá, že oživení výdajů, k němuž došlo v průběhu roku 2021, bude pokračovat v důsledku změny spotřebitelských návyků.

Výdaje na televizní reklamu, včetně videa na vyžádání, by měly v roce 2022 dosáhnout 5,53 miliardy liber, což představuje 2% nárůst oproti odhadovaným 5,42 miliardy liber v loňském roce.

Údaje předpovídané pro tento rok ukazují zpomalení obrovského 25% nárůstu, který byl zaznamenán v roce 2021 a který přišel poté, co se výdaje na televizní reklamu v roce 2020 propadly na 4,35 miliardy liber, ale celkový nárůst o 12 % od výdajů před pandemií v roce 2019.

„Ačkoli se vždy očekávalo, že se trh s televizní reklamou po bezprecedentním poklesu v roce 2020 odrazí ode dna, úroveň růstu [v roce 2021] je mnohem vyšší, než se předpokládalo,“ uvádí zpráva.

„Předpokládáme, že celkový trh vzroste o 25 % oproti roku 2020, což je o 10 % více než v roce 2019. Vzhledem k síle současného trhu je obtížné s jistotou předpovědět rok 2022, i když předpokládáme růst o 2 %.“

Není překvapením, že poselství britské vlády, které znělo “zůstaňte doma” a uzavření zábavních podniků snížilo jejich návštěvnost, což ovlivnilo příjmy z kin a venkovní reklamy, což vedlo k přesunu některých reklamních rozpočtů směrem k televizi.

Společnost Enders Analysis se však domnívá, že „velká část nárůstu poptávky inzerentů je způsobena jejich zvýšenou důvěrou v účinnost televize při zvyšování návratnosti investic v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.“

Zpráva rovněž uvádí, že někteří tradiční zadavatelé televizní reklamy, jako například Unilever, Tesco a BGL Group, která vlastní společnost Comparethemarket, zřejmě zvrátili klesající televizní rozpočty a v letech 2020 i 2021 inzerovali více.

Mezitím některé novější značky, jako například firma Vinted, která se zabývá obchodováním s předměty k prodeji, značka pro cvičení Peloton a firma Just Eat, která se zabývá rozvozem jídla, zaznamenaly raketový vzestup, protože uspokojují nové, lokální požadavky spotřebitelů.

K oživení přispěly také významné události, včetně očekávaného fotbalového turnaje Euro 2020, který se konal v létě 2021, a televizní společnost ITV zaznamenala v červenci obrovský nárůst příjmů z reklamy, když informovala o postupu Anglie do finále.

V listopadu ITV oznámila, že je na nejlepší cestě vykázat nejvyšší roční příjmy z reklamy v historii, jelikož údaje naznačují 30% nárůst na 1,35 miliardy liber.

Enders předpovídá, že v budoucnu bude sledovanost lineární televize klesat a stále větší podíl na příjmech bude mít služba BVOD, protože diváci přirozeně přechází do online sféry.

Zpráva předpovídá, že příjmy z BVOD vzrostly v roce 2021 o 40 % a v roce 2022 by se mohly zvýšit o 25 %, přičemž růst bude tažen inovacemi včetně adresovatelné reklamy.

Údaje jsou součástí nejnovějšího výzkumu společnosti Enders Analysis, který předpovídá robustní růst výdajů na reklamu na elektronických zařízeních.

Zdroj: campaignlive.co.uk

GENERÁLNÍ ŘEDITELÉ Z CELÉHO SVĚTA PŘEDPOVÍDAJÍ MEDIÁLNÍ TRENDY ROKU 2022

ROK 2021 BYL DALŠÍM NEPŘEDVÍDATELNÝM ROKEM, PROTOŽE PANDEMIE COVIDU-19 A NEUSTÁLE SE MĚNÍCÍ OPATŘENÍ NADÁLE PŮSOBILY CHAOS VE SVĚTOVÉ EKONOMICE. I V REKLAMNÍM PRŮMYSLU DOŠLO K RŮZNÝM ZVRATŮM, OD SÍLÍCÍ CHYTRÉ TELEVIZE AŽ PO ODKLAD ZRUŠENÍ COOKIES TŘETÍCH STRAN ZE STRANY SPOLEČNOSTI GOOGLE.

Rok 2022 se zdá být stejně nepředvídatelný. Sever VideoWeek tak požádal osm generálních ředitelů, aby nám poskytli své předpovědi toho, co podle nich přinese nový rok. Jejich předpovědi se týkaly různých témat od toho, co čeká televizní reklamu v příštím roce, až po to, jak se může odvětví reklamních technologií v roce 2022 zaměřit na otázky životního prostředí.

Michael Barrett, generální ředitel společnosti Magnite

„V posledních letech si spotřebitelé oblíbili televizní vysílání prostřednictví chytré a digitální televize, což vedlo ke zvýšení investic ze strany zadavatelů reklamy. Zadavatelé reklamy však přijímali živou CTV pomaleji vzhledem k problémům, které mohou vzniknout při realizaci kampaní v tomto prostředí. Vzhledem k tomu, že se diváci hrnou ke streamovacím službám a celosvětové sportovní události, jako jsou olympijské hry, přitahují rekordní počty diváků, předpovídám, že v roce 2022 se bude více živých CTV/živých sportovních přenosů realizovat programově. Využití programování může pomoci díky přehledu a řešení problémů v reálném čase, což je užitečné zejména při neočekávaných výkyvech v živém inventáři. Do budoucna očekávám, že budeme svědky pokračující migrace živého obsahu do CTV, což inzerentům otevře více možností, jak umístit své značky vedle prémiového živého televizního inventáře s programovou efektivitou.“

Arnaud Créput, generální ředitel společnosti Smart

Sledovanost CTV bude i nadále růst a v roce 2022 bychom měli být svědky vstupu dalších nově vzniklých obsahových platforem na trh, což rozšíří už tak rozmanitou nabídku soutěžící o pozornost diváků. Specializované kanály sdružující specifické publikum umožní inzerentům oslovit hodnotné zákazníky ve velkém měřítku. Na trhu budou také vysílací společnosti investovat do značkových sítí specifických pro CTV, distribuce a reklamních technologií, zatímco tradiční vydavatelé digitálních médií budou migrovat k CTV platformám. To dohromady vytvoří široký výběr pro diváky a zároveň rozšíří oslovitelné publikum pro cílenou reklamu.

Příležitostí pro technologické hráče je uspokojit tyto potřeby a vytvořit efektivitu prostřednictvím vertikální integrace optimalizací hodnotové cesty, a to jak pro vlastníky obsahu a práv, tak pro inzerenty. Klíčem k tomuto úsilí bude kurátorství specializovaného publika a inovace v kontextovém cílení. Aby trh dokázal zachytit hodnotu pro inzerenty a vydavatele, musí se vyvinout mezikanálové měření a atribuční modely.“

Karen Nelson-Fieldová, generální ředitelka a zakladatelka společnosti Amplified Intelligence

„Jestliže rok 2021 byl rokem, kdy inzerenti začali brát pozornost vážně, pak rok 2022 bude rokem, kdy ji začnou (společně s vydavateli) vážně využívat. Vzhledem k tomu, že první osvojitelé těchto strategií začali tyto informace šířit a nyní jsou k dispozici aplikační produkty, bude zavádění měření pozornosti napříč celou zemí nadále nabírat na obrátkách. Každá holdingová skupina agentur, většina vydavatelů a mnoho velkých značek aktivně zkoumá nebo začleňuje data o pozornosti do svých plánů na rok 2022. Vstoupili jsme do věku měření pozornosti lidí v měřítku. Víme, že měření pomocí zařízení není spolehlivé. Až dosud byly reklamní technologie schopné shromažďovat všechno o všech. A přesto disponují horou dat, která jim neříkají to, co potřebují. Ti, kdo si na začátku získali pozornost, jsou nyní bystrými uživateli a pomohou odvětví rozlišit mezi dobrými a špatnými dodavateli, kteří zaplaví trh. Nezapomeňte, že vyšší sledovanost převlečená za pozornost je stále jen sledovanost. Aby se reklamní průmysl vyhnul problémům z minulosti, bude potřebovat návod, jak vybírat a používat ty nejlepší metriky pozornosti. V roce 2022 se v ekosystému začnou formovat tři vertikály aplikace pozornosti – plánování, nákup a měření. A jejich rozsah je fenomenální.“

Rich Raddon, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Zefr

„Marketéři už nebudou muset používat nástroje open-webu, aby vyřešili vhodnost a bezpečnostní standardy svých video platforem. Vhodnost značek ve videu bude mnohem transparentnější a sladěná se standardy stanovenými Globální aliancí pro odpovědná média (GARM), čímž se překonají překážky přesnosti a správnosti, které sužovaly přístupy založené na klíčových slovech a sémantice. Růst platforem, jako je TikTok, a přetrvávající význam YouTubu a Facebooku vyžaduje, aby marketéři a inzerenti přehodnotili nástroje, které používají pro vhodnost a bezpečnost značky pro video – což povede k novému paradigmatu v cílení i měření v roce 2022.“

Kai Henniges, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Video Intelligence AG

„Budeme svědky toho, že do CTV vstoupí více dat a řešení pro cílení. Bude to opravdu žhavé a měla by to být vzrušující jízda. V roce 2020 se v Evropě objevilo mnoho nováčků, protože prodejci využili nárůstu sledovanosti AVOD. Ti, kteří do CTV neinvestují, budou rychle zaostávat.

V online videu uvidíme souboj o kvalitu. Většina vydavatelů už má nějaké řešení pro video, nejspíš kontextové. Kvalita videoobsahu se však liší. Uživatelé rozpoznají nekvalitní obsah a přikloní se k webům, které poskytují kvalitu a relevanci.

Kontextová data se budou velmi silně kombinovat s daty první strany, čímž vznikne stále větší segment hyperprémiového inventáře, po kterém budou inzerenti prahnout. Šum kolem dat nulové strany se bude zvyšovat, i když si budu muset ještě počkat na to, jak bude toto řešení škálovatelné.

Není pochyb o tom, že trend NFT si najde cestu i na trh s videoobsahem. Ale na to se mě neptejte!“

Amy Williamsová, generální ředitelka a zakladatelka společnosti Good-Loop

„Mnohem více se budeme soustředit na snižování uhlíkové stopy společnosti po celé planetě. Už se objevily povzbudivé náznaky, že se odvětví konečně začíná vzpamatovávat a uznává, že musí udělat více pro řešení negativního dopadu, který má na životní prostředí, a v roce 2022 to bude znamenat uvedení řady nových udržitelných řešení, která mají pomoci značkám, vydavatelům a reklamním technologickým společnostem výrazně snížit emise CO2. Internet je zodpovědný za přibližně 4 % celosvětových emisí CO2 – stejně jako letecký průmysl – z čehož značnou část tvoří digitální reklama, zejména datově bohaté formáty, jako je online video a CTV. S nárůstem programové reklamy musíme vzít v úvahu nejen oxid uhličitý, který se spotřebuje na přenos reklamy na stránku a její zobrazení uživateli, ale také biliony aukcí, které se každý den uskuteční, aniž by se reklama vůbec zobrazovala. Do budoucna budou spotřebitelé od značek i nadále vyžadovat více opatření. Koneckonců poslední, co potřebujeme, je více horkého vzduchu.“

Ben Antier, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Publica

„V roce 2022 budeme svědky renesance televizní reklamy, mezi klíčové faktory, které k této změně přispějí, patří např:

 • Únava z SVOD, podle studie společnosti TiVo z roku 2021 by 81 % spotřebitelů raději využilo bezplatnou službu podporovanou reklamou, než aby platili za televizní obsah.
 • Nárůst počtu lidí, kteří streamují bezplatný televizní obsah prostřednictvím služeb AVOD a FAST, což je způsobeno tím, že výrobci televizorů usnadňují užívání těchto aplikací.
 • Tradiční televizní inzerenti budou v příštím roce stále častěji testovat služby BVOD vysílatelů, kteří si vyzkouší účinnost a přesnost nákupu reklamních umístění na základě dat v BTV.
 • Nové standardy, jako je OpenRTB 2.6 a Ads.cert 2.0, budou stále častěji přijímány programovými platformami a značně usnadní značkám a jejich DSP umisťování cílených reklamních nákupů v reklamních blocích CTV, kde špatní hráči prostě nejsou.
 • Rozšířené přijetí vkládání reklamy na straně serveru (SSAI) vydavateli znamená, že do konce roku 2022 snad vymýtíme problémy s frekvencí v reklamních blocích CTV.
 • Uvidíme, že inzerenti DTC, sociální a digitální reklamy, kteří v minulosti v televizi chyběli kvůli nedostatku dat nebo nákladovým překážkám, nyní budou testovat CTV a v roce 2022 využijí přesnost cílení dostupnou na velké obrazovce televizoru v obývacím pokoji.“

Mathieu Roche, generální ředitel společnosti ID5

„Rok 2022 bude ve znamení obrovského pokroku v zavádění alternativních identifikátorů, protože se blížíme k nové éře digitální reklamy. Testování a integrace univerzálních identifikačních řešení odstartovala v roce 2021 s neuvěřitelnými výsledky, jak jasně ukazuje tato nedávná případová studie společností PubMatic, Verve Group a Scream Malmo. V roce 2022 budeme svědky dalších takových testů, protože další pokrokově smýšlející společnosti vstupují do přípravné fáze v očekávání budoucnosti bez cookies.

Naše zpráva s názvem Stav digitální identity zveřejněná v květnu 2021 odhalila, že 43 % respondentů z oboru se již zabývalo řešeními univerzální identity, což dává pozitivní předpoklad kolem procenta společností, které budou ve stejné fázi příští rok.

Hledání lepších identifikátorů, které by byly v souladu s ochranou soukromí, se rozšíří i do dalších prostředí, jako je například chytrá televize. Očekáváme, že kanály začnou omezovat dostupnost IP adres z důvodů ochrany soukromí a dat, což připraví půdu pro nasazení alternativních identifikátorů v tomto prostředí v roce 2023.“

Oliver Vesper, spoluvýkonný ředitel společnosti Smartclip

„Spotřeba videa se v Evropě rozjela napříč platformami SVoD, AVoD a BVoD. Osobně vidím v roce 2022 tři pozoruhodné trendy:

1) Posun do nové éry, kdy adresovatelná / chytrá televize hraje mnohem významnější roli v reklamní zkušenosti uživatele se značkami. Ačkoli evropské televizní trhy fungují značně odlišným způsobem, diváci ATV a CTV mají mnoho společného. Obě mohou být řízena daty v reálném čase, což poskytuje příležitost k přesnému cílení na úrovni lokální, na úrovni domácností nebo dokonce jednotlivých zařízení.

2) Prožíváme skutečnou renesanci obývacího pokoje. Vysílací společnosti projdou digitální transformací a udrží si silnou pozici v televizním a video ekosystému. Budou využívat svá data první strany, která se díky adresovatelné televizi stala využitelnými, a vedle lineární televize je budou aplikovat na širší publikum na velké obrazovce.

3) Přijde komplexní řešení pro jednotný nákup. Sledovaným cílem bude programový nákup řízený vydavateli, který poskytne zjednodušený přístup k inventáři na straně nabídky. A díky tomu, že celý hodnotový řetězec bude pod kontrolou, bude i strana poptávky těžit z nového způsobu nákupu – řízeného jednoduchostí, potřebami evropského trhu, inovacemi produktů a optimalizovanými službami.“

Zdroj: videoweek.com

NETFLIX SI NAVZDORY KONKURENCI UDRŽUJE DOMINANTNÍ POSTAVENÍ MEZI STREAMOVACÍMI SLUŽBAMI

Prognózy ohledně streamovacích platforem nemusí být vždy nejspolehlivější. Možná bychom se tak měli spíše podívat do minulosti – do nedávné minulosti.

Koncem roku 2019 odstartovaly služby Disney+ a Apple TV – rychle je následovaly HBO Max společnosti WarnerMedia, Peacock společnosti NBCUniversal, Paramount+ společnosti ViacomCBS a Discovery+ kanálu Discovery. Vrhly se bezhlavě do světa prémiových stravovacích služeb, aby se utkaly s Netflixem, Amazonem Prime, YouTubem a dalšími účastníky tohoto digitálního trhu.

V té době se mnozí domnívali, že dojde k radikálním změnám – a že Netflix, Amazon a ostatní začnou mít vážné problémy.

Jak jsme na tom dnes, o dva roky později? Netflix, Amazon, YouTube atd. nadále přežívají a prosperují, a to i včetně poměrně pozdě nastupující digitálně zaměřené Apple TV+.

Jistě, Netflix měl v roce 2021 několik zádrhelů poté, co se počáteční nárůst předplatitelů z pandemie zpomalil. Ale on i další společnosti, které se nezaměřují na televizi, nadále rostou na mnoha frontách – nejen díky rozšířené televizní a filmové produkci, Netflix se teď vrhá i do videoher.

Zároveň se poněkud pomaleji přepočítává, jakou rychlostí by mohl růst kanál Disney+ společnosti Walt Disney. Mohlo by jít totiž o pomalejší vzestupný trend.

Vezměme také v úvahu, že HBO Max sice zpočátku působilo velmi výrazně, ale po oficiálním uzavření dohody Discovery s WarnerMedia by mohlo brzy dojít k jejímu přenastavení.

Ať se na to podíváte z jakéhokoliv úhlu, Netflix jednoznačně vede. Osm z deseti nejsledovanějších streamovaných pořadů na vyžádání (SVOD) měřených společností Nielsen je právě od Netflixu – s jeho původním televizním seriálem Ztraceni ve vesmíru, který v posledním sledovaném týdnu končícím 5. prosince dosáhl 1,2 miliardy zhlédnutých minut.

Netflix má také devět z deseti nejsledovanějších pořadů – Cocomelon je na prvním místě se 786 miliony minut, Seinfeld potom na druhém místě s 592 miliony minut.

V poněkud konkurenčnější kategorii původních programů SVOD má Netflix stále sedm z deseti nejsledovanějších pořadů; Disney+ má dva a Amazon Prime Video jeden.

Dokonce i u filmů SVOD – tedy na místě, kde se očekávalo, že tradiční televizní/filmové společnosti zazáří o něco více – obsadily filmy Netflixu šest z deseti pozic, přičemž na prvním místě je Síla psa se 470 miliony.

Odcházející generální ředitel společnosti Disney Bob Iger naznačil, že zejména Disney – a každý, kdo má zájem o to porazit Netflix – musí výrazně expandovat – rychle.

Discovery si to možná uvědomilo jako první. Očekávejte však, že ostatní budou brzy zvažovat akvizice nebo konsolidaci, aby udrželi krok v tom akčním a rychlém závodu.

Zdroj: mediapost.com

MÉDIA 2021: VIDEO I AUDIO NA VYŽÁDÁNÍ, DIGITALIZACE ČI PAYWALL

Pokračující snahy o zpoplatnění online obsahu, posilování obsahové nabídky na vyžádání nebo nové televizní tematické i rádiové stanice. Rekapitulujeme události na mediálním trhu v roce 2021.

Pokračující snahy o zpoplatnění online obsahu, posilování obsahové nabídky na vyžádání, nové televizní tematické i rádiové stanice, vypjaté situace kolem médií veřejné služby a opětovná nutnost trhu reagovat na nové vlny pandemie covid-19. To je výčet základních událostí letošního roku na mediálním trhu.

Koronavirus, který tolik ovlivnil rok předchozí, provázel dění v médiích i po celý rok 2021. Jeho dopady už ale nebyly tak negativní. Horší situace panovala v prvním čtvrtletí, což bylo znát především na investicích v kinoreklamě (kina byla až do června uzavřená) a venkovní reklamě (přetrvávající nouzový stav a snížená mobilita lidí v ulicích). Od  květnového uvolnění se ale začala situace obracet a poptávka po reklamním prostoru napříč mediatypy začala stoupat. To vedlo k tlaku na reklamní prostor, který byl už v létě vyprodaný a tento stav panoval i po celé druhé pololetí roku. Dopad měl také na cenotvorbu pro rok 2022.

Největší tuzemské mediální společnosti, které vycházejí z tradičního mediálního světa, charakterizovaného silným postavením jednotlivých mediatypů (TV, tisk, rádio, online) se snaží transformovat do digitálního prostředí a propojovat mediální nabídku do jednoho celku.  Výrazné investice do digitální transformace si naplánovaly Czech News CenterVltava Labe Media a po příchodu nového majitele, společnosti PPF, razí tento směr i skupina Nova. Ta svou digitální strategii buduje kolem placeného videoportálu Voyo, na který chce prioritně umísťovat některé pořady své původní tvorby a teprve odtud je distribuovat dalšími kanály k divákům. Umístění letitého televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě pouze na internetovou platformu je jedním z projevů této strategie.

Přestože český trh je z pohledu chování mediálního publika zpomalen za vývojem v západních evropských zemích, je nepochybné, že i tuzemské mediální společnosti se musejí připravit na dobu, ve které si publikum bude stále více a častěji rozhodovat o tom, co, kdy a kde bude sledovat. Konkurenční skupina Prima nechce zůstat pozadu a má rozpracovaných několik variant své placené online služby. Také Česká televize si uvědomuje, že online prostředí nemůže kvůli prioritám zejména mladé generace opomíjet. 

Mezi českými vydavateli stále častěji zaznívá vědomí nutnosti posilovat zdroje příjmů z prodeje internetového obsahu, přestože ty jsou v souhrnu pořád spíš nižší a u tradičních vydavatelů netvoří majoritní zdroj příjmů. Někteří z vydavatelů, nabízející tituly na specificky profilované skupiny čtenářů, se rozhodli kývnout na nabídku společnosti Google a vstoupili do projektu Google News Showcase, který jim má přinést peníze za využívaný obsah. Politika vydavatelů v tomto bodě ale není jednotná, větší vydavatelské skupiny spíše vyčkávají na ustavení kolektivního správce, který by peníze od nadnárodních technologických subjektů přerozděloval mezi vydavatelské subjekty. 

Některé tištěné tituly a především časopisy zažívají opatrnou renesanci. Na trh se vrátily dřívější známé značky Instinkt, Marie Claire nebo Mladý svět. Forum 24 uvedlo v srpnu v novinovém formátu tištěný Týdeník Forum. A 11 rozšířilo po celé republice své regionální noviny Náš region. Vydavatelství NextPage Media přibralo do portfolia další tištěný titul a svou růstovou strategii na tištěných titulech staví

Živo bylo také na poli tematických televizí. Největší komerční skupiny Nova a Prima zahájily vysílání nových stanic Nova LadyNova Sport 3, Nova Sport 4Prima Star a Prima Show. Nové digitální stanice uvedl také Český rozhlas, a to sportovní Radiožurnál Sport a stanici ČRo Pohoda, určenou seniorům.

Na rádiovém trhu byla aktivní také skupina Media Bohemia, která pokračuje v akvizici regionálních rádií a v jejich začleňování do svých rádiových rodin (Hitrádia, Rock rádia, Fajn rádia a síť rádií Blaník). V letošním roce posílila v Čechách i na Moravě. Audio formát na vyžádání (různé typy podcastů) se pak stal dalším typem obsahu, na který mediální provozovatelé napříč celým trhem sází častěji a který se pomalu snaží monetizovat.

Do mediální agendy se také po celý rok dostávala média veřejné služby. V případě České televize šlo především o napětí Rady ČT, která po volbách v roce 2020 doznala nového složení, a generálního ředitele Pera Dvořáka. Situace eskalovala až na podání trestních oznámení na management ČT a na Hanu Lipovskou. Další plánovaná obměna Rady ČT, ke které mělo dojít v prvním letošním pololetí, ale nakonec kvůli záměrným obstrukcím opozičních poslanců do říjnových sněmovních voleb nenastala, a tak doplnění členů Rady ČT bude až na nové sněmovně. Před koncem roku také vzplály emoce v Českém rozhlasu, a to kvůli záměru generálního ředitele René Zavorala jmenovat do funkce ředitelky zpravodajství Jitku Obzinovou. Svůj nesouhlas s tímto krokem vyjádřilo podpisem více než 600 zaměstnanců rozhlasu. Generální ředitel nakonec od svého záměru ustoupil.

Výběr událostí na mediálním trhu 2021

LEDEN

 • Empresa Media obnovila od 28. ledna společenský měsíčník Instinkt. Časopis přestal vycházet v říjnu 2019.
 • Čeští podnikatelé, kteří zafinancovali start Deníku N, se vzdali svých vlastnických podílů a vložili je do nové Nadace Independent Press. Zastoupení slovenského Denníku N se neměnilo.
 • Kulturní televize Naživo ukončila vysílání v terestrické platformě a uvedla, že do budoucna plánuje připravovat pořady pro jiné televize. Zdůvodnila, že nemá partnera pro další vysílání.
 • Pokračoval rozprodej Mladé fronty (MF). Dětské tituly vydražila Valora Investment, titul Motocykl P. Sedlák, zdravotnické tituly Eesy Publishing, online tituly (Euro.cz, Profit.cz či Edna.cz) koupila společnost Internet Info a dětské tituly Puntík a Tečka! nově vydává MediaKids Publishing. 
 • PPF učinila první významnější změny ve vedení po převzetí TV Nova, spočívaly v personálním obsazení klíčových pozic. 
 • Český rozhlas (ČRo) získal od společnosti Disocvery Communications vysílací práva na přenosy z olympijských her 2022 v Pekingu a olympiády v Paříži 2024.

ÚNOR

 • Media Bohemia vstoupila na Zlínsko akvizicí rádií Zlín a Rock Max. Zároveň zde otevřelo svou pobočku zastupitelství Radiohouse. Rádio Zlín se začlenilo do sítě Hitrádií.
 • Po 16 letech se na trh vrátil týdeník Mladý svět. Přivedla ho společnost A 11. Distribuován byl každý čtvrtek za 29 Kč. 
 • Seznam.cz spustil svoji první placenou obsahovou službu Seznam Premium. Umožňuje sledovat videa bez reklam. Předplatné činí 339 Kč ročně (cca 29 Kč měsíčně). Seznam ale zdůraznil, že zůstává pro uživatele přístupný zdarma.
 • Prodány byly další části Mladé fronty. Knižní divizi MF koupila za 14 mil. Kč Albatros Media. Tištěný týdeník Euro odkoupila New Look Media (Dolce Vita, Muži v Česku).
 • Městský soud v Praze prohlásil konkurz na majetek agentury Media Investments. Ta byla od loňského roku v insolvenčním řízení. Svoji činnost loni prakticky utlumila.
 • Aktuálně.cz uvedlo novou platformu A+, ve které představilo projekty „ve veřejném zájmu”. Čtenáři mohou zároveň přispívat na chod webu. Ten ale stále zůstává přístupný zdarma.
 • CNN Prima News začala od 2. února vysílat regionální zpravodajství Zprávy z regionů. Na obsahu pořadu se podílejí také krajské redakce deníků MF Dnes (Mafra) a Deník (VLM).              
 • Regionální Oldies rádio (hudba 60.-80. let 20. století) ukončilo vysílání na FM frekvencích a přesunulo se na internet. V FM pásmu ho nahradilo Rock Radio, které cílí na posluchače 25-49 let.

BŘEZEN

 • Skupina Karla Komárka KKCG založila společnost Media Marketing & Communication, zaměřující se na služby mediálního plánování a marketingu. 
 • Hospodářské noviny (Economia) vycházejí od začátku března v novém designu. Změnil se i formát novin. 
 • Ve věku 67 let zemřel náhle mediální podnikatel Radim Pařízek. Jeho mediální aktivity zahrnovaly rádia Čas, Čas Rock Radio, Rádio Dálnice, TV Rebel, TV Relax nebo digitální multiplex 24.
 • Rockaway Capital Jakuba Havrlanta se stala investorem karlovarského festivalu (MFF KV). Majetkově vstoupila do pořadatelské společnosti. Prezidentem zůstává J. Bartoška.

DUBEN

 • Společnost Google spustila v Česku projekt News Showcase, v rámci kterého platí zapojeným vydavatelům za obsah. O kolik peněz na českém trhu jde, neuvedla. Dohody uzavřela s Economií, Echo Media, Internet Info, N media (Deník N) a Forum 24. Později do projektu vstoupila i ČTK.
 • Předsedkyně představenstva CNC L. Šmuclerová zveřejnila výzvu na podporu tradičních médií. Upozornila v ní na negativní dopady sociálních sítí a velkých technologických firem.
 • CME, majitel skupiny Nova, pod vedením D. Stoessela vytyčila nový směr k digitálním médiím a k placeným službám. Centrem nové strategie je videoportál Voyo, do jehož přestavby investuje. 
 • Novým většinovým vlastníkem Echo Media, vydavateli Týdeníku Echo a webu Echo24.cz, se stal spoluzakladatel firmy Bohemia Interactive Marek Španěl. Podíly koupil od Rudolfa Ovčařího. Do čela vydavatelství se vrátil šéfredaktor D. Balšínek, který se zároveň stal předsedou představenstva a opět akcionářem Echo Media. Transakci řídil mediální podnikatel M. Voráček.
 • Městský soud v Praze zamítl insolvenční návrh na mediální agenturu Médea. Ten v únoru podala firma Lipian Trade. Soud uvedl, že navrhovatel nedoložil existenci nesplacené pohledávky.
 • Společnost Czech News Center (CNC) založila vlastní mediální agenturu pro malé a střední podniky (SME). Agentura má sloužit především regionálním klientům.
 • Jarní měsíce provázely neshody Rady ČT a GŘ Petra Dvořáka. Rada ČT po něm požadovala, aby vysvětlil své angažmá ve firmě Gopas, která ČT poskytovala poradenské služby. Podle radní H. Lipovské se tím ocitl ve střetu zájmů. Dvořák to odmítl, na spoluvlastnictví firmy neviděl nic nezákonného.

KVĚTEN

 • Český rozhlas spustil 21. května sportovní stanici Radiožurnál Sport. Dostupná je v digitálním vysílání DAB+, na internetu a i v DVB-T2. Cílí na sportovní fanoušky a především na muže 35-50 let.
 • Česká televize přesunula všechny dětské pořady na stanici ČT:D.
 • Počet lidí, kteří se setkali s dezinformacemi a fake news, v Česku roste. Podle výzkumu Nielsen Admosphere pro NFNZ se s nimi loni potkalo 66 % online populace (+11 pb. ve srovnání s r. 2019).
 • Forbes zavedl placenou digitální verzi a na svém webu Forbes.cz aktivoval placený prémiový obsah. Jde o službu Premium, která obsahuje nejen články z časopisů Forbes a Forbes Next, ale také další obsah z byznysu, podnikání a úspěchu. Cena měsíčního předplatného představuje 139 Kč.
 • Novým vlastníkem Českých Radiokomunikací (CRA) se staly fondy Cordiant Digital Infrastructure. Pod novým vlastníkem chce firma pokračovat ve svých službách a vstupovat do nových byznysů.
 • Seznam.cz oznámil spuštění audio platformy Podcasty.cz. Je zamýšlena jako další služba pro inzerenty vedle online a TV reklamy.
 • Skupina Nova spustila na zpravodajském webu TN.cz živé zpravodajství TN Live. 

ČERVEN

 • Od 14. června zahájila vysílání nová tematická stanice skupiny Prima s názvem Prima Star. Zaměřuje se především na archivní tvorbu Primy (Nikdo není dokonalý, To je fór, Velmi křehké vztahy nebo S Italem v kuchyni). Cílí především na ženy.
 • Vydavatelství A 11 (vlastní A. Zavoral) dokončilo pokrytí celé republiky titulem Náš region. Tištěný náklad představuje 2,5 mil. ks. Vstoupilo také do dvou rádií, a to Samson a Západ.
 • Všechna kina po osmi měsících nucené uzávěry otevřela. K jednorázovým kinům, do kterých mohli návštěvníci zavítat od konce května, se tak přidala i multikina. 
 • Seriál Ordinace v růžové zahradě 2 (Nova) po 16 letech zakončil své televizní vysílání. Od podzimní sezóny je dostupný divákům placeného videoportálu Voyo.
 • Nejposlouchanější regionální liberecké Radio Contact Liberec se nově začlenilo do sítě Hitrádií (Media Bohemia, Radiohouse). Media Bohemia zároveň na Liberecku posílila vysílání Rádia Blaník.
 • Empresa Media uvedla tištěný čtrnáctideník v segmentu bulvárních titulů. Vychází pod názvem VIP Svět, jeho prodejní cena je 12 Kč, což je nejnižší prodejní cena v segmentu.

ČERVENEC

 • Jaromír Soukup se znovu stal jediným akcionářem mediální agentury Médea. Od loňského roku byl v pozici menšinového vlastníka (44 %). Zbývající podíl získal zpět od čínské firmy Citic. Zároveň došlo ke změnám v představenstvu a ve vedení agentury. Zástupci čínského akcionáře odešli, pozici CEO opustil po necelém měsíci i Martin Konrád.
 • Rádia zastupovaná Media Clubem (celoplošné Impuls, E2, F1, regionální Kiss, Country a další) oznámila zdražení reklamních spotů o 12 %, a to od 1. září. 
 • Server Lidovky.cz upravil design a rozšířil sekci placených článků. Placený obsah nabízí v rámci služby iDnes Premium (sesterský web iDnes.cz). Nově také zavedl několik rubrik včetně křížovek. Záměrem je také zařazovat na web větší počet textů z tištěných Lidových novin a jeho magazínů.
 • YouTube zpřístupnil svou službu krátkých videí YouTube Shorts i na českém trhu. Videa o délce 15 vteřin lze nahrávat jen pomocí mobilu. 
 • Členka Rady ČT H. Lipovská podala trestní oznámení na některé členy managementu ČT, dozorčí komise Rady ČT i agentury Médea. Jména neuvedla a nesdělila, čeho se obvinění týkají.
 • TV Prima uvedla na platformě iPrima.cz video web Prima Pauza. Určen je pro mladší uživatele a nabízí krátká videa. Prima na webu spolupracuje se společností Seznam.cz.
 • Holding J&T Capital Partners P. Tkáče, do kterého konsoliduje své podíly z aktivit s D. Křetínským, převezme 40% Tkáčův podíl v Czech Media Invest (CMI). Pod CMI patří např. CNC.
 • Na trh vstoupil byznysový web Newstream.cz, vede ho bývalá šéfredaktorka E15 T. Zavadilová. Vedle byznysu má přinášet i lifestylová témata. Finančním partnerem je miliardář R. Lapčík.

SRPEN

 • Generálním ředitelem Českého rozhlasu (ČRo) byl znovu zvolen stávající generální ředitel René Zavoral. Hlasovalo pro něj 7 z 9 radních. Nový šestiletý mandát mu začne platit od ledna 2022. Do výběrového řízení se přihlásili tři kandidáti, jen Zavoral ale splnil formální požadavky Rady ČRo.
 • Tištěný Týdeník Forum zahájil v nákladu 70 tis. kusů a s cenou 30 Kč. Start si vybral záměrně před volbami. „Chceme bojovat za to, co je normální,” zdůvodnil krok šéfredaktor Pavel Šafr.
 • Empresa Media vstoupila do segmentu televizních přehledových časopisů s týdeníkem TV komplet. 
 • Investiční skupina Khypo se stala novým majitelem vydavatelství módních titulů Luxury Guide. Založila je a vlastnila Milena Žampová. Do Luxury Guide přišla i J. Krulcová.
 • Od 13. srpna zahájily placené stanice Nova Sport 3 a Nova Sport 4 s nabídkou zahraničních fotbalových lig. 
 • O2 TV spustila od 17. srpna kanál Premier Sport 2 se zápasy Ligy mistrů. 
 • Rockaway Capital se dohodla s Czech Media Invest na odkoupení 50% podílu v Euromedia Group (Knižní klub, Luxor, Ikar aj.) a stala se tak jediným vlastníkem této významné knižní skupiny.

ZÁŘÍ

 • Stanice Nova 2 se od 20. září přejmenovala na Nova Fun. Zároveň upravila svůj program, orientuje se na zábavu. Změnou loga i programové nabídky prošla také stance Nova Action.
 • Od 4. října se Rádio Rock Max (Media Bohemia) přejmenovalo na Rock Radio. Zároveň se rozšířilo na velkou část Moravy. 
 • Czech News Center (CNC) sjednotila video aktivity pod firmu Czech Video Center, do které začlenila i Mall.TV. Oznámila také uvedení projektů pro mladou cílovou skupinu – webu Heyfomo.cz pro generaci Z a herní aplikace Kvízuj.
 • Poslanci odvolali Hanu Lipovskou z Rady ČT. Pro hlasovalo 64 z 80 přítomných poslanců. Důvodem byla kandidatura Lipovské ve sněmovních parlamentních volbách.
 • Od neděle 5. září začala televize Nova vysílat z nového zpravodajského studia. Pomáhalo ho vytvořit rakouské studio Veech x Veech. Měnila se také loga zpravodajských pořadů.
 • Zahájila placená internetová Talk TV, kterou založil Stanislav Hruška, tvůrce StandaShow. Obsah je přístupný předplatitelům za 159 Kč měsíčně. Chce být „Netflixem po video podcasty”.

ŘÍJEN

 • Všichni rozhodující komerční hráči na trhu TV reklamy oznámili pro rok 2022 navýšení cen TV reklamy. Media Club zdražuje o 11 až 16 %, skupina Nova o 12,5 %, Atmedia o 5 až 10 % a ČT o 10 %.  
 • Hospodářské noviny (Economia) přišly s novou podobou svého webu HN.cz. Web prošel grafickou a technologickou proměnou a novinkou je také opuštění domény iHned.cz.
 • Česká pošta se domluvila na koupi části společnosti PNS, největšího distributora tisku na českém trhu. Jde o část, která se zabývá doručováním předplaceného tisku a doručováním zásilek. Distribuce do trafik nebyla součástí obchodu. Transakci posuzuje ÚOHS.
 • Sdružení CPEx (CNC, Mafra, VLM, Economia) jedná se Seznam.cz o vzniku jednotného standardu identifikace uživatele poté, co Google ukončí podporu cookies třetích stran. Řekli to na CIF21.
 • Především s nabídkou premiérových dílů zahraničních seriálů a také repríz Ulice a Ordinace v RZ odstartoval 18. října nový kanál určený ženám s názvem Nova Lady. 
 • Televizní kanál Prima Show zahájil své vysílání 25. října v odpoledních hodinách. Obsahově staví na zábavě a pořadech typu reality show. Mezi nimi je i druhá řada pořadu Like House nebo lokalizovaná verze show Královny butiků. Stanice chce oslovit především mladší ženy ve věku 15-45 let.
 • Na českém trhu začal od 4. října opět vycházet časopis Marie Claire v češtině. Vydává ho firma cbm publications, která má blízko k vydavateli magazínu Xantypa.
 • Od 1. října zahájil Český rozhlas vysílání nové digitální stanice pro seniory s názvem Pohoda. Dostupná je v DAB+, na internetu nebo DVB-T2. Je obdobou televizní stanice ČT3.

LISTOPAD

 • Emma Capital Jiřího Šmejce koupila 70% podíl ve společnosti Mailstep. Ta je jednou z největších firem zaměřených na distribuci v e-commerce. Majitelem byl dosud zakladatel J. Rozlivka.
 • Polská společnost Allegro převezme 100% podíl v české skupině e-shopů Mall Group a kurýrní firmě WeDo. Obchod má hodnotu 975 mil. euro (cca 24,7 mld. Kč). Transakce se netýká společností Vivantis, Mall Pay, Mall.TV a Košík.cz, které již byly v minulosti z Mall Group vyčleněny.
 • Vydavatelství NextPage Media rozšířilo své tištěné portfolio o čtvrtletník Football Club.

PROSINEC

 • Jitka Obzinová se měla stát ředitelkou zpravodajství Českého rozhlasu. Záměr GŘ R. Zavorala se ale setkal s odporem uvnitř ČRo, proti se podepsalo na 600 lidí. Obzinová nakonec nenastoupí.
 • Pro své publikační a vydavatelské aktivity založil Seznam firmu Seznam.cz média. Koncentruje pod ní novou firmu Seznam Zprávy a také Seznam.cz TV, provozovatele Televize Seznam.
 • Economia (HN, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz aj.) opustila model jednotného řízení newsroomu a vrací se k řízení titulů jednotlivými šéfredaktory. Zanikl post ředitelky redakcí. Portfolio se rozdělilo na mediální a nemediální produkty. 
 • Česká televize spustila novou generaci své videoslužby iVysílání. V první fázi má nabídnout přehlednější katalog pořadů, lepší komfort pro uživatele a pořady natočené jen pro web.
 • RRTV zahájila se společností Šlágr TV řízení o odnětí licencí na vysílání programů Šlágr TV a Šlágr 2. Zdůvodnila to tím, že na firmu byl prohlášen konkurz.

Zdroj: mediaguru.cz

SURVIVOR ZAHÁJÍ NA TV NOVA 11. LEDNA, O DEN DŘÍVE NA VOYO

Česko-slovenskou verzi reality show Survivor zahájí TV Nova od úterý 11. ledna 2022 ve 20:20 . O den dříve, 10. ledna, uvede první díl na Voyo.

„Survivor je jednou z největších, nejpopulárnějších a nejúspěšnějších reality show na světě. Je to formát, který přesně zapadá do pestré programové nabídky TV Nova a sklízí úspěchy především u mladých televizních i online diváků,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova. Pořad bude vysílán v koprodukci se sesterskou slovenskou TV Markíza.

Z množství přihlášených bylo vybráno 8 Čechů a 4 Slováci, které čeká boj o přežití v Dominikánské republice. Dalších 12 soutěžících pochází z řad známých osobností. Těchto 24 soutěžících bude na ostrově bojovat v různých hrách o přežití v soutěži a celkové vítězství. Na vítěze čeká odměna 2,5 mil. Kč.

Z českých celebrit tuto výzvu přijali zpěvák, herec a moderátor Vojtěch Drahokoupil, divákům známý jako spolumoderátor online pořadu Love Island Extra, herečka, zpěvačka a stand-up komička Iva Pazderková, youtuberka, blogerka a moderátorka Nikola Čechová, moderátor oblíbeného rádia Evropa 2 Tomáš Zástěra, finalistka kuchařské soutěže MasterChef Česko Ta Thuy Dung alias Chili, herečka a zpěvačka Barbora Jánová a také model, herec a bývalý fotbalista Matěj Paprčiak.

Barvy slovenských celebrit budou reprezentovat nejsledovanější videomaker Daniel „GoGo“ Štrauch, vítězka 12. série reality show Farma Xénia Gregušová, MMA zápasník Gábor Boráros, fotbalista a účastník reality show Love Island Nathan Christián Dzaba a sportovkyně, 14násobná šampiónka v karate Veronika Havlik.

Pořadem provede česko-slovenská moderátorská dvojice. Českým průvodcem show bude sportovní komentátor Ondřej Novotný. Slovensko bude zastupovat Martin Šmahel, kterého znají diváci TV Markíza jako moderátora online pořadu Farma X-tra.

Reality show vzniká ve spolupráci s přední mezinárodní produkční společností Acun Medya Global, která už ze Survivora dokázala stvořit velký divácký hit v Turecku, Řecku, Rumunsku či Mexiku. Formát globálně distribuuje společnost Banijay Rights, celosvětový distributor s multižánrovým portfoliem. Od svého vzniku v roce 1997 byl Survivor adaptovaný už v 48 teritoriích.

Zdroj: mediaguru.cz

KTERE MÉDIUM MŮŽEME POVAŽOVAT ZA VÍTĚZE ROKU 2021?

Reklama se zotavuje z pandemie, ale který mediální kanál se z ní letos vzpamatovat nejrychleji a nejvíce?

Server Mediatel News oslovil majitele médií, šéfy agentur, vydavatele, publicisty a odborníky, aby se jich zeptal na jejich názory.

Ředitelka reklamní agentury

Larissa Vinceová, generální ředitelka TBWA, Londýn

„V posledním roce se mi hodně líbil návrat outdooru s vysokým dopadem. Vrátil se opravdu s velkou razancí.

A někdy i s inovacemi – jako například v případě práce, kterou jsme udělali pro Nissan Qashqai, kde auto vystupuje z obrazovky.

Často se však podařilo využít skvělý, staromódní copywriting, jako například  v případě sloganu „je neslušné nezírat“ pro paralympijské hry na Channel 4, nebo báječnou výtvarnou režii, jako například „Rozsviťte světla“ pro McDonald’s.

Bylo skvělé vidět, jak se tak zavedené médium znovu objevuje.“

Sloupkař

Nick Manning, spoluzakladatel společnosti Manning Gottlieb OMD, CSO ve společnosti Ebiquity a majitel mentorské firmy Encyclomedia.

„Jistě existuje jen jeden kandidát na „médium roku“, že? Televize má za sebou hvězdný rok a opět dokázala, že pokud chcete dosáhnout růstu značky, neexistuje lepší místo pro reklamu. Mnoho značek nové generace si to uvědomilo, protože jejich akviziční kanály vykazují známky úbytku.

Jsme obdařeni nejlepším televizním obsahem všech dob, který je prezentován prostřednictvím výjimečných technologií s využitím dosud nejbohatší palety technik. To nám také připomíná, jak je „obsah generovaný uživateli“ (tj. amatérský) obvykle, ehm, svinstvo a špatný kontext pro reklamu.

Je tu jedno „ale“. „Velká telka“ nikdy nebyla v lepší kondici, ale televizní reklama nikoli. Pomineme-li argument „za mých časů byly reklamy lepší“, explozi inovací v oblasti televizního obsahu neodpovídá vývoj způsobu plánování, nákupu a prodeje televizního vysílání.

Existují pozoruhodné výjimky, kdy ITV a Channel 4 udávají horké tempo v adresovatelné televizi a Sky nadále těží z vlastnictví NBC, ale některé zastaralé mechanismy obchodování s televizí nadále brání britským vysílacím společnostem plně rozvinout svůj potenciál, protože se snaží konkurovat streamerům a hráčům založeným na předplaceném vysílání.

Představte si, čeho by naše odvětví mohlo dosáhnout, kdyby dostalo volnou ruku a mohlo lépe využít sílu obsahu, který máme k dispozici. Možná se jim dokonce podaří zastavit nadměrné opakování opravdu nekvalitních reklam ve vysoce kvalitních pořadech v rámci služby catch-up, která dává lidem skutečné důvody k odchodu z místnosti nebo k přetáčení.“

Zpravodajská značka

Martin Little, ředitel pro transformaci publika, Reach

„Newslettery mění pravidla hry a my jsme se teprve jen dotkli povrchu jejich potenciálu. Rozšířili jsme naše newslettery z pouhé hrstky na začátku roku 2021 na současných více než 400.

Tento formát využívá posedlostí lidí a poskytuje jim obsah, který je zajímá, od zábavy přes politiku až po fotbal; doručují lidem do schránek vybranou žurnalistiku o tématech, která je skutečně zajímají.

Čísla mluví sama za sebe a v průběhu roku 2021 se celkový počet zobrazení stránek, které newslettery pro tituly Reach vygenerovaly, více než zdvojnásobil na více než 50 milionů měsíčně.“

Vydavatel

Dominic Carter, obchodní ředitel skupiny News UK

„Nejvýznamnějším médiem v uplynulém roce byly bezpochyby noviny. Prostřednictvím tisku a digitálních médií sehrály zpravodajské značky zásadní roli při sdělování důvěryhodných informací týkajících se pandemie veřejnosti.

Není proto žádným překvapením, že si vláda vybrala toto médium pro komunikaci návodu pro veřejnost, jak chránit životy a zůstat zdravý.

Kvalitní žurnalistika poskytovaná zpravodajskými značkami byla také zodpovědná za některé z nejvíce šokujících informací v tomto roce – od aféry Matta Hancocka až po sexuální obtěžování odhalené uvnitř Westminsteru. Na noviny, které jsou již nyní klíčovým zdrojem informací, se v roce 2021 skutečně spoléhalo.“

Ředitel mediální agentury

Nick Wright, ředitel společnosti Havas Entertainment, která je součástí skupiny Havas Media Group

„Je to stejně zřejmé jako těžko ignorovatelné, ale Meta je módní slovo roku 2021, které se v budoucnu stane mnohem více.

Pomineme-li změnu názvu Facebooku, metaverza nejsou jen inovací nebo trendem, ale celým novým dynamickým mediálním ekosystémem, kterému by každá agentura a značka měla přinejmenším rozumět, i když není připravena skočit do něj rovnýma nohama.

Už jsme viděli značky, které se do nich ponořily. Není žádným překvapením, že tento prostor prozkoumaly značky jako Adidas, Vans a Nike, ale viděli jsme i tradičnější značky, jako jsou Fidelity a John Lewis.

Rok 2022 bude svědkem obrovských investic a zaměření na tuto oblast, protože značky si vytvoří svůj hlas, stopu a zkušenosti. Všechno jsou to média, jen ne taková, jaká známe.“

Specialistka na OOH

Aoife Hudsonová, zástupkyně výkonného ředitele společnosti Talon Ireland

„Odvětví OOH výrazně vzrostlo, výdaje za 3. čtvrtletí hlásí meziroční nárůst o 43 %.

Pandemie nás naučila mnoha věcem, ale myslím, že z hlediska reklamy jsme se všichni naučili, jak důležitá je agilita, a právě v tom DOOH v roce 2021 excelovala.

DOOH, který nyní představuje 40 % celkových výdajů na OOH, se stal základním komunikačním nástrojem, který slouží potřebám inzerentů díky svým základním schopnostem, jimiž jsou agilita a flexibilita.

Zaznamenali jsme nárůst dynamického obsahu i programově zakoupeného DOOH, což inzerentům umožnilo plánovat a nakupovat s chytřejším přístupem, zatímco potřeby a chování spotřebitelů se měnily.“

Specialista na kameru a rozšířenou realitu

Sam Bevan, ředitel pro rozvíjející se region EMEA, Snap

„Děje se to už léta, ale v roce 2021 se kamera a zejména rozšířená realita (AR) pevně usadily jako klíčový motor sociálního obchodování a nakupování napříč všemi oblastmi.

Zatímco virtuální zkoušení produktů poháněné AR je tu už nějakou dobu, letos jsme ve Snapchatu viděli, jak pouze digitální, tak i „tradiční“ prodejny všech velikostí a vertikály využívají nástroje elektronického obchodování, které mají k dispozici v rámci celé nákupní cesty.

To je skvělá zpráva pro zákazníky, kteří získají lepší zážitek, a skvělá zpráva pro značky a prodejny, které se nyní mohou setkávat se svými zákazníky, navazovat s nimi kontakt a komunikovat s nimi, ať jsou kdekoli.“

Ředitelka reklamní agentury

Fiona Gordonová, generální ředitelka pro Velkou Británii, Ogilvy

„V roce 2021 se influenceři stali samostatným médiem. Přestali být jen třešničkou na dortu a stali se hlavní ingrediencí.

V roce 2022 se influenceři stanou základem marketingového mixu. Budoucnost úspěchu značek je postavena na vlivu, ty firmy, které tuto novou realitu rozpoznají, budou těmi, které se stanou novými určujícími značkami.

Ti, kdo nechávají influencery na okraji, dělají velkou chybu. Aby značky byly relevantní, měli by influenceři bezpodmínečně stát v centru zájmu spotřebitelů.“

Specialistka na velké obrazovky

Karen Staceyová, generální ředitelka společnosti Digital Cinema Media

„Pro mě je televize hvězdou roku 2021. Toto médium se přizpůsobilo rostoucím potřebám značek, které se staly relevantní díky změněnému prostředí během probíhající pandemie, a proměnilo tak přístup k televizní reklamě.

Zejména adresovatelná televize, která se stala jednou z nejžhavějších oblastí, kombinující cílení, engagement a dosah, spolu s rostoucím trendem kategorií přímého oslovení spotřebitele (D2C) a kratšími termíny rezervací, které znamenaly větší flexibilitu.

Kontextové cílení se také vrací, což je hnací silou velkých změn v tom, jak mohou značky cílit, optimalizovat a měřit obsah v relevantním prostředí, které je bezpečné z hlediska soukromí. Vlastnost AV reklamy, ve které vyniká jak televize, tak kino. Pozor na rok 2022.“

Analytik

Ian Whittaker, mediální, mar-tech a technologický analytik

„A vítězem se stává… televizní vysílání. Ano, čtete správně. Mám několik důvodů pro tuto volbu.

Zaprvé, televizní reklama se nejen silně odrazila od dna ve srovnání s pandemií (fajn, snadné srovnání), ale také se zlepšila oproti úrovni před pandemií. Jako příklad lze uvést celkové příjmy z reklamy ITV, které za prvních 9 měsíců vzrostly o 8 % oproti roku 2019, k čemuž přispěl růst AVOD. Většina hlavních evropských vysílatelů zaznamenává totéž.

Zadruhé, a to je spíše teorie, než že by byla zakořeněna ve vědeckých důkazech, ale status televize (a do toho zahrnuji i AVOD) se u inzerentů během pandemie zlepšil. Můj názor na to je, že rozhodovací orgány se probudily a uvědomily si, že televize stále hraje ústřední roli v životě mnoha lidí (a že streamovací služby mají svá omezení).

Zatřetí, strategie vysílatelů udělala velký krok vpřed, ať už v oblasti programování, růstu AVOD nebo (pomalejšího) obratu k tomu, aby o sobě neuvažovali pouze jako o poskytovatelích klasického televizního vysílání.“

Specialista na zvuk

Charlotte Taylorová, vedoucí oddělení vydavatelství a audia, Spark Foundry

„Za mě byl rok 2021 pro audio skvělým úspěchem. Vzhledem k tomu, že výdaje na reklamu v klasickém rádiu by podle prognózy měly být meziročně +18,6 % a v digitálním vysílání +22,5 % (WARC), čísla hovoří sama za sebe.

Převažuje akcelerace digitálu napříč všemi kanály a audio zazářilo. Počet hodin poslechu digitálního vysílání je meziročně +15 %, což odpovídá 665 milionům hodin týdně. Digitální inovace rozšířily dosah, výběr a možnost konzumace audio obsahu prostřednictvím řady nových zařízení a digitálních kanálů.

Zejména sektor podcastů má za sebou hvězdný rok! Ve Velké Británii poslouchá podcasty 18,9 milionu lidí týdně, což je +79 % od začátku pandemie a nevykazuje žádné známky zpomalení! Čísla o příjmech jsou velmi působivá, podle prognóz dosáhnou výdaje na reklamu v podcastech jen ve Velké Británii letos více než 44 milionů liber a do roku 2024 více než 74 milionů liber, což z nich činí jeden z nejrychleji rostoucích reklamních kanálů.”

Je to vzrušující doba pro působení v oblasti audia a nepochybuji o tom, že v roce 2022 tu budeme opět sedět a říkat si – „To byl pro audio ale skvělý rok!““

Majitel médií

Simon Kilby, ředitel společnosti Bauer Media Advertising

„Vzhledem k tomu, že v roce 2020 se práce z domova a videohovory staly normou, mnoho lidí pocítilo únavu z obrazovky a v roce 2021 se obrátili k audiu.

Když k tomu připočteme větší rozšíření chytrých reproduktorů, digitálnímu zvuku se daří – v rádiu, podcastech, streamování i na sociálních audio platformách.

Údaje RAJAR za 3. čtvrtletí, které ukazují rekordní dosah a počet hodin vysílání britského komerčního rádia, dále prokázaly odolnost tohoto média, jeho schopnost navázat spojení a zdůraznily příležitosti pro inzerenty. Vzhledem k tomu, že mnoho našich vlastních klientů uvádí jako klíčové výhody flexibilitu, rychlost a snadnou výrobu, věříme, že toto médium bude vítězit i v roce 2022.“

Specialista na streamovací služby

Mike Shaw, ředitel prodeje mezinárodní reklamy, Roku

„Chytrá televize je jasným vítězem. Změny ve způsobu, jakým lidé sledují televizi, pokračují rychlým tempem a CTV je místem, které je dnes mediálními plánovači a nákupčími velmi žádané.

Těm, kteří dosud nakupovali reklamu pouze v klasickém vysílání, poskytuje CTV granularitu, jaké dosud nemohli dosáhnout, zatímco týmy zaměřené na digitální vysílání ji mohou využít k posílení povědomí o značce a krátkodobému růstu angažovaného publika.

Rok 2021 byl pro CTV průlomový a bude vzrušující sledovat, jak bude vypadat rok 2022.“

Specialista na digitální zvuk

Rak Patel, vedoucí prodeje pro podniky, Spotify EMEA

„Digitální zvuk, stejně jako předtím digitální video, v roce 2021 skutečně dospěl, protože se stal hlavní uživatelskou aktivitou na mobilních zařízeních a předstihl sociální sítě, video i videohry.

Digitální audio je nyní nedílnou součástí života stovek milionů z nás po celém světě: vezmeme-li jako příklad Velkou Británii, 75 % dospělých poslouchá online audio alespoň jednou měsíčně a téměř 60 % dospělých nyní poslouchá podcasty.

Vzhledem k tomu, že se audio těší tak silnému postavení v roce 2021, jsme se mohli zavázat k navýšení počtu zaměstnanců Spotify Advertising o více než 70 % v Evropě, Austrálii a Kanadě, abychom využili obrovské příležitosti pro digitální audio reklamu a podpořili inovace s reklamními technologiemi, které mění pravidla hry a které jako první přicházejí na trh, jako je Spotify Ad Network a Streaming Ad Insertion pro podcasty.“

Zdroj: mediatel.co.uk

TV SI BĚHEM VÁNOC PUSTÍ AŽ 9 MIL. ČECHŮ, VÍTĚZÍ POHÁDKY

Doba strávená před televizní obrazovkou na Štědrý den se zvyšuje až na více než šest hodin denně.

Minimálně jednou si televizi během vánočních svátků zapne 8,7 milionů Čechů a jejím sledováním tráví v průměru přes 5,5 hodiny denně. „Tento rok nebude s nejvyšší pravděpodobností výjimkou a vánoční svátky se opět zařadí k dnům s nejvyšší sledovaností v roce,“ předpokládá Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 28 tematických televizních stanic.

Nejsledovanější přitom bývá televize na Štědrý den. Například v minulém roce si 24. prosince zapnulo televizi 8,2 milionů televizních diváků, kteří sledováním pořadů trávili téměř 6,5 hodiny. V posledních deseti letech byla sledovanost na Štědrý den vždy nejvyšší za celý rok. Jedinou výjimkou byl rok 2013, kdy první místo obsadil Silvestr. Štědrý den se ovšem umístil hned za ním.

Vysoká televizní sledovanost během vánočních svátků se propisuje také do seznamu nejsledovanějších pořadů za celý rok. „Pohádky vysílané na Štědrý večer pravidelně obsazují první místa žebříčku pořadů s nejvyšší sledovaností,“ popisuje Pavel Müller a dodává, že několik dalších míst v první desítce získávají rovněž pohádky a jiné pořady vysílané v dalších dnech vánočních svátků, případně krátce před nimi nebo po nich. Kupříkladu loni běželo 9 z 10 nejsledovanějších pořadů roku od 23. do 31. prosince. „Minulý rok byl z tohoto pohledu rekordní, v předchozích letech obsazovaly pohádky vysílané během Vánoc od tří do pěti míst v žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů roku.“

Zatímco v České republice se vánoční pohádky a obecně vánoční svátky konstantně řadí k dnům s vůbec největší sledovaností v celém roce, v okolních státech je situace jiná. První místa žebříčku sledovanosti obsazují pořady různých žánrů vysílané v průběhu roku. Například v Rakousku a Německu se loni do desítky nejsledovanějších pořadů nedostal ani jeden vysílaný během vánočních svátků. Nejvyšší sledovanost měly zpravodajské pořady, filmy, seriály nebo reality show odvysílané v různých měsících roku. 

O něco blíže k České republice mají z tohoto pohledu Polsko a Slovensko. V Polsku obsadil loni jedno místo z deseti nejsledovanějších pořadů roku film Sám doma vysílaný na Štědrý večer a jedno místo silvestrovský pořad. U slovenských diváků naopak vede vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku, která konstantně obsazuje první nebo druhém místo v žebříčku nejsledovanějších pořadů roku.

Zdroj: mediaguru.cz

USA: KLASICKÁ TELEVIZE MÁ SICE NA POČET MÉNĚ DIVÁKŮ, ALE VĚTŠÍ SLEDOVANOST

SHRNUTÍ: Přehled změn v denním dosahu a sledovanosti klasické televize ve 3. čtvrtletí 2021 v Austrálii, Německu, Spojeném království a Spojených státech.

 • Tradiční televize se usazuje v postpandemickém trendu, kdy má sice méně diváků, ale zato vyšší sledovanost, protože denní dosah klesá, ale počet minut strávených u televize roste.
 • Zároveň sportovní obsah, který je jedním z největších tahounů klasického vysílání, zaznamenává pokračující pokles sledovanosti, protože mnoho sportovních lig přechází na streamovací služby a fanoušci raději sledují krátké sestřihy.

Podle údajů o chytrých televizích společnosti Samba TV, která se zabývá televizní sledovaností, se klasická televize ustálila v postpandemickém trendu o méně divácích, ale s větší sledovanosti.

Ve Spojených státech sice denní dosah klasické televize mezi 3. čtvrtletím 2019 a 3. čtvrtletím 2021 klesl o 10 %, ale počet minut, kdy diváci sledovali televizi, vzrostl o 17 %. Stejný trend je patrný i v Německu a Velké Británii, kde se sledovanost diváků zvýšila o silných 42 %. To znamená, že ti, kteří se na televizi dívají, se dívají více.

Austrálie se však tomuto trendu poněkud vymyká a za poslední dva roky zaznamenala nárůst denního dosahu (+11 %).

To následuje po nárůstu diváků a sledovanosti v loňském roce, který se od té doby zmírnil. Zároveň sportovní obsah, který je jedním z největších tahounů klasického vysílání, zaznamenal pokračující pokles sledovanosti, protože mnoho sportovních lig se přesouvá na streamovací platformy a fanoušci se přesouvají spíše ke krátkým sestřihům toho nejlepšího. Sportovní média jsou například jedním z nejúspěšnějších žánrů na TikToku.

Čtvrté čtvrtletí je však často silným obdobím pro televizní dosah a sledovanost a obavy z koronavirové varianty omikron znamenají, že v posledních třech měsících roku 2021 může dojít k oživení denního dosahu.

Děje se tak v době, kdy se očekává, že náklady na televizní reklamu letos celosvětově vzrostou o 6 %, což je největší nárůst napříč různými médii. Značky mají stále více v oblibě společné využívání chytré televize a klasického televizního vysílání, zatímco kosmetická společnost L’Oréal našla pro televizi novou roli při podpoře online prodeje.

Zdroj: warc.com