Čas strávený u televizní obrazovky se v průměru denně zvýšil o 45 minut, sledování zpravodajských TV relací narostlo až dvojnásobně.

Od úterý 10. března, kdy vláda s ohledem na pandemii  koronaviru  zakázala kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob a vyhlásila uzavření škol od následujícího dne, lze v českých datech pozorovat prudký nárůst denní sledovanosti televize.

Další zpřísňování vládních opatření přispěla v posledních dnech ke zvýšení sledovanosti v cílové skupině 4+ o 45 minut denně (v porovnání s předchozími týdny). Sledovanost za posledních sedm dní je dokonce vyšší, než byla v době konání zimních olympijských her v únoru 2018. Vyplývá to z dat ATO, které pro ni dodává Nielsen Admosphere.

Výrazně přitom narostla sledovanost zpravodajských pořadů. Nárůst je patrný u hlavních zpravodajských relací všech velkých televizních stanic a u kontinuálního zpravodajského vysílání. Za posledních sedm dní sledoval průměrný Čech starší 15 let vlastnící funkční televizor průměrně 67 minut zpravodajských pořadů v televizi denně, což představuje nárůst na více než dvojnásobek oproti běžnému stavu.

Za posledních deset let přitáhly takovou pozornost k televiznímu zpravodajství jen výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (26. 10. 2013 a 21. 10. 2017), prezidentské volby v lednu 2013 a 2018, povodně na začátku června 2013 a pohřeb Václava Havla (23. 12. 2011).

Zvýšila se i sledovanost u mladších diváků z řad žáků, studentů a učňů, kteří od 11. března z vládního nařízení nechodí do školy. V české populaci je těchto jedinců přes 1,6 milionu. Graf výše porovnává křivky ratingu (% osob sledujících v daný čas televizi) této skupiny pro průměr posledních pěti všedních dní před uzavřením škol a následných prvních pěti dní od jejich uzavření. Dramatický nárůst je patrný především v obvyklém čase školní docházky od 8 do 15 hodin, ale také během pozdního večera, jelikož odpadá brzké vstávání druhý den. To také stojí naopak za poklesem sledovanosti kolem 7. hodiny ranní.

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/ato-televizni-sledovanost-se-zvysila-o-45-minut-denne/