Asociace komerčních televizí

OTEVŘENÝ DOPIS REKLAMNÍ KOMUNITĚ OD BRADA KELLYHO, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI NIELSEN test

Škodlivé chování v reklamě a váš byznys: kde máte hranici?

Přitažlivost sociálních médií v současném světě je nepopiratelná. Pomáhá nám zůstat ve spojení, předávat informace a obecně je zdrojem nenáročné zábavy. Ale už víme, že sociální média mají i svou temnou stránku, narušují podstatu toho, kým jsme – jednotlivě i kolektivně. Může jít jen o 1 % času nebo 0,001 % – ale existuje to a nedá se to popřít. Pokud máte dospívající dceru, víte přesně, o čem mluvím.

Jako majitel podniku nebo manažer značky se musíte sám sebe ptát: jaký je váš práh tolerance škodlivého chování? Donedávna byli marketéři ochotni zápory spojení se sociálními médii přehlížet. Jak se zvýšilo jejich využívání a popularita, s postupem času se sociální média stala čím dál podstatnější součástí mediálních plánů a peníze za online reklamu do nich vpluly jako řeka.

Teď se ale zdá, že řeka mění směr. Velké společnosti žebříčku Fortune 500 vymezují hranice, zřejmě proto, že se v nich znovu probudil smysl pro sociální odpovědnost, nebo proto, že si uvědomily, že se sluní vedle odpadní jímky. V každém případě si čím dál více inzerentů investujících miliardy dolarů dává od sociálních médií pauzu a předává tím poselství své značky.

Pro manažery značek tento posun vytváří významné sdělovací a marketingové dilema. Žádný chytrý marketér nevěří, že správné řešení spočívá v jednoduchém škrtu velkého kusu inzerce. Výzkum a praktické zkušenosti dokazují, že je to recept, jak narušit povědomí o značce, loajalitu zákazníků a nakonec i výnosy.

Digitální vs. tradiční média – kmitání kyvadla

Když marketéři naskočili na módní vlnu digitálních a sociálních médií, v některých případech to bylo na úkor tradičních médií – klasického rozhlasového a televizního vysílání. Ale vlivem nového, většího společenského povědomí se tektonické desky marketingu znovu posunují. Marketéři odpovídají na bouřlivé protesty veřejnosti a jejich mediální plány jsou ve stavu neustálých změn. Inzerenti přehodnocují svůj mediální mix a hledají možnosti, které by byly pro značku bezpečné. A tradiční média tím získávají novou podobu. Hlavními zaklínadly současných marketingových ředitelů je „obsah bezpečný pro spotřebitele“ a „bezpečnost pro značku“. Na rozdíl od sociálních médií musí tradiční média svůj obsah na základě přísných pokynů regulovat. Desítky let regulovala AM/FM rádio a lineární televizi federální vláda. Stanovy Federální komise pro komunikace (FCC) vysílatele pověřují, aby sloužili veřejnému zájmu. Vyhýbat se „sedmi sprostým slovům“ je pouze část této služby. „Bezpečnost pro značku“ – neodmyslitelný rys klasického vysílání – je něco, co jak inzerenti, tak veřejnost brali většinou jako samozřejmost. Ale v dnešním přecitlivělém světě reklamních sdělení jde o přesvědčivou a módní nabídku hodnoty. Kyvadlo se znovu dalo do pohybu.

Když se plán mění: Pololetní změna směru aneb jak udržet výsledky kampaní

Inzerenti, kteří svou účast na sociálních médiích snižují nebo úplně ruší, jsou nuceni revidovat své mediální plány a znovu uvažovat o alokaci rozpočtu. Pro mnoho značek je udržení širokého diváckého zásahu kritické. Studie společnosti Nielsen opakovaně potvrzují, že zásah je nejdůležitější součást úspěchu reklamní kampaně související s médii. Přes všechny řeči o tom, že tradiční média půjdou na odpočinek, mají staré dobré AM/FM rádio a lineární televize neuvěřitelně velké publikum. Měření sledovanosti společnosti Nielsen divácký zásah a možnost cílení potvrzuje. Pro inzerenty, kteří zrovna vypekli sociální média, je to velmi zajímavá možnost.

Váš mediální plán právě dostal ránu na solar, jaké máte možnosti?

Aby mohli mediální odborníci ze společnosti Nielsen na tuto důležitou a aktuální otázku odpovědět, využili Nielsen Media Impact (NMI), nástroj pro plánování médií navržený tak, aby marketérům pomáhal zjistit, jaká kombinace a podíl médií přinese optimální výsledky. NMI spojuje měření společnosti Nielsen s různorodými soubory dat o využívání médií. S tímto nástrojem mají uživatelé možnost vytvářet hypotetické scénáře plánování médií a míchat a propojovat různé kombinace médií. Systém projektuje kombinované výsledky kampaní napříč médii.

V rámci případové studie zadali datoví odborníci společnosti Nielsen do NMI scénáře a sledovali, co se stane, když ze sociálních médií stáhnete investici 1 mil. USD a rozdělíte ji mezi tradiční rozhlas a televizi. Výsledky byly neuvěřitelné.

SOCIÁLNÍ MÉDIA VS. TRADIČNÍ ROZHLAS A TELEVIZE:
STEJNÝ ROZPOČET, RŮZNÉ VÝSLEDKY

Zdroj: Nielsen Media Impact, všechny stránky sociálních médií (10x/týdenní limit frekvence), Rozhlas – RADAR Networks, TV – tradiční televizní sítě, dospělí 18+

Posun od exkluzivního použití sociálních médií k mixu rozhlasu a televize má pozoruhodné dopady: zásah kampaně se téměř zdvojnásobil. Hrubé imprese jsou téměř trojnásobné a cena za tisíc zobrazení je o 60% nižší. To vše se stejným rozpočtem 1 mil. USD.

Když se podíváme pod pokličku NMI, dále z níže uvedeného grafu vidíme, jak progresivní přerozdělení po 10% přírůstcích ovlivňuje zásah publika. Je to užitečný obrázek, který ukazuje, kde se křivka zásahu začíná zplošťovat, a tím označuje bod snižování výnosů.

PŘEROZDĚLENÍ ZE SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ NA TRADIČNÍ ROZHLAS A TELEVIZI PROGRESIVNĚ PŘINÁŠÍ LEPŠÍ VÝSLEDKY

ČÍST JAKO: 25% zásah při 100% investici do sociálních médií
ČÍST JAKO: 49% zásah při 100% investici do tradičního vysílání

Zdroj: Nielsen Media Impact, všechny stránky sociálních médií (10x/týdenní limit frekvence) Rozhlas – RADAR Networks, TV – tradiční televizní sítě, dospělí 18+

Hlavní myšlenka: Sociálně uvědomělí zadavatelé nemusejí obětovat výkon kampaní, když stanovují limity, vyjadřují názor a posílají jasný vzkaz. Pokud pootočí mediální plán a přerozdělí výdaje na reklamu ve prospěch relativní bezpečnosti tradičního rozhlasu a televize, výkon se ve skutečnosti může zlepšit. Přesvědčte se sami. Možná že sázet na bezpečí nakonec není tak špatný nápad. Teď, když se blíží listopad a hlavní pódium ve světě reklamy zaberou politici, bude zajímavé vidět, zda se kandidáti a kampaně vydají přímou cestou a přidají se. Doufejme, že ano.

Zdroj: https://radioink.com

CTV DNES A ZÍTRA: PROMĚNA PŘÍSLIBU REKLAMY V CHYTRÉ TELEVIZI VE SKUTEČNOST test

Jak je dobře známo, Binet a Field v publikaci „The Long and Short of It“ předpokládali, že pokud se značky chtějí na trhu efektivně prodávat, měly by cílit na poměr mezi budováním značky a činnostmi stimulujícími výkonnost 60:40.

Dlouhou dobu se marketéři snažili získat mezi těmito dvěma aspekty ideální rovnováhu, aby efektivně zasáhli spotřebitele. A televize byla vždy zlatý kanál, který poskytoval nejlepší způsob budování značky v přiměřeném měřítku, zatímco ostatní digitální kanály byly domovinou výkonnostního marketingu.

Internet zásadním způsobem mění interakci diváků s televizí, což naopak přináší nové příležitosti pro inzerenty, kteří teď mohou pro televizi používat digitální měřítka. Příslib platformy, která je schopná plnit zároveň dlouhodobé i krátkodobé cíle, zní jako splněný sen, viďte?

Tuto platformu, která je stále ještě v plenkách, však provází i výzva: jak dokážeme jako odvětví spolupracovat, abychom tento příslib efektivně proměnili ve skutečnost.

Vytváření zážitků, do nichž mohou spotřebitelé aktivně zasáhnout

Díky připojení na internet teď chytré televize nabízejí inzerentům možnost pořádně se do toho opřít a zaujmout spotřebitele využitím nástrojů, jako jsou značkové aplikace či mikrostránky.

Během akce společnosti MediaTel nazvané „Budoucnost televizní reklamy ve světě“ jsem hovořil s Melanie Rupp ze společnosti SEAT v Německu a Annikou Woerder z PHD o nové kampani značky v CTV. SEAT chtěl ukázat zajímavý a poutavý obsah o novém automobilu pro budování vlastního kapitálu značky a dát přitom spotřebitelům příležitost aktivně se zapojit při sledování televize, což se měřilo pomocí cílených výkonnostních měřítek. SEAT investoval do mikrostránky s bohatým video obsahem, který ukazoval vlastnosti vozu a zároveň dal divákům příležitost nakupovat pomocí QR kódu a zavedl je přímo k formuláři na testovací jízdu.

Značka také vytvořila aplikaci pro chytrou televizi, která spotřebitelům umožňuje zjistit o produktu více při sledování televize. Výsledkem je zatím propracovanější kampaň, která používá údaje chytré televize Samsung pro rozšíření zásahu tradičních kampaní v lineární televizi a předvádí univerzálnost CTV, která není jen televizí, ale zároveň obsahovým hubem, prohlížečem a místem, kde se dá zjistit víc.

Televizní reklama jde za hranice třicetisekundového spotu

Naše nejnovější analýza údajů z primárních zdrojů za 2. čtvrtletí ukazuje, že chytré televize Samsung ve Velké Británii poprvé uvádějí více streamovacího obsahu než lineární televize – přičemž lineární televize je definována jako televize konzumovaná na stanoveném kanálu ve stanovenou denní dobu – a tvoří více než 55 % celkového času sledování televize. Z této skupiny má většina přístup k předplaceným službám bez reklamy, což pro značky představuje výzvu, chtějí-li svými komerčními sděleními zasáhnout velké publikum pouze prostřednictvím kampaní v lineární televizi.

Pro značky je tedy důležité zvážit další metody, jak zaujmout televizní diváky. Jde o metody, které tradiční třicetisekundové reklamní spoty nejen doplňují, ale jdou i za jejich hranice.

Efektivní údaje jsou zásadní, abychom si podle nich vytvořili představu, jak se prostředí mění, a mohli zaujmout diváky novými způsoby – takovými, které doplňují činnosti budování značky v lineární televizi větším zapojením spotřebitele pomocí cílení, které vychází z dat.

Například s použitím kombinace deterministických údajů, k nimž máme v Samsung Ads přístup, mají značky možnost poznat, jaká televizní zařízení byla vystavena jejich lineárním televizním reklamám i reklamám, které jsou poskytovány v rámci streamovacích služeb na vyžádání na zařízeních připojených k našim televizorům. Zároveň jsme schopni pochopit profil takto exponovaných diváků, např. kdy se tito diváci raději dívají na televizi, jaké další programy a kanály sledují, jaké typy zařízení mají připojené k chytré televizi Samsung a podobně.

To inzerentům umožňuje cílit na televize, které nejsou jejich působení vystaveny, za použití nových reklamních formátů, které jim zajistí inkrementální zásah – poskytnou jim možnost zasáhnout ty, kterých by se tradiční lineární kampaň nedotkla, a zároveň zabrání zdvojování zásahu.

V diskusi o tom, jak data pomáhají definovat širší televizní strategii, Annika Woerder z PHD řekla: „Podrobnější informace o divácích od Samsungu… [nám umožňují] měřit inkrementální zásah… což je užitečný klíčový ukazatel výkonnosti pro měření úspěchu kampaně…. Během naší poslední kampaně jsme dosáhli inkrementálního zásahu přibližně 73 %, což je vysoké číslo. Získání podrobnějších informací z kampaně značky Cupra [znamená], že máme možnost upozornit na uživatele, kteří naši aplikaci navštívili, [což] je dobrý způsob, jak pomocí dat optimalizovat, a… máme tak možnost dozvědět se, o co se [naše publikum] zajímá a co dělá, takže jsou tato data významná.”

Maximální využití CTV pro efektivní výkon značky

Ještě musíme ujít kus cesty, abychom dokonale vyvážili značku a výkonnost. Klíčem je vývoj nástrojů pro data a měření, který nám pomáhá opakovaně zlepšovat plánování televizní kampaně.

Spotřebitelé vždy chtějí mít po ruce dobrý obsah a inzerenti k tomu mohou přispět organizováním reklamních zážitků, které vytvářejí aktivnější a angažovanější televizní zkušenost. Nejde o to nahradit tradiční televizní kampaně, ale rozšířit je a umožnit značkám zasáhnout příslušné diváky všude tam, kde sledují televizní obsah. Budování značky je stále nejdůležitějším motorem růstu a s rozšířením používání internetu za posledních deset let získali inzerenti nové možnosti, jak tento úkol splnit.

Digitální revoluce efektivitu televizní reklamy zvýšila, nikoli snížila. Nabízí se nám vzrušující příležitost zapojit diváky a díky spojení lineární televize a CTV odvyprávět příběh značky jinak, a zvýšit tak celkovou výkonnost kampaně značky. Nikdy nebyla lepší chvíle začít testovat a zjišťovat, co může CTV pro značku udělat.

Source: https://www.v-net.tv

REPORT: POKUD JDE O OVLIVŇOVÁNÍ KUPUJÍCÍCH, STÁLE KRALUJE TELEVIZNÍ REKLAMA test

Efektivita televizní reklamy – to je oborová debata, která jednoduše nezmizí. Digitální tábor protestuje, že televize má nejlepší roky za sebou, zatímco ostatní (pravděpodobně v čele s profesorem Markem Ritsonem) namítají, že ještě nepatří do starého železa.

A jak se zdá, nová zpráva by vaše marketingové investice do televize posvětila.
Studii provedla britská digitální marketingová platforma Adzooma, která se dotazovala 2 000 účastníků na hodnotu televizní reklamy.
Asi 56 procent respondentů souhlasilo, že si raději něco koupí po zhlédnutí televizní reklamy spíše než jiného typu marketingu, a 23 procent láká k nákupu webová stránka značky.
Podle studie Adzooma televizní reklama v efektivitě předčila podporu celebrit i online video reklamu.

Ale značky také potřebují vykřičet do světa své zelené kvality. 30 procent respondentů uvádí, že si všímají dopadu produktu na životní prostředí.
Pokud šlo o online reklamu, 26 procent si koupilo produkt poté, co se objevil na sponzorovaném postu na sociálních médiích, zatímco 18 procent se rozhodlo pro nákup po zhlédnutí venkovní billboardové kampaně.

K lepším zprávám patří, že 65 procent respondentů souhlasilo, že jim reklama pomohla uskutečnit nákup, a 20 procent z nich přiznalo, že si produkt spíše koupí, když na něj reklamu vidělo vícekrát.
Cílená reklama je také efektivní nástroj. Průzkum ukázal, že 61 procent lidí kvitovalo s povděkem, že se jim objevuje reklama na základě jejich běžného online vyhledávání.

Pokud se jednalo o rychloobrátkové spotřební zboží, asi 43 procent respondentů uvedlo, že jim trvá jen několik sekund, než se pro zboží z regálu v potravinách rozhodnou.

Jak je vidět, o online nákupních rozhodnutích se také moc nepřemýšlí. Asi 63 % respondentů přiznalo, že impulsivně nakoupilo při surfování po internetu.
A 62 procent souhlasilo, že často nakupuje online jednoduše proto, že se nudí.

Třetina respondentů souhlasila, že teď spíše nakupuje online než v obchodě, zatímco 25 procent uvedlo, že dává přednost zkušenostem z kamenného obchodu.

Omezení volného pohybu bylo pro online nakupování dobré. Studie zjistila, že průměrný Brit nyní stráví další tři hodiny za týden brouzdáním nebo nakupováním online.

Polovina respondentů připustila, že je nakupování online uspokojuje, dvě pětiny uvedly, že jsou z něj nadšení, a 16 procent připustilo, že se kvůli nakupování věcí online cítí provinile.
Dalších 45 procent uvedlo, že se při nakupování cítí dobře, 38 procent sdělilo, že si rádi zkoušejí nové věci, a 60 procent si s oblibou dělá radost. Další třetina uvedla, že si kupuje věci, kterými rozmazluje někoho dalšího, a téměř polovina souhlasila, že když si něco koupí, zlepší se jim nálada.

Rob Wass, spoluzakladatel a výkonný ředitel platformy Adzooma, k těmto zjištěním poznamenal: „Je tolik věcí, které ovlivňují, co si kupujeme, a je zajímavé vidět, jak tradiční reklama stále hraje tak velkou roli i jak narůstá online aktivita.”

„Pořád se rozhodujeme o nákupu podle věcí, jako jsou reklamy na sociálních médiích a inzerce na webových stránkách, a právě to ukazuje, že jde o marketingový nástroj, který je třeba zdokonalit a optimalizovat.“

„Samozřejmě, že v tom, co kupujeme, budou vždy hrát klíčovou roli cena a kvalita, ale když se nemůžeme rozhodnout mezi dvěma stejně skvělými produkty, může to být tak prosté, že máme větší chuť koupit si něco, co jsme už na více místech viděli,“ řekl Wass.

Zdroj: https://www.bandt.com.au

V NEJISTÝCH ČASECH SI BUĎTE JISTÍ TELEVIZÍ test

Rok 2020 nám (nejen v Austrálii) prozatím přináší nejistotu. Lesní požáry, pandemie a poté recese. Jako marketéři vybíráme možnosti, jak pro naše značky zajistit růst, a s informacemi, které máme k dispozici, děláme, co můžeme.

Marketingové rozpočty jsou dnes pod tlakem více než kdy dřív a bitva o tržní podíl přináší těžké boje. Ale čím víc se věci mění, tím víc zůstávají stejné. Když investujete do televize, víte přesně, co získáte – masový zásah, pozornost, zapamatovatelnost a prodeje.

Pokud jde o výběr mediálních video platforem pro realizaci efektivních kampaní, k jistotě nás vede sedm kroků:

  1. Televize zasáhne každý týden 85 % populace.
  2. Konzumace videa na vyžádání vysílacích společností (BVOD) je na vzestupu.
  3. Australané televizi důvěřují, což vrhá příznivé světlo i na reklamu.
  4. Reklamy vysílané v televizi získávají větší pozornost a déle si ji udrží.
  5. Reklamy vysílané v televizi si lidé pamatují devětkrát déle.
  6. Televize + BVOD má 2,4krát vyšší dopad na prodeje než televize v kombinaci s YouTube.
  7. Televize je králem návratnosti investic.

Druhá polovina roku 2020 bude náročná. Každý dolar investovaný do marketingu by měl pořádně zabrat stejně jako vy. Buďte si svými rozhodnutími o investicích do médií jistí. Buďte si jistí televizí.

Když investujete do televize, víte přesně, co získáte – masový zásah, pozornost, zapamatovatelnost a prodeje. Takže když si chcete být při rozhodování o investicích do médií jistí, buďte si jistí televizí.

Zdroj: https://thinktv.com.au/

EVROPŠTÍ VYSÍLATELÉ CÍLÍ POMOCÍ VOD NA MLADÉ test

Evropští vysílatelé se u videa na vyžádání přestávají zaměřovat na služby pro pozdější sledování premiérového obsahu.
Nová studie společnosti Ampere Analysis zjistila, že diváci BVoD jsou jak mladší, tak movitější než ti, kteří se dívají na lineární televizi, což přispělo k nárůstu provizí pouze za online služby.

Evropská velká pětka: Srovnání diváků BVoD a lineárních kanálů

% náležející do sociální skupiny ABC1
% ve věku 18-35 let
Zdroj: Ampere Analysis
Celkové spotřebitelské údaje z 1. čtvrtletí 2020 a 3. čtvrtletí 2019

Podle společnosti Ampere jsou investice do online služeb nevyhnutelné, aby komerčně financované skupiny dokázaly vyrovnat předpokládané poklesy výnosů z vysílání v důsledku probíhajícího přechodu na sledování online.
Problém vysílatelů spočívá v tom, že jejich podíl na reklamním koláči se snižoval dokonce ještě před koronavirovou krizí.

Společnost Ampere neočekává, že by výnosy reklamou financovaného online videa v blízké budoucnosti vyvážily systematický pokles výnosů z reklamy v lineární televizi.

„Platformy BVoD byly zpočátku navrženy pro pozdější sledování televizních pořadů, které divák nestihl zhlédnout, ale v posledních letech vysílatelé investují do technických zlepšení a originálního obsahu, aby své služby pozvedli a přilákali mladou demografickou skupinu,“ říká Léa Cunat, senior analytička společnosti Ampere Analysis.

„Předpokládáme, že posun k digitálnímu marketingu se urychlí, pokud způsoby chování, které si spotřebitelé osvojili během omezení volného pohybu, po znovuotevření ekonomik přetrvají.“

Společnost Ampere poukazuje na skutečnost, že uživatelé BVoD jsou obecně mladší a majetnější než ti, kteří sledují lineární televizi. Podle této společnosti se do popředí dostaly evropské služby, jako je platforma Joyn, na níž se podílí ProSiebenSat.1 a Discovery, a France Télévisions, kde je 30 % nových pořadů určeno pro VOD.

Velká Británie je v žebříčku společnosti Ampere označena jako přední evropský trh BVoD, ačkoli nejpopulárnější službou je iPlayer od BBC, kde žádné reklamy nejsou. Přední platformy podporované reklamou na místním BVoD trhu jsou ITV Hub, All4 a My5, které se hodně zaměřují na catch-up služby, i když platforma All4 od Channel 4 nadále propaguje rozsáhlý katalog box setů.

Zdroj: https://www.broadbandtvnews.com

JAK ZNOVU VYBUDOVAT DŮVĚRU SPOTŘEBITELŮ POMOCÍ TELEVIZE A TRANSPARENTNOSTI test

Právě když se zdálo, že rok 2020 už nemůže skrývat další překvapení, hlavní značky zastavily reklamu na Facebooku.

Facebook údajně utrpěl ztrátu, když značky stáhly své investice do reklamy. Zatímco se tyto značky rozhodují, na jaké účely vynaložit prostředky z dočasně pozastavené reklamy, vzdávají se nesčetných spojení se spotřebiteli.

I přesto si mnozí myslí, že se to vyplatí. Spotřebitelé čím dál více zkoumají, co značky sdělují, a bojkot Facebooku je potvrzením, že musí reagovat rozhodně – nebo nést následky.

Důvěra ve značky a reklamu již léta slábne. K tomu přičtěme pandemii, rostoucí důraz na sociální odpovědnost i pokračující obavy o ochranu soukromí a problém je ještě horší.

Náhle jsou značky v centru dění a svět čeká na jejich reakci. Reagujte moudře a vaše značka může zaznamenat dramatický růst. Ehm, a vlna veřejného mínění se může obrátit proti vám.

Za takových okolností může dát promyšlená reklama vaší značce sílu, aby se znovu hodnověrně spojila se zákazníky. Ale jak? Nové budování ztracené důvěry a obnova pošramocené pověsti nejsou jednoduché úkoly.

Řešení má dvě části. První se týká toho, co svým zákazníkům řeknete. Marketéři souhlasí, že zásadní význam má transparentnost. Spotřebitelé očekávají, že značky projeví uvědomělost a čestnost. Zjistěte, jaká máte omezení, a poctivě je svým zákazníkům přiznejte. Když to neuděláte, vaši zákazníci mohou o vašich omezeních rozhodnout sami.

Druhá část obnovy spotřebitelské důvěry je neméně závažná. Jak vlastně informace o transparentnosti a odpovědnosti sdělujete? Má nějaký význam i komunikační médium?
Rozhodně ano. A my sázíme na televizi.

Tradiční vysílací kanály v posledních měsících působivě obstály a rozšířily svůj zásah, když spotřebitelé zůstali doma a přepínali televizi.
Jak televize, tak rozhlas v posledních letech trvale obsazují nejvyšší příčky ve spotřebitelské důvěryhodnosti, přičemž globální úroveň důvěry dosahuje téměř 70 %.

Sociální média na druhé straně zažívají děsivý pokles vnímané spolehlivosti. Ve skutečnosti dvojnásobný počet lidí uvádí, že televizní reklama vytváří pozitivnější dojem než online reklama.

Tyto výsledky přinášejí zajímavou otázku: proč je televize považována za důvěryhodnou, zejména na rozdíl od online kanálů?

Televize vyžaduje vysokou úroveň odpovědnosti, a to z dobrého důvodu. Televizní reklama přitahuje pozornost. Celonárodní reklama vysílaná v hlavním čase neprojde bez povšimnutí, ať už je reakce pozitivní nebo negativní. Značky mají oprávněně tendenci co nejvíce se vyhýbat chybným krokům velkého rozsahu.

Nelze popřít, že náklady na televizi jsou vyšší než na alternativní online kanály – ale to je jen další důvod, proč jsou spotřebitelé ochotnější věřit televizní reklamě. Mají za to, že značky by logicky neměly investovat do televize, aniž by svému sdělení věřily. A proto jim mohou důvěřovat i spotřebitelé.

Televizní proces může navíc vyžadovat schválení od reklamní agentury, značky samotné a sítí, na nichž se reklama vysílá, takže existuje více kontrolních míst, kde se sdělení cizelují a odůvodňují.

Na druhé straně spektra jsou tradičně nízké náklady a flexibilita online reklamy také spojovány s nevýhodami. Digitální marketing je cenný a marketing na více kanálech je nepopiratelně efektivní.

Ale pro značky, které se pokoušejí posílit svou pověst pomocí strategického přístupu k reklamě, když je důvěra spotřebitelů nižší než kdy dřív, může být právě teď ta ideální chvíle vyzdvihnout v reklamním mixu televizi.

Zdroj: https://www.mediapost.com

STUDIE DOPADU VIDEOREKLAMY – ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ test

Základní mechanismy televizní a video reklamy

Jak video(reklama) funguje
Studie rovnocennosti médií dokládá sílu videa napříč všemi kanály, a to zejména pokud jde o ukazatele zpětného vybavení reklamy (ad recall).
Video reklama má silnější dopad v televizi než na YouTube a Facebooku.
Dva po sobě jdoucí kontakty během krátké doby zdvojnásobují nepodpořené vybavení reklamy. To platí pro televizi, YouTube i Facebook.
Pro online video platformy je navíc kombinace s televizí užitečná. Nejvyšší dopad napříč všemi ukazateli mají dva televizní kontakty. Smíšené kontakty s televizí mají silnější dopady než dva kontakty na YouTube nebo Facebooku.

Jak je video(reklama) vnímána
Reklama získává nejvyšší vizuální pozornost, pokud je uživatel v mírném záklonu nebo se opírá. Je-li nakloněn dopředu, nevěnuje jí tolik pozornosti a častěji ji odklikne nebo odskroluje.
Sledování televize se odehrává v uvolněné atmosféře. Reklama je součástí televizního zážitku. Obsah a reklama dosahují podobných úrovní aktivace a emocí, což posiluje efektivitu reklamy.
Je-li konzument redakčního obsahu nakloněn dopředu, úroveň aktivace a emocionality je vysoká. U reklamy ale obě tyto vlastnosti náhle klesají, což má negativní účinek na její zpracování. Úroveň aktivace rovněž během konzumace obsahu silně kolísá.

Jak je video(reklama) viděna
Hloubková studie potvrzuje stabilní aktivaci diváků během konzumace televize.
Mnoho lidí televizi používá jako motivaci, když se potýká s únavnými povinnostmi, a také k dychtivému sledování velkých televizních událostí nebo jako odměnu po odvedené práci, kdy se pohodlně opře a uvolní.
V takovém rozpoložení účastníci průzkumu přijímali televizní reklamu vysokou měrou. Reklama běží spolu s programem a je vnímanou a nedílnou součástí televizní zkušenosti.
Uživatelé YouTube hledají každodenní pomoc nebo emocionální podporu. Chtějí najít rychlé vysvětlení, jak něco funguje (tutoriály), nebo si přejí nakrátko uniknout ze své současné situace, například sledováním zábavného videa. Hledají kognitivní nebo emocionální zkratku.
Pokud si diváci zvolí zkratku, reklama je nutí jít oklikou. V takovém stavu konzumace považují uživatelé YouTube reklamu za rušivou. Tento poznatek podporuje zjištění, jež přinesla studie domácího videa. Ta prokázala náhlou ztrátu aktivace v okamžiku, kdy začala reklama.

Jak video(reklama) prodává
Provedený pokus potvrzuje silný dopad video reklamy. Jak online video, tak televize mají na schopnost vybavit si reklamu značný vliv. Televize však má silnější účinek při budování značky.
Obě média zvyšují prodeje inzerovaných produktů. Přesto je dopad televizní reklamy mnohokrát vyšší. To platí zejména o zaváděném výrobku, který usiloval o velké a rozmanité publikum.
Zjištění zdůrazňují silné stránky masového marketingu a poukazují na možné limity cílení. Televizní reklama udělá během krátké doby dojem na mnoho potenciálních kupujících mimo základní cílovou skupinu, a proto dosahuje větších prodejních efektů.

Podrobné výsledky najdete ve studii v odkazu níže.

Zdroj: https://www.sevenonemedia.com