Asociace komerčních televizí

ZNAČKY VE SVĚTĚ PANDEMIE: POZNATKY ZÍSKANÉ Z BAROMETRU COVID-19 SPOLEČNOSTI KANTAR test

Nový výzkum společnosti Kantar odhaluje, jak mohou mediální zvyky, postoje a očekávání lidí během koronavirové pandemie směrovat strategii značek, aby se v současné době udržely nad vodou, a až to nejhorší pomine, daly se zase dohromady.

Zjištění podrobně popsaná v první části studie Barometr COVID-19 této výzkumné společnosti vycházejí z průzkumu, kterého se mezi 14. a 23. březnem zúčastnilo více než 25 000 lidí na 30 trzích. Vzhledem k tomu, kolik času je třeba k sestavení průzkumu a jakou rychlostí se virus šíří, bylo v době analýzy 200 000 případů na celém světě (teď jich je hodně přes 400 000).

Trhy jsou rozděleny do kategorií:  

  • Raná – málo případů, omezený počet zavedených pravidel sociálního distancování
  • Střední – komunitní přenos, zavedena opatření sociálního distancování
  • Pokročilá – významný počet případů a případy úmrtí, úplná uzavření oblastí

V době analýzy byly jedinými zeměmi zkoumanými v pokročilé fázi Itálie a Čína.

Co značky musí udělat:

  • Starat se o své zaměstnance, a kde je to možné, pomáhat při plnění národních/globálních opatření. 78 % respondentů na celém světě očekává, že společnosti budou mít obavy o zdraví svých zaměstnanců a upřednostní flexibilní způsoby práce, 62 % uvádí, že zaměstnanci by měli být schopni pracovat flexibilně.

Na dalších místech významná menšina spotřebitelů očekává podporu nemocnicím (41%) a ochotu pomáhat vládě (35%).

  • Pokračovat v reklamě s ohledem na dlouhodobý účinek. Jen 8 % spotřebitelů očekává, že značky omezí reklamu, takže je malé riziko, že by reklama byla považována za necitlivou. Riziko, že značka zapadne, pokud se radikálně sníží náklady, může být v dlouhodobém horizontu významné, i když krátkodobý efekt je malý. Vyplývá to z dlouhodobých údajů společnosti Kantar.

Čistý vliv na měřítka značky šest měsíců po zastavení TV reklamy

*Čistá změna

TBCA (celkové povědomí o značce v komunikačních prostředcích) – Zmínky celkem – Nákup dnes – Nákup nejčastěji – První zmínka – Klíčové image – Celkové povědomí o značce – Pokus

Základ:

počet značek


A co je ještě důležitější, reklama má význam pro pozdější obnovu. Podle analýzy značek provedené společnostmi Kantar/BrandZ po ekonomické krizi v roce 2008 se silné značky zotaví devětkrát rychleji, než je běžné u 500 největších společností indexu Standard & Poor’s (S&P 500).

Už dříve jsme po finanční krizi v roce 2008 viděli, že silné značky se vzpamatují DEVĚTKRÁT rychleji

10 nejsilnějších značek BrandZ

Portfolio silných značek BranZ

S&P 500

Světový index MSCI

Zdroj: BranZGlobal, 2019

  • Co spotřebitelé chtějí, aby značky během krize dělaly: pomáhaly jim. První tři komunikační strategie mezi spotřebiteli zahrnují vyprávění o tom, jak je značka každý den v nových podmínkách nápomocná (77 %), informování spotřebitelů o reakci značky na novou situaci, (75%), použití uklidňujícího tónu (70%).
  • Co nedělat. To je ošemetná záležitost, ale 75 % respondentů souhlasila, že by značka neměla „zneužívat“ situaci s COVID-19 k vlastní propagaci. Čtyřicet procent vzorku si myslí, že by se značky měly vyhnout humoru.

Mediální obraz

Není žádné překvapení, že jak zemi hlouběji pohlcuje pandemie a více lidí zůstává doma, využívání médií roste. Při uzavření oblastí roste brouzdání na webu o 70 %, sledování lineární TV se zvyšuje o 63 % a sociálních médií o 61 %.

Z hlediska shromažďování informací projevují lidé na celém světě relativně nízkou důvěru ke zdrojům, které jsou jim dostupné. Více než polovina lidí na celém světě (52 %) považuje národní zpravodajská média za „důvěryhodný“ zdroj, ale jen 48 % tvrdí totéž o webových stránkách vládních agentur.

Na úrovni aplikací zaznamenala největší nárůst aplikace WhatsApp vlastněná Facebookem, a to celkově až o 40%, ale použití se liší podle fáze rozšíření nákazy oproti běžnému stavu:

  • Raná: nárůst 27 %
  • Střední: nárůst 41 %
  • Pokročilá: 51 %

V Číně zaznamenaly 58% nárůst sociální aplikace WeChat a Weibo. Mezitím nyní uzavřené Španělsko vykázalo nárůst 76 % při použití aplikace WhatsApp i ve střední fázi.

Údaje společnosti Kantar poukazují na to, že se Facebook dostal do choulostivé situace. Přes vlastní zjištění, že doba strávená na všech jeho aplikacích vzrostla o 70 %, a přestože Kantar uvádí, že použití aplikací WhatsApp, Facebook a Instagram se zvýšilo mezi lidmi do 35 let o 40 %, bude těžké velkou část této digitální pozornosti monetizovat, protože značky snižují náklady na online média. Mezitím budou společnost velmi zatěžovat běžné náklady těchto aplikací a kapacita navíc.

Zdroj: https://origin.warc.com

HODNOTA TELEVIZE V DOBĚ KORONAVIRU test

Televizní reklama má pro obchod důležitou roli – udržovat ho v době koronavirové krize v chodu

Když je živobytí lidí v ohrožení a všichni se bojíme o své milované, všechno ostatní je tak trochu vedlejší, bezvýznamné.

A tak si musím stále připomínat, že to význam má. Že život pokračuje. Nemůžeme se všichni zastavit a jen přežívat. Jak říká Robert Frost: „Chceme-li se z něčeho dostat, vždy si tím nejprve musíme projít.“

Dívám se na neuvěřitelnou reakci týmu Thinkboxu, který je prozatím rozprášený stejně jako mnoho dalších týmů, ale přizpůsobuje se a nepolevuje, a sleduju příběhy solidarity a kolektivního úsilí z celého světa a znovu nacházím klid.  

Tohle je doba, kdy mnohem víc vnímáme ty nejdůležitější pracovníky ve společnosti a snad si jich i daleko víc ceníme. Lidí ve zdravotnictví, pečovatelů, řidičů doručovatelských služeb, policistů nebo těch, kteří udržují provoz supermarketů – a to je jen hrstka z nich.

Seznam lidí, kterým bychom měli být vděční, je dlouhý a já bych k němu připojila i poskytovatele vysílání. Jsou rychlí jako vítr, dál připravují programy, dál nás informují a baví.

Vezměte si rekordní počet diváků, kteří o víkendu sledovali pořad Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway televize ITV, vytvořený nově bez diváků ve studiu. Podívejte se na Channel 4, kde dávají nový pořad Jamie: Keep Cooking and Carry On, který má lidem pomoct s vařením v době odloučení od ostatních. Miliony lidí jsou přilepené ke Sky News jako k důvěryhodnému zpravodajskému zdroji.  

Vysílací společnosti provádějí nelehký výběr pořadů, které pozastaví, narychlo mění formáty a produkci určitých pořadů omezují, přestože ve stejnou chvíli velké části obsahu a výnosů – například sport – z vysílacího plánu mizí.  

Televizní novináři jsou právem na seznamu klíčových spolupracovníků vlád.

Když se společnost dočasně stáhla do ústraní, je tu pro nás pro všechny televize jako zdroj důvěryhodných informací a tolik potřebného rozptýlení.

Televize je a vždy byla společenským pojítkem. Stmeluje nás. Uklidňuje a spojuje nás. A také nám umožňuje uniknout. Při všem zlém přináší naše profese alespoň trochu něčeho dobrého. 

V dobách krize se vždy obracíme k důvěryhodným médiím. Ale naše mediální zvyky jsou v této krizi více ovlivňovány přímo, protože jsme nuceni trávit více času doma a méně venku nebo dojížděním do práce. To znamená, že média konzumovaná doma, zaznamenají nárůst konzumace.

Znovuobjevení hodnoty televize

Už teď jsme svědky dramatického vlivu na sledování televize, které po letošním zhruba 4% poklesu minulý týden meziročně vzrostlo o 17 %. Lidé se tedy v průměru za den dívali na televizi o 28 minut déle.

Průměrný počet televizních diváků za den vzrostl o 29 % a denní zásah se zvýšil na 18 %. Sledování televize mezi dětmi vzrostlo o 20 % (a to ještě před uzavřením škol). Pondělní projev ministerského předsedy k národu v televizi sledovalo 27 milionů lidí.

Konzumace médií a dopad reklamy jsou propojené. Proto má krize dopad i na reklamu: mění způsob, jak bychom měli –  či ve skutečnosti mohli – k reklamě přistupovat.

Thinkbox má za úkol pomáhat zadavatelům reklamy, dávat jim v nejistých dobách ty nejlepší rady. A až těmi nejistými dobami projdeme, bude pro podniky životně důležité, aby byly v co nejsilnější pozici a mohly tak pomoci obnovit naši ekonomiku. 

Tyto podniky jsou samozřejmě pod nesmírným tlakem, což nevyhnutelně vytváří tlak na jejich reklamní rozpočty.   

Některé sektory budou ovlivněny více – jasným příkladem je cestovní ruch. Některé ale zaznamenají příliv zájmu, protože jejich zboží a služby budou v tomto období nepostradatelné.

Například jen těžko může nastat lepší doba pro online maloobchodníky. Ani domácí zábava nikdy nebyla pro naše životy tak stěžejní. Disney+ začíná v dobré době, pokud bude vůbec někdy možné ji za dobrou považovat.  

Vzhledem k tomu, že někteří zadavatelé, například v cestovním ruchu, nemají moc jiných možností než snížit náklady na televizi a že sledování televize raketově roste, průměrná cena za televizní spot se sníží (z hlediska televize to znamená, že poptávka je nízká a nabídka vysoká).

Pro zadavatele reklamy z toho plyne, že tvorba cen televizní reklamy v příštích pár měsících nabídne směšnou hodnotu.

Taková situace dává příležitost značkám, které mohou navýšit tržní podíl pomocí zavedených marketingových mechanismů, jako je např. podíl navíc na reklamní sledovanosti.  

Les Binet a Peter Field tvrdí, že v průměru za každých 10 % bodů reklamní sledovanosti navíc (značka s 10% tržním podílem, ale 20% podílem na reklamní sledovanosti bude mít 10 % bodů navíc na reklamní sledovanosti) získáte růst tržního podílu o 0,5 %. 

Usilovat o takový růst neznamená panicky nakupovat s vidinou zisku. Šlo by o rozumné obchodní rozhodnutí, které by nejen nabízelo konkurenční výhodu, ale také pohánělo ekonomiku (a samozřejmě financovalo televizní pořady).

Teď je čas podpořit vaše značky. Pro většinu nemá v tuto chvíli moc význam zaměřovat se na aktivaci prodeje, když se celý svět stáhl do ústraní. Ale až se zase vzpamatujeme, značky, které se udržely nebo si vybudovaly pozici, budou v tomto ohledu mnohem silnější.

Může se vám zdát podivné mluvit o příležitostech v době, jako je tato, ale zavírat před nimi oči je ještě divnější. A nejhorší by bylo úplně všechno zastavit. 

Pořád musíme být součástí skutečného světa a zabývat se jeho budoucností. A v obchodním styku hraje reklama důležitou roli – udržuje ho v chodu.

Ne všichni inzerenti budou schopni využít hodnotu, která se teď nabízí, ale pro ty, kdo to zvládnou, je konkurenční boj prostřednictvím reklamy důležitý způsob, jak si vším projít a dostat se úspěšně na druhou stranu.  

Lindsey Clay je výkonnou ředitelkou Thinkboxu

Zdroj: https://www.campaignlive.co.uk

PĚT ZPŮSOBŮ, JAK KORONAVIRUS MĚNÍ NAŠE ZVYKY PŘI SLEDOVÁNÍ MÉDIÍ test

Co se změnilo na tom, jak lidé konzumují média, a co to znamená pro zadavatele reklamy?

Řada zemí se zcela nebo částečně uzavírá a miliony z nás tráví více času doma, aby zpomalili šíření koronaviru. S použitím údajů z projektu měření sledovanosti a reklamního monitoringu společnosti Kantar jsme zaznamenali některé krátkodobé změny v chování diváků při sledování médií napříč několika trhy a stanovili dopady na zadavatele reklamy.

1. Lidé se během krize více dívají na televizi… zejména ve všední den

Pozorujeme vyšší míru sledování televize, která je způsobena větší dostupností sledování v době sociálního distancování a osobního odloučení. Ve Španělsku, kde španělská vláda v sobotu 14. března oznámila celostátní omezení volného pohybu, diváci strávili sledováním televize 100 minut více než předcházející sobotu (326 oproti 225 minutám). Jsme svědky významného nárůstu sledování na trzích tak odlišných, jako je Latinská Amerika (+ 9 % za minulý týden) a Filipíny (+ 19 %), zatímco v Norsku došlo k 26% zvýšení sledování za první dva pracovní dny po uzavření země.

Jelikož ostatní faktory zůstávají stejné, tato situace představuje potenciálně větší hodnotu pro zadavatele reklamy, protože počet diváků oslovených reklamou by měl snížit CPT – zejména v denních hodinách během pracovních dní.  

2. Hybnou silou nárůstu sledování jsou mladší diváci

Školy jsou zavřené, a proto je nárůst sledování mezi mladšími diváky větší než mezi staršími. V Číně* vzrostlo v prvních 11 týdnech roku sledování televize mezi dětmi do 14 let o 19 %, u mládeže a dospělých od 15 do 34 let se zvýšilo o 27%. U lidí nad 65 let byl nárůst 9 % – což je stále téměř o dvě hodiny sledování televize více než v případě diváků do 35 let. Mezitím se ve Španělsku minulý týden zvýšila průměrná doba sledování za celý březen o 80 % ve věkové skupině 13-24 let oproti 23 % u lidí nad 65 let.

Norsko má v současné době nejpokročilejší službu měření sledovanosti. Kromě lineárního a odloženého sledování pomocí peoplemetrů sledujeme domácí streamování pomocí měření údajů z routerů. Zatímco v prvních dvou pracovních dnech po uzavření země tvořila většinu (58 %) sledování YouTube skupina do 30 let, nárůst sledování během krize je větší v demografických skupinách o něco starších diváků – nárůst o 62 % ve skupině 30-39 let oproti 33 % ve skupině 20-29 let.

Televize během krize mezi mladšími diváky posiluje a dává tak inzerentům příležitost zasáhnout cílové skupiny vyzkoušeným, efektivním způsobem.

3. Mimořádné zprávy a nové divácké rekordy

Televizní zpravodajství je jedním z nejzásadnějších zdrojů pro diváky, kteří si udržují přehled o rychle se vyvíjejícím počtu případů nákazy koronavirem a pokynech orgánů státní správy. V Číně se letos až do této chvíle doba strávená sledováním zpravodajství více než zdvojnásobila (18,5 hodiny za týden v roce 2020 oproti 9 hodinám minulý rok), zatímco Španělsko zaznamenalo 3,6krát vyšší míru sledování televizních zpráv v sobotu 14. března, kdy vláda oznámila celostátní omezení volného pohybu. V Dánsku se 3,3 miliony lidí dívaly na projev předsedkyně vlády a královny, které oznámily uzavření země – nový rekord sledovanosti za 28 let ve výši 59,3 %.

Televize nadále ukazuje svou sílu během hlavního zpravodajství – zadavatelé reklamy mohou spoléhat na užitek z takto početného publika, ale musí dbát na prostředí a kontext, v němž inzerují.

4. Na růstu sledování se podílí lineární i nelineární platformy

Zřejmě největší zprávou o divácích během krize je rozmach streamování. Vidíme, jak poptávka po Netflixu tuto společnost přiměla odstranit HD, aby si udržela evropský vlnový rozsah. Podobné oznámení vydal i Disney před spuštěním služby Disney+ na mnoha trzích ke konci tohoto měsíce.

Naše údaje o sledování z Norska naznačují, že ke zvýšení sledování napříč platformami nepřispěly pouze streamovací služby. Ve skutečnosti mělo na nárůstu času stráveného před obrazovkou v prvních pracovních dnech omezení volného pohybu podíl více platforem. Sledování lineární televize – které tvoří přibližně 70 % veškerého sledování – se zvýšilo o 22 % oproti Netflixu s 29 %,  vysílání kanálů nabízejících video na požádání s 30 % a YouTube s 39 %.

Rostoucí počet trhů nyní měří obsah videa na požádání a čím dál více i veškeré formy streamování. Některé trhy, jako je Norsko a Itálie, jsou v tomto směru zavedené, zatímco jiné, jako je Velká Británie, jsou teprve v počátcích. Investice do měření jsou významné, ale v dobách, jako je tato, vidíme, jak je rozšíření měření napříč všemi distribučními platformami přínosné.

5. Sektory s největším dopadem omezují televizní reklamu

Ve Francii došlo k 10% poklesu počtu různých zadavatelů reklamy, kteří se objevili v televizi během března, přičemž největší snížení reklamního času v minulém týdnu zaznamenal automobilový a potravinářský sektor a oblast volného času. Totéž se odehrávalo online s 50% poklesem placeného vyhledávání v sektoru leteckých společností.

Z dalších zemí sledujeme, jak v USA inzerenti v automobilovém průmyslu, rychlém občerstvení a cestovním ruchu vykazují každý týden od konce ledna dvouciferný pokles televizní reklamy. Ve Vietnamu se během posledních pěti týdnů investice v cestovním ruchu snížily o 50 %, zatímco v Číně míra prokliku u našich partnerů ukázala snížení reklamy v automobilovém průmyslu a elektronickém obchodování, ale zvýšení u čisticích prostředků a léků.

V tomto novém prostředí s omezenou možností cestování, kdy letecké společnosti snižují kapacitu a hledají finanční pomoc, není žádné překvapení, že kategorie cestování rychle reaguje a stahuje se z reklamy. Musíme však poznamenat, že v reklamě na balené zboží stálý pokles prozatím nenastal, i když může vzniknout problém kolem reklamy na zboží, které není na skladě.

(…)

*Údaje poskytnuté našimi partnery CSM

Zdroj: https://www.kantar.com

PROČ DNES NA MÉDIÍCH ZÁLEŽÍ VÍC NEŽ KDY DŘÍV test

Rozšíření nákazy COVID-19 je globální zdravotní krize, která nám převrátila každodenní život naruby. Miliony lidí jsou zavřené doma a agentury, klienti a odvětví médií jako celek budou vystaveni nevídanému tlaku. Ocitnou se ve světě mediálního plánování a nákupu, v němž se investice a partnerství zaměří na média, která přinášejí užitek, protože vytvářejí smysluplný obsah nebo někdy jen finančně podporují mediální značky, které samy dělají ty správné kroky. To jsou chvíle, kdy na médiích skutečně záleží.    

Jaká je tedy v této nové dynamice role médií? Sociální interakce byly přerušeny a média se tak stala základním principem našich sociálních vazeb. Vývoj mediálního prostředí musíme zkoumat ve dvou krocích: nejprve krátkodobá rozhodnutí a inovace, které odvětví přijalo, aby uzpůsobilo, odlehčilo a podpořilo okamžité potřeby, a později, až se prach usadí, je třeba se ponořit do dlouhodobých změn v chování spotřebitelů a postupech v odvětví.  

Chvíle, jako je tato, dokazují, že ne všechna média jsou stejná a některé mediální značky se mohou skutečně a smysluplně od ostatních odlišit, pokud plní tři poslání: informují, baví a spojují.

Informování: Některé mediální značky přistoupily k šíření koronaviru s rozumem a klidem, který svět potřebuje. V tuto chvíli je informování obyvatel více než jindy veřejnou službou, kterou mají média plnit. Poskytovatelé zpravodajství i přes ekonomické faktory, s nimiž se musí vyrovnávat, upouští od placeného přístupu k obsahu. V USA jsou to například The Atlantic, the Wall Street Journal a Bloomberg. Důvěra v média je nejsilnější oporou při potlačování fake news, fám a opovrženíhodných činů, jako jsou falešné hackerské mapy koronaviru, které mají uživatele nakazit malwarem. Facebook směruje uživatele k tomu, aby informace vyhledávali u WHO nebo místních orgánů ve zdravotnictví, a zakazuje reklamu související s koronavirem, aby omezil šíření paniky a znemožnil nečestným podnikům vydělávat peníze na šíření nákazy.

Zábava: Některé těžké váhy v mediálním světě dnes od základu mění stávající podnikové modely. Například NBCUniversal bude za poplatek zpřístupňovat filmy, které právě běží v kinech. Dlouhodobý dopad takových rozhodnutí budeme v příštích týdnech zkoumat. V celém odvětví vznikají smysluplné akce. Organizace, jako je například Symfonický orchestr v Seattlu, plánuje znovu vysílat starší vystoupení a livestreamovat nová. Nezadržitelně se také šíří výzvy TikToku v podobě tanečků propagujících mytí rukou. Italský poskytovatel televizního vysílání RAI pomáhá rodinám zavřeným doma významným navýšením počtu pořadů pro menší i větší děti. A těžko můžeme popřít, že pro mnohé je významný i Pornhub, který v Itálii zmírňuje koronavirové trápení nabídkou prémiových služeb zdarma.

Užitek: Společnosti nabízející videokonference usnadňují jejich používání nabídkou bezplatných služeb a bezplatného přístupu k vylepšením. Mezi takové patří Google, který zpřístupňuje prémiové funkce Hangouts Meets. Společnost Amazon Web Services (AWS) poskytla přístup ke svému cloud computingu italským společnostem, neziskovým organizacím a vládním agenturám.

Je těžké zařadit každou jednotlivou iniciativu do nějaké kategorie. Každou hodinu vznikají další. A některé jen rozdávají všem tolik potřebnou radost a smích, jako např. australské noviny NY News, které tisknou stránky navíc, aby pomohly řešit nedostatek toaletního papíru.

Mediální značky na celém světě posilují. Ale co bude dál? Vzhledem k tomu, že soutěžící v současném německém vydání Big Brothera o nastalé situaci ještě před pár dny nevěděli, filmy jako Truman Show nám už nepřijdou tak přitažené za vlasy. Mediální tvorba se možná změní, živá zábava už možná nikdy nebude stejná, chování spotřebitelů se bude vyvíjet a obchodní modely se přehodnotí. Naším dalším úkolem je sledovat dlouhodobé dopady na média a pomoci značkám najít v novém uspořádání správný směr.

Thomas Minc je globálním ředitelem pro oblast Intelligence & Strategy ve společnosti Havas Media Group

Zdroj: https://www.thedrum.com

ATO: TELEVIZNÍ SLEDOVANOST SE ZVÝŠILA O 45 MINUT DENNĚ test

Čas strávený u televizní obrazovky se v průměru denně zvýšil o 45 minut, sledování zpravodajských TV relací narostlo až dvojnásobně.

Od úterý 10. března, kdy vláda s ohledem na pandemii  koronaviru  zakázala kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob a vyhlásila uzavření škol od následujícího dne, lze v českých datech pozorovat prudký nárůst denní sledovanosti televize.

Další zpřísňování vládních opatření přispěla v posledních dnech ke zvýšení sledovanosti v cílové skupině 4+ o 45 minut denně (v porovnání s předchozími týdny). Sledovanost za posledních sedm dní je dokonce vyšší, než byla v době konání zimních olympijských her v únoru 2018. Vyplývá to z dat ATO, které pro ni dodává Nielsen Admosphere.

Výrazně přitom narostla sledovanost zpravodajských pořadů. Nárůst je patrný u hlavních zpravodajských relací všech velkých televizních stanic a u kontinuálního zpravodajského vysílání. Za posledních sedm dní sledoval průměrný Čech starší 15 let vlastnící funkční televizor průměrně 67 minut zpravodajských pořadů v televizi denně, což představuje nárůst na více než dvojnásobek oproti běžnému stavu.

Za posledních deset let přitáhly takovou pozornost k televiznímu zpravodajství jen výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (26. 10. 2013 a 21. 10. 2017), prezidentské volby v lednu 2013 a 2018, povodně na začátku června 2013 a pohřeb Václava Havla (23. 12. 2011).

Zvýšila se i sledovanost u mladších diváků z řad žáků, studentů a učňů, kteří od 11. března z vládního nařízení nechodí do školy. V české populaci je těchto jedinců přes 1,6 milionu. Graf výše porovnává křivky ratingu (% osob sledujících v daný čas televizi) této skupiny pro průměr posledních pěti všedních dní před uzavřením škol a následných prvních pěti dní od jejich uzavření. Dramatický nárůst je patrný především v obvyklém čase školní docházky od 8 do 15 hodin, ale také během pozdního večera, jelikož odpadá brzké vstávání druhý den. To také stojí naopak za poklesem sledovanosti kolem 7. hodiny ranní.

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/ato-televizni-sledovanost-se-zvysila-o-45-minut-denne/

ČEŠI TRÁVÍ S MÉDII STÁLE VÍCE DENNÍHO ČASU test

Růst času, který médiím věnujeme, souvisí s rozšiřováním elektronických zařízení v populaci, ukazují data Nielsen Admosphere.

Průměrný denní čas, kteří Češi tráví s médii, vystoupal loni na 7:14 hodin a ve srovnání s předcházejícím rokem se zvýšil o 14 minut. Do celkového mediálního času se započítává i souběžné sledování médií (např. brouzdání na internetu při sledování TV). Vyplývá to z dat Nielsen Admosphere, která na sobotní konferenci New Media Inspiration 2020 přiblížila Hana Friedlaenderová z této agentury.

Největší část z uvedeného denního času připadá stále na sledování televize. Následuje konzumace médií na zařízeních, jakými jsou počítače, mobily a tablety. Třetím z pohledu stráveného času je rádio a pět procent denního mediálního času věnujeme tištěným médiím.

Zvyšující se zastoupení elektronických zařízení v české populaci, především růst chytrých telefonů, chytrých TV přijímačů a televizí připojených k internetu (má už zhruba třetina domácností), se odráží i na zvyšujícím se času odloženého televizního sledování (time-shift). V loňském roce představovalo v průměru 14:21 minut denně, což je 6 % z celkové televizní sledovanosti. I přes zvyšující se čas odloženého sledování, se tak drtivá většina televizního sledování uskutečňuje tzv. živě.

Průměrný čas věnovaný sledování televize loni představoval 3:43 hodin denně (údaj srovnatelný s rokem 2018 – 3:46 hod, 15+), televizi stále sleduje 93 % českých domácností.

Nástup placených streamovacích služeb se ale podle dat Nielsen Admosphere zatím neprojevuje výraznějším zájmem českých domácností o placené služby. V průměru je loni využilo 3,5 % domácností, nejvíce z nich si Češi předpláceli Netflix  (1,7 %) a HBO Go (1,4 %). 

Nejsledovanějším neplaceným webem s video obsahem je YouTube (48 %).

Z dat Nielsen Admosphere také vyplývá, že zpravodajství sledujeme především prostřednictvím televize (64 % domácností) a internetu (60 %). Na mobilu sleduje zpravodajství 43 % českých domácností. Mez TOP zdroje zpravodajství patří: Seznam Zprávy, TV Nova, Novinky.cz, ČT1 a iDnes.czFacebook je v Česku šestým nejvyužívanějším zpravodajským zdrojem.

Zdroj: Nielsen Admosphere, prezentace na konferenci NMI 2020

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/cesi-travi-s-medii-stale-vice-denniho-casu/

TELEVIZNÍ DIVÁCI PROSTĚ CHTĚJÍ JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP K OBSAHU test

Rozsah služeb a zařízení pro sledování televize se v posledních letech rozrostl, ale vysílací sítě a zadavatelé reklamy by si přesto měli být vědomi toho, že většina diváků se o technologii nestará, pokud se můžou dívat, na co chtějí.

Tento přístup mají přibližně tři čtvrtiny (74 %) televizních diváků na světě, a dokonce 76 % Australanů, a proto jeden z předních manažerů společnosti ViacomCBS upozorňuje, že diváci přemýšlejí o televizi jako o obsahu, nikoli jako o počtu a nárůstu nástrojů, které jim k němu zajistí přístup.

Oním manažerem je Christian Kurz, senior viceprezident skupiny Global Insights ve společnosti ViacomCBS, který poskytl rozhovor společnosti AdNews, když se minulý týden v Sydney na fóru o budoucnosti televizní reklamy chystal představit výsledky výzkumu.

Studie nazvaná Dnešní televize (Today’s TV) vychází z průzkumu, kterého se zúčastnilo 10 000 spotřebitelů v deseti zemích (Argentina, Austrálie, Německo, Maďarsko, Mexiko, Polsko, Španělsko, Thajsko, Velká Británie a USA). Závěr zní, že diváci mají televizi rádi, ale chtějí jednodušší zkušenost.

„[Výzkum] ukázal, jak televize (definovaná jako televizní pořady a filmy) plní tři primární potřeby: hýčká diváky, stmeluje rodiny a rozšiřuje nám obzory tím, že ukazuje příběhy, které tu ještě nebyly,“ řekl Kurz.

Australské publikum je zřejmě ke své televizi vázáno mimořádně silně. 84 % považuje televizi za součást každodenního života, zatímco světový průměr je 69 %.

Přibližně 83 % Australanů tvrdí, že televize je důležitý zdroj zábavy (oproti globálním 70 %), dalších 83 % je nadšeno možnostmi sledování (oproti globálním 77 %) a 88 % považuje televizi za zdroj pohodlí (oproti globálním 66 %).

Přesto si 79 % Australanů přeje, aby bylo snadnější televizní pořady a filmy najít, a 85 % uvádí, že by chtěli mít přístup k celému televiznímu obsahu prostřednictvím jediné služby.

„Vyhledávání obsahu zabírá čas a je nepříjemné – zejména u VOD služeb. Diváci prahnou po jednoduchosti, 80 % by uvítalo, kdyby bylo možné dostat se k veškerému televiznímu obsahu pomocí jedné služby, a 77 % diváků si přeje, aby bylo jednodušší najít televizní pořady a filmy, které mají rádi,“ citoval globální údaje Kurz.

„Stručně řečeno, lidé mají televizi rádi stejně jako dřív, ale je v ní tolik skvělého obsahu, že rozhodnout se, co sledovat, je stresující,“ dodal. „Dejte jim pohodu a jednoduchost, po které touží, a zlepšíte jejich diváckou zkušenost. To platí pro reklamu i pro programy.“

Zdroj: http://origin.warc.com