ODHALENÍ ČERNÉ DÍRY ONLINE VIDEO REKLAMY

V ročním přehledu výdajů za reklamu pro rok 2018 sdružení Advertising Association/Warc bylo hodně zajímavých věcí, které vzbuzovaly pozornost – například rychlý růst broadcaster VOD reklamy (stoupla až o 29% na 390 milionů liber) a podle předpovědi má růst stejným tempem i příští dva roky. Celkové investice do TV byly meziročně stabilní na 5,1 miliardách liber.   

Co mě opravdu zaujalo a následně mi několikrát nadzvedlo obočí, bylo množství reklamních investic, které nyní putuje do online videa.

V roce 2018 to bylo 2,3 miliardy liber, což je růst z 1,7 miliardy v roce 2017. Odečtěte 390 miliard liber, které oznámila BVOD a dostanete trh netelevizní online video reklamy v Británii ve výši 1,9 miliard – 26% celkového trhu video reklamy.  

Proč to nadzvednuté obočí? Když porovnáte tento podíl reklamních investic do videa s relativním podílem sledování video reklam, pak se všechno zdá divné. Vlastně velmi divné. Až k pláči drahé. 

TV včetně BVOD zodpovídá za 95% času video reklamy, uvádí analýza dat reklamního průmyslu.

Online video jako YouTube, Facebook a ten dlouhý programatický ocas dohromady činí 4%. Kino je to zbývající 1%.

Jinými slovy průměrný člověk sleduje 17 minut TV reklam denně (95%) a jen jednu minutu netelevizní online video reklamy (4%).

Přesto data AA/Warc ukazují, že se 1,9 miliardy liber nalilo do té jedné minuty denně a 5,1 miliardy liber do těch zbývajících 17 minut. 

To znamená, že 4% sledování video reklamy zabralo 26% výdajů za video reklamu a zbylých 95% sledování video reklamy zabralo 70%.

Jak je na tom vaše obočí? Moje mi uteklo z čela a uhání do nebe. A to jsme ještě nevzali v úvahu kvalitu těchto rozdílných vystavení reklamě. Toto se zakládá čistě na kvantitě zhlédnuté reklamy

Dejme si to do srovnatelného poměru cena za dokončené zhlédnutí. Online video reklamy jsou většinou naceněné na bázi cena za začátek sledování, ale to je samozřejmě ten nejnižší srovnávací test, proto se podívejme na průměrnou cenu 30 sekund sledování video reklamy pro smysluplné srovnání rovnocenných hodnot: 

Jak můžete vidět, průměrná cena TV reklamy (lineární a BVOD) za 30 sekund je něco přes 6 liber. Pro netelevizní online video cena skočí na 45 librách.

Takže ten pro značky potenciálně nebezpečný svět online videa, který často funguje na malých obrazovkách a je jen částečně zobrazitelný, stojí inzerenty sedmkrát tolik než TV. To nezní jako efektivní investice.  

Jak k tomu došlo? Jak je možné, že tato černá díra pohlcuje tak neúměrné množství peněz?

Zdá se pravděpodobné, že se inzerenti často o online videu rozhodují na základě jeho povrchně atraktivní ceny za zhlédnutí (začátek) místo toho, aby hodnotili cenu na základě dokončených zhlédnutí. 

Co s tím? Zaprvé, pokud narazíte moje obočí, tak mi ho prosím vraťte. Zadruhé, inzerentům bych doporučil, aby si vyžádali ze svých agentur detailní přehled srovnatelných cen za dokončené (lidské) zhlédnutelné zhlédnutí ve svých audiovizuálních mixech. Pokud to jejich obočí zvládne.   

Zdroj: https://www.thinkbox.tv

PROČ NASTAL ČAS PŘEHODNOTIT TV PLÁNOVÁNÍ

Po zveřejnění nejnovější zprávy o televizním sledování organizací BARB hovoří Emma Moorhead z mediální společnosti Wavemaker o tom, jak nová data z více obrazovek mění způsob, jakým agentury plánují televizi. 

Mediální průmysl hledá svatý grál: Jeden zdroj měření TV sledování napříč všemi obrazovkami a kanály. V roce 2018 jsme tomu o krok blíž díky představení údajů o sledování TV na více obrazovkách, což je první fáze iniciativy Project Dovetail organizace BARB. Tato data jsou navíc zajisté velmi vítána, ale jak změní způsob, kterým zajišťujeme našim klientům ty nejlepší výsledky?

Údaje ze sledování získané předchozí den tvoří základní princip toho, jak plánujeme, nakupujeme a zlepšujeme televizní kampaně. Spuštění nové kampaně jde ruku v ruce se zajišťováním prvního místa ve špičkově hodnoceném programu, aby se zasáhlo masové publikum. Pokud má program vyšší nebo nižší výkon, následují příští den jednání k zajištění žádoucího počtu vystavení reklamě. Roztříštěné sledování, které se objevuje posledních pár let, však tento úkol komplikuje.

Sledování lineární televize se nyní pravidelně zpětně přehrává. Lidé průměrně sledují 29,3 minut TV denně přes zpětné přehrávání, které zodpovídá za průměrný 15% nárůst na typickém hodnocení z předchozího dne. Někdy to může být i víc. První díl seriálu Shipwrecked sledovalo 28. ledna 2019 živě 219 000 diváků, ale celkové číslo za 7 dní bylo více než trojnásobné (685 000).

Celkové hodnocení využívané místo dat o zásahu se stává čím dál složitější na odhad, což nákupčím víc a víc ztěžuje práci.

Určitý obsah stále sleduje většina publika živě, zvlášť akce jako je například Světový pohár. Data organizace BARB jsou rozdělena na počet sledujících živě nebo zpětně přehrávané během 7 nebo 28 dní, takže můžeme koupit to správné místo, když je to první živé sledování ještě základní metrikou. Začínáme vidět rozdíly v tom, jak plánovat náš televizní obsah.

I když je dobře zdokumentováno, že konzumace lineární televize klesá, je tu částečná kompenzace ve vzestupu BVOD služeb. Chuť na sledování vysoce kvalitního obsahu několik hodin denně zůstává, i když je roztříštěný napříč obrazovkami. Nová data organizace BARB o sledování na více obrazovkách nám nabízí detailní náhled na to, jak jsou programy sledovány na televizorech, počítačích, tabletech a smartphonech.

Například v roce 2018 dosáhla reality show Love Island až 27% postupného nárůstu ve sledování z netelevizních zařízení, zatímco seriál Family Guy dosáhl až 8% nárůstu. Nicméně celkově přidávají netelevizní zařízení ke sledování na televizoru méně než 2%. Televizory zůstávají nejoblíbenějším prostředkem ke sledování obsahu.

Navzdory těmto dalším datům o spotřebě na určitých zařízeních, nejsme o nic chytřejší, co se týče postupného zásahu, který BVOD může nabídnout kampani lineární televize napříč všemi obrazovkami.

Využívání BVOD k doplnění zásahu je jádrem přístupu k plánování, který klade na první místo lineární televizi. Další zajímavý aspekt dat organizace BARB naznačuje, že alternativní přístupy se mohou hodit k dosažení vlivu ve světě fragmentovaného sledování. Organizace BARB nyní může měřit sledování pořadů přes BVOD služby ještě před vysíláním.

Například 1,15 milionů lidí zvolilo sledování druhého dílu Save Me přes předpremiéru televizního vysílání na Sky On Demand, což je více než polovina celkového publika (2,19 milionů), které seriál sledovalo na televizorech, To se v průběhu seriálu zvyšovalo až do posledního dílu, který sledovalo na Sky On Demand jako předpremiéru TV vysílání 83% lidí.

Pochopení toho, jak programy fungují, ovlivňuje náš přístup k plánování. Přístup, pro který je lineární televize prioritou, ztrácí příležitost zasáhnout publikum tehdy, když je obsah nejcennější, kdy inspiruje diváky, aby se o něm bavili s kolegy v práci. Místo toho bychom se měli vydat vstříc divákům a přístupu, který klade důraz na obsah – nákup těch správných pořadů v tom správném čase pro dosažení co největšího účinku na diváky.

Potřeba přehodnocení našeho přístupu k plánování se stává ještě prominentnější, když zvážíme, že změny v chování spotřebitelů jsou největší mezi mladými lidmi. Reklamou podporované YouTube a SVOD služby jako je Netflix a Amazon zůstávají největšími vyzyvateli úřadujících vlastníků televizních společností.

Organizace BARB provádí měření neidentifikovaného sledování – kdy je televizor používán na něco jiného než je sledování kanálů – o kterém BARB podává zprávy, nebo BVOD služeb. Neidentifikované sledování zahrnuje sledování přes SVOD služby a online platformy. V roce 2018 činilo neidentifikované sledování 48 minut denně pro jednotlivce a pro diváky ve věku 16-34 se zvyšovalo na 71 minut. Více podrobnějších informací o tomto druhu spotřeby bychom uvítali.

YouTube vyjádřilo ochotu být součástí modelu organizace BARB, Joint Industry Currency, ale podle svých vlastních slov chce být “reprezentováno vhodně a spravedlivě“. Zde leží fundamentální problém s uzavřením míru mezi televizním a online sledováním.

Televize se měří pomocí vlivů v 30sekundových jednotkách, zatímco online se měří impresemi bez elementu časové expozice. Aby se obě strany daly srovnat, je nutné použít měření založené na době trvání pro online sledování. Všechno musí být jasně označené, abychom nesrovnávali jablka s hruškami.

Addressable TV je na vzestupu, ale ještě zdaleka není všudypřítomná. Abychom mohli zrealizovat tu dlouho slibovanou budoucnost, kde je televize efektivnějším, více zacíleným a digitálu podobným médiem, musíme dojít do bodu, kdy budou obsah a distribuce vertikálněji integrovány.  

V takové budoucnosti mohou nové příležitosti měření doplnit data, která nabízí organizace BARB pomocí dat připomínající ty ze set-top boxů. Nová, digitálu podobná, televizní budoucnost nabízí příležitost dosáhnout preciznosti ve velkém rozsahu.

Důvěryhodné a přesné měření zůstává zásadní pro odpovědnost, plánování a optimalizaci, a ještě mnohem více to platí ve světě, kde jsme svědky vytlačování, fragmentace a rozkládání. A konečně potřebujeme rozumět hodnotě, kterou každá expozice generuje pro inzerenty. Důležité jsou výsledky. Měření nám umožňuje spojit expozici s hodnotou.

Průmysl musí přijít s řešením pro měření, které umožní lepší porozumění vzorcům sledování napříč obrazovkami a kanály. To je však ještě pár let daleko i na těch nejvyspělejších trzích.

Project Dovetail organizace BARB ve Velké Británii jde příkladem, přesto musíme být trpěliví, než dosáhneme výkonu reklamní kampaně na mnoha obrazovkách. Nicméně principy JIC podporující BARB by neměly být oslabeny nebo zkompromitovány.

Navzdory všemu si lineární televize udržela zájem inzerentů, čímž dává dojem, že je stejně efektivní a nezbytná jako vždycky byla, ale na jak dlouho a v jakém poměru k alternativám?  

Zdroj: https://mediatel.co.uk

TV REKLAMY JSOU PRO SPOTŘEBITELE STÁLE RELEVANTNĚJŠÍ NEŽ REKLAMY VE STREAMOVANÝCH VIDEÍCH

Co to vypovídá o programatické reklamě?

Navzdory snahám marketérů v oblasti pokročilého programatického a datového targetingu pro reklamní videa je podle spotřebitelů větší pravděpodobnost, že najdou relevantnější reklamy v lineární televizi.

Podle průzkumu provedeného společností Adobe v únoru 2019 řeklo 49% amerických uživatelů internetu, že TV je jedna z médií, kde nejpravěpodobněji uvidí relevantní reklamu, zatímco jen 12% uvedlo to samé o streamovaném videu.

Ve kterých médiích nejpravděpodobněji najdete reklamu relevantní pro americké uživatele internetu?

Cenný reklamní prostor a schopnost zasáhnout masové publikum udrželo relevanci televizní reklamy v digitální době. Avšak digitální video láká marketéry na pokročilý targeting pomocí programatické reklamy využívající divácká data, která televize nemá k dispozici.

Odhadujeme, že se letos za programatická reklamní videa utratí 29,24 miliardy dolarů, což bude 81,2% investic do digitálního reklamního videa. V případě TV budou do programatické reklamy investovány pouze 4,0% reklamního rozpočtu v USA.

Programatická reklama má mnoho výhod, z nichž většina se týká nižší ceny a schopnosti sbírat data. V reakci na průzkum z listopadu 2018 provedeného společností Digiday Research, 56% mediálních nákupčích amerických agentur a značek řeklo, že zvýšený targeting a optimalizace jsou největšími výhodami programatické reklamy. Ovšem pokud diváci stále nacházejí relevantnější reklamy v televizi, pak není programatická reklama zas až tak efektivní, jak se některým marketérům jeví.

Názory spotřebitelů naznačují, že se reklamy stávají celkově relevantnějšími. Ve studii společnosti Adobe mělo 46% spotřebitelů pocit, že reklamy, které nedávno viděli, byly relevantnější než ty vysílané před rokem. Většina marketérů se shodne na tom, že k dosažení dokonalené personalizace zbývá ujít ještě dlouhý kus cesty.

Jen 32% marketérů věří, že jejich průmysl dosahuje personalizace efektivně, říká studie provedená v únoru a březnu 2019 společnostmi Evergage a Researchscape International. Když byli dotázáni, zda jsou spokojeni s úrovní personalizace svých vlastních marketingových snah, 50% odpovědělo, že jsou buď nespokojení nebo velmi mírně spokojení a 34% řeklo, že jsou mírně spokojení.

I když marketéři mají možná důvěru v potenciál programatické reklamy zacílit ultra specificky, je možné, že přesnost dat zkrátka není dostatečná a to je ten důvod, proč s nimi diváci nerezonují.  Mnoho marketérů by souhlasilo, vyplývá ze studie společností Evergage/Researchscape International. Téměř polovině respondentů (45%) připadalo, že jim chybí dostatečná data a poznatky pro efektivní personalizaci.

Zdroj: www.emarketer.com