TELEVIZNÍ REKLAMA NENÍ PO SMRTI, VYVÍJÍ SE

Se začátkem tzv. „back to school“ sezóny začalo také tzv. „back to TV“ období pro obchodní domy. Podle společnosti iSpot utratí od 1. července do 31. srpna největší značky této kategorie 247,8 milionů dolarů. To představuje oproti stejnému období minulého roku skok o 9,3 %.

Nová studie společnosti Adobe, mateřské společnosti CMO.com, provedla průzkum mezi tisícovkou zadavatelů televizní reklamy a zjistila, že marketeři stále řadí TV na vyšší příčku než většinu digitálních formátů – včetně audia, display reklam, exkluzivně digitálních, outdoorových, reklam ve vyhledávačích a v sociálních médiích – díky „schopnosti vybudovat emoční spojení se značkou.“

Ovšem méně než jedna třetina (28%) značek začlenila do svých nákupů televizní reklamy data digitálních diváků, i když 68 % z nich to má v plánu během následujících 12 měsíců. Výsledky průzkumu společnosti Adobe potvrzují, že mnoho lidí z branže už ví, že i přes nedávný pokrok v rozšiřování automatizace a přístupu zaměřenému na data, které se začalo aplikovat i na televizi, většina nákupů televizní reklamy je stále plánována a prováděna ručně s velmi omezeným zacílením a měřením.

Chris Geraci, chief investment officer v OMD, řekl, že letos předpokládá pětiprocentní skok v prodeji reklam v lineární televizi. „Máte relativně silnou ekonomiku, dobré obchodní výsledky z tzv. „consumer facing“ společností (= firem, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky), takže větší marketingové rozpočty, což vede k větším výdajům za televizi,“ řekl společnosti CMO.com.

Ralph Heim, VP of media and sponsorships ve společnosti Sonic Drive-in, souhlasí: „Je to stále prostředek s největším dosahem,“ řekl společnosti CMO.com.

Tohle není scénář, který si analytici představovali pro rok 2018 poté, co výdaje na reklamu v digitálních médiích rok předtím úplně poprvé přesáhly výlohy na televizní reklamu. Diváků jednotlivých TV seriálů začalo ubývat, když mladší publikum postupně přestalo kupovat předplatné.

Ale jak značky typu Walmart, Target a jiné velké obchodní domy zjistily, lidé stále sledují TV pořady – ať už na televizorech nebo na jiných zařízeních. Dnů, kdy celá rodina společně sleduje TV, je možná velmi málo, ale marketeři mohou nyní za televizní reklamu utrácet sofistikovaněji. Adresnost jim dovolí cílit reklamu spíše podle typu osobnosti a zájmů než demografie. Nová metrika spojuje vystavení reklamě s výsledky v reálném čase a identifikuje, které reklamy fungují nejlépe. Inovace zlepšují přesvědčivost televizní reklamy.

TV je stále ve středu pozornosti
Jedním z důvodů, proč je televizní reklama stále viditelná, je, že prostě funguje. Například služba WARC zjistila, že mezi 100 globálních kampaní z let 2013 až 2016 vyhodnocených jako nejefektivnější, bylo větší množství těch, kterým dominovala televize, než tomu bylo v předchozích třech letech. Podle WARC se po období preference sociálních médií zadavatelé reklamy znovu vracejí k TV, aby zajistili maximální dosah.

Průzkum ukázal, že spotřebitelé věnují větší pozornost televizní reklamě. Například studie profersorky Karen Nelson-Field z University of Adelaide s použitím technologie eye-tracking ukázala, že televize vyžaduje dvakrát větší aktivní sledování než YouTube a patnáctkrát větší aktivní sledování než Facebook.“

„Existuje důvod, proč většina inzerentů z řad velkých značek začíná své roční mediální plánování na tzv. „TV upfront mítinzích“ před zahájením období nákupu reklam. TV stále vyžaduje královský podíl výdajů na reklamu a zůstává jedinečná v tom, že dokáže vytvořit emoční spojení se spotřebiteli,“ říká Keith Eadie, VP a GM v Adobe Advertising Cloud.

Potíž je v tom, říká Keith Eadie, že televize je dnes roztroušená na tolika zařízeních, aplikacích a sítích. Kvůli tomu je těžké dosáhnout k rozhodujícímu množství diváků s tou správnou kreativitou a frekvencí. To také může „vést k problémům jako je bombardování diváků příliš mnoha reklamami nebo neschopnosti dosáhnout k dostatečnému množství cílových diváků, aby kampaň byla úspěšná,“ řekl CMO.com.

Zadavatelé reklamy nyní nacházejí v tomto prostředí správný směr kombinováním dat o spotřebitelích s novými mechanismy pro doručení televizní reklamy, jako jsou například adresované reklamy. Znalí inzerenti umísťují televizi do středu multimediálních kampaní. Pokud spotřebitel zhlédne určitou reklamu v televizi, uvidí ji posléze v rámci posílení sdělení i na svých digitálních zařízeních.

Nové způsoby cílení
Stejně jako outdoor nebo rádio je televize masovým médiem, které nejlépe dosáhne velkého množství anonymních diváků. Primární metrika pro tradiční televizi, kumulovaná sledovanost v populaci, je založená na odhadu. Zadavatelé reklamy nemohou tušit, jestli lidé, kteří byli během vysílání reklamě teoreticky vystaveni, ji vůbec viděli, a rovněž o těchto divácích až na jejich věk a demografii nic nevědí.

Avšak v době digitální reklamy mohou marketeři cílit na specifičtější, individuálnější úrovni. Behaviorální cílení, které rozebírá spotřebitelovy online aktivity k posouzení zájmů, se využívá už přes 10 let – například firma L’Oreal používá behaviorální cílení při vysílání TV reklam všem, kteří si za posledních 30 dní koupili rtěnku.

“Je pro nás zajímavé vidět, že určitá domácnost využívá QSR a že tato domácnost šla ke [konkurenci]. Víme, že sdílíme zákazníky s [tou společností], a chceme je získat zpátky,“ řekl Heim.  „Tzv. ’Creative conquesting’ je termín, který se často používá ve spojení s tímto druhem cílení.“

Problém je, že podle eMarketer addressable TV v současnosti představuje pouze 3% z celkového trhu. Kromě toho je adressable TV drahá a marketeři často považují za levnější nakoupit celostátně než cíleně.

“Addressable TV je oblíbená u určitých zadavatelů reklamy v určité chvíli, když se snaží dosáhnout určitého cíle,“ říká Geraci z OMD. „Obecně je televize stále platformou k oslovení širokých mas lidí.“

Nové způsoby měření výsledků
Není tajemstvím, že hodnotit televizní reklamu na základě výsledků prodeje prostě nelze. V minulosti nebylo vzhledem k časové prodlevě mezi reklamou a výsledky prodeje nefunkční kampaň možné upravit. Nyní jsou marketeři lépe vybaveni a mohou vyhodnotit, jak kampaň funguje v reálném čase.

Podle Eadie ze společnosti Adobe jsou k dispozici prostředky na měření televizní reklamy pomocí vybavení si značky, prodeje, návštěv prodejny atd. Zadavatelé reklamy mohou navíc vyřešit běžné atribuční problémy jako je mylný předpoklad, když divák, který by si daný produkt i tak koupil, vidí reklamu a marketer si nesprávně spojí reklamu s prodejem.

„Dnes je mnoho chybných atribučních modelů a některé platformy stále hodnotí své vlastní kampaně, proto my používáme statistický přístup pomocí experimentálního designu k nezávislému měření výsledků napříč různými médii,“ řekl.

Kromě vztahu mezi vystavením reklamě a výsledků, měří marketeři také další věci jako je např. tzv. „interruptility“ – frekvence s jakou diváci ztrácí pozornost při sledování reklamy.

Nové způsoby nákupu
Finální způsob, jakým se televizní reklama vyvíjí, je, jak se kupuje a prodává. Zatímco 80 % display reklam se prodává a kupuje programaticky, programatická TV tvoří jen 2,8 % celkových nákladů na televizní reklamu, uvídí eMarketer.

Programatická TV dovoluje marketerům nakupovat TV reklamy na stejném dashboardu, na kterém provádějí nákup digitálních reklam. Zároveň to marketerům dovoluje experimentovat s A/B testováním a výběrem reklam, kdy mají diváci možnost vybrat si reklamy, které chtějí vidět.

„Když TubeMogul PTV—který se následně stal Adobe Advertising Cloud TV—poprvé před 4 lety vstoupil na trh, bylo nemyslitelné, že by velká mediální společnost otevřela celé své portfolio televizního a kabelového vysílání automatickému a na data zaměřenému nákupu skrze soukromé trhy,“ říká Eadie. Nicméně NBC Universal od té doby nabízí inventář na takové úrovni ve spolupráci s Adobe Advertising Cloud.

Výsledkem všech těchto inovací je, že navzdory tomu, že je TV mnohem roztroušenější, existují nové způsoby, jak televizní reklamu zefektivnit.

“Kdyby svět televizi přehlížel, kdyby neexistovaly žádné způsoby, jak TV optimalizovat, a nebyla k dispozici žádná sofistikovanější data, neviděli byste trendy, které momentálně vidíte – i nadále silný trh pro televizi financovanou reklamou,” řekl Geraci.

 

Zdroj: https://www.cmo.com/features/articles/2018/9/20/tv-advertising-isnt-deadits-evolving-.html#gs.0neSVOY

ZLATÁ ÉRA TELEVIZNÍ REKLAMY

Těch, co předpovídají zánik TV, si nevšímejte, píše dr. Nick Pugh z Ebiquity – zde je pět původů, proč je televize ve skvělé formě.

Na začátku a během prvních let digitální revoluce se opakovaně psaly televizi nekrology. „Je příliš pomalá“, „Není dost interaktivní“, „Je to médium monologu, nikoli dialogu, proto ji digitální generace opustila.“ Tzv. „op eds“ a „bylined“ články se podobaly pohřebním projevům. Není překvapením, že mnohé z těchto příspěvků byly napsány zakladateli a podporovateli, právě těch prostředků a platforem, které – jak sami popisují – ženou televizi do hrobu.

Fakta jsou však odlišnější. I přes postupné přibývání černých mraků na obzoru, žijeme vlastně ve zlaté éře televize. Mylné představy a skutečný výkon mediálního prostředku jsou dvě odlišné reality. Zde je pět důvodů, proč je televize ve výborné formě.

1. TV přitahuje diváky

Často se tvrdí, že televizní publikum řídne a příležitostí pro sdílení obchodních sdělení spotřebitelům ubývá. Mezi lety 2010 a 2018 zůstal účinek na dospělé diváky ve Velké Británii překvapivě stabilní – podle informací poskytnutých organizací BARB – se dokonce zvýšil z 867,4 na 873,6 milionů. Kromě toho existuje dobře zavedený vztah mezi TV a platbami za proklik (PPC)

Proč by jinak tolik výhradně digitálních společností a značek zvolilo televizní reklamu v hlavním vysílacím čase v pořadech jako je X-Faktor nebo v živých sportovních přenosech.

Je pravda, že mezi velmi žádané věkové skupině16-34 let se účinek snížil o něco víc než o 20 %, když spadl z 203,5 na 158,1 milionů (opět podle BARB). A zároveň platí, že věková skupina 16-34 let je ekonomickou silou budoucnosti a její členové jsou nejaktivnějšími uživateli sociálních a digitálních mediálních prostředků.

Tato tzv. generace mileniálů má však nejnižší disponibilní příjem a s velkou pravděpodobností používá na svých počítačích, tabletech a telefonech ad bloky. I když se sledovanost lineární televize ve skupině 16-34 smrskla, do úplného zatracení televize je ještě na míle daleko.

Nabízí se otázka: zůstanou s přibývajícími léty u svých nynějších diváckých zvyků, nebo se vrátí k diváckým zvykům svých rodičů?

2. TV vyžaduje pozornost

Vzestup předplacených televizních platforem bez reklam jako jsou Netflix nebo Amazon Prime považovali lídři na trhu v rámci Velké Británie i celého světa za důkaz, že televize sponzorovaná zadavateli reklamy je na ústupu. A přece důkazy prokazují, že je to jinak. Ano, stále více spotřebitelů sleduje – často více dílů bezprostředně po sobě – filmy, seriály nebo celé řady prostřednictvím předplacené televize.

Tohoto typu sledování sice postupně přibývá, nenahrazuje ovšem ostatní druhy. V roce 2018 se v Británii rekordně zvedl počet předplatných – Netflix (9,1 milionů) a Amazon Prime (4,8 milionů), ale to samé platilo i pro předplatné tří největších placených TV a kabelových a satelitních platforem, z nichž všechny provozují kanály sponzorované reklamou: Sky, Virgin Media a BT Sport (15,1 milionů).

3. TV dominuje reklamním výdajům

Náklady na televizní reklamu jsou spolehlivé a masivní. V roce 2010 investovali zadavatelé reklamy v Británii 4,1 miliardy liber do televizní reklamy. V roce 2017 – po velké recesi v letech 2008 až 2010 a jejích středně dlouho trvajících následcích – čísla vzrostla na 4,8 miliardy liber.

Stejný vzorec se opakoval na všech hlavních světových mediálních trzích. Firmy vědí, že pokud chtějí vybudovat značku a uvést ji ve všeobecnou známost, lze toho dosáhnout pomocí televizní reklamy. Televize stále zůstává ústředním bodem mediálních plánů.

4. TV je nejúčinnější

Údaje o návratnosti investic (ROI) napříč všemi sektory a kategoriemi ukazují, že televize je nejúčinnější dostupné médium pro zadavatele reklamy. Televize přináší největší krátkodobou ROI (1,73 liber za každou 1 investovanou libru), což je více než rádio (1,61 liber), tištěná média (1,44 liber) online video (1,21 liber), online zobrazení (0,82 liber) a outdoorová média (0,57 liber). Krátkodobá ROI – pro kampaně v délce od několika týdnů až půl roku – se drží. V roce 2008 bylo televizní ROI 4,7 liber, zatím co dnes je to 1,73 liber.

Televize má navíc největší účinek z dlouhodobého hlediska a nabízí největší efekt násobení ze všech médií. Dlouhodobá ROI televize je 4,2 liber za každou investovanou libru. Ve srovnání s tím je to 2,44 liber u online videa, u tištěných médií je to 2,43 liber, u rádia 2,09, u outdooru 1,11 liber a za zobrazení na internetu pouze 0,84.

5. TV je nejefektivnější médium

Žádné jiné médium nepřináší ROI ve stejném poměru a nenabízí tak vysoký zisk jako televize. V hlavních meta-analýzách z téměř 2000 kampaní velkých značek z let 2009 až 2016 zjistila naše studie, Profit Ability, pro Thinkbox, že televize přináší 71procentní návratnost zisku z investic do reklamy, přestože investice do TV reklamy představují jen 54 % z celkových nákladů. Tato studie srovnávala TV s rádiem, tištěnými médii, outdoorovými médii, zobrazením na internetu a online videem, jak vyplývá z tabulky 1 výše.

Překážky na obzoru

TV se bezpochyby vyvíjí a mění díky inovacím v addressable TV, čímž se stává ještě vyhledávanější. Díky spojení lineární TV s videem na vyžádání a jiným online videem je možné rozšířit dosah na saturované trhy.

Přestože hodnoty ukazují, že lidé průměrně stráví jen několik méně minut týdně sledováním lineární TV, zadavatelé reklamy začínají čelit velmi reálným výzvám při rozšiřování dosahu, což je čím dál komplikovanější a dražší. I když jsou vysílatelé videa na vyžádání – jmenujme např. ITV Hub nebo All 4 – čím dál populárnější a streamování častější, množství dostupných informací o přístupu k programům je při nejmenším omezené.

V současnosti je však televize z mnoha patrných důvodů stále naživu. Díky své schopnosti zaujmout diváky v takové míře, v jaké to dokáže, je často ta největší řádková položka v mediálním rozpočtu – zejména pro značky rychloobrátkového obchodního zboží, ale i v maloobchodě, finančních službách, turismu a automobilovém průmyslu.

Ne náhodou jsou výše jmenovaní reklamními zadavateli s největšími výdaji na reklamu na světě. Televize je zřetelně účinnější a efektivnější – a kreativnější – než ostatní prostředky pro aktivaci krátkodobého prodeje i dlouhodobého budování značky. Televize je mrtvá? Ať žije televize!

 

Zdroj: https://mediatel.co.uk/newsline/2018/09/25/a-golden-age-for-television-advertising/

BUDOUCNOST TELEVIZE JE TEĎ (NEBO NIKDY)

Od řezání kabelů, přes kabelovou redukci a kabelová „nikdy“ až k adresovatelnosti, dynamickému vkládání reklamy a čím dál častějším zážitkům bez reklam, to vše ukazuje, že reklamní prostředí je dynamičtější a komplexnější než kdy dříve. A teď – právě teď – se nacházíme v momentě kritického načasování. Může signalizovat buď renesanci celého odvětví ve znamení relevantnější reklamy (hnané množstvím dat), nebo bude znamenat průmyslovou smrt. 

Čím se mediální konzumace stává komplikovanější, tím více se uchylujeme k pohodlným metrikám a náš trh zůstává stejný. Jak vyplývá z rozhovorů s kolegy, náš dosavadní předstih podle všeho vychází téměř úplně z proměnných věk/pohlaví. Nemůžeme nadále vytvářet, kupovat, prodávat a zobrazovat vícekanálové reklamy pomocí zastaralých měn a metrik.

Může to znít dramaticky, ale budoucnost komerčního video ekosystému spočívá v rovnováze.

S příchodem tohoto roku to byl tento odvážný a všudypřítomný motiv, jenž přiměl top manažery v oboru, aby zapracovali na zásadních změnách.

Posun spotřebních vzorců spolu s nárůstem dat a vlastních zákazníků způsobily dokonalou bouři, která vyžaduje odlišný tržní přístup a mění paradigma, jímž se řídíme. Všichni se najednou potýkáme se stejnými otázkami: Proč nemáme pravé cross-mediální měnu, která platí stejným způsobem v lineáru i v digitálu? Proč nadále fungujeme komoditně a snažíme se o efektivitu navzdory zastaralému ukazateli? Může televizní průmysl přežít, pokud takto budeme pokračovat?

Během let jsme zaznamenali množství iniciativ, které vyžadovaly spolupráci mezi všemi částmi ekosystému. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl zapojit do dvou z nich, jmenovitě 4A/IAB Terms & Conditions 3.0 a 3MS (Making Measurement Make Sense – „Aby měření dávala smysl“). Tyto snahy jsou časově náročné a někdy i frustrující, ale v zásadě pomáhají udržovat průmysl v souvislostech a v souladu s očekáváními spotřebitelů, marketérů a agentur.

Přestože tyto iniciativy vytvořily cenné oborové standardy, trvalo velmi dlouho, než přinesly ovoce. Jako příklad, iniciativa 3MS odstartovala v březnu roku 2011 a trvalo téměř tři roky, než z toho byl smysluplný výstup. Už nemáme luxus spousty času. Tempo změn se zrychluje a normy našeho odvětví nestíhají. Nemůžeme projít dalším vysílacím rokem se stejným přístupem.

Ve společnosti Magna jsme sledovali (a předvídali) stálý pokles lineárních televizních ratingů a rostoucí odběr streamování. V příštím roce uvidíme u dospělých více než 50 % videa na vyžádání. Dále očekáváme, že v příštích pěti letech bude streamování představovat polovinu týdenního času stráveného s videem u dospělých (18 až 49 let). Mobilní streaming a OTT video budou dominantními druhy streamingu a v těchto oblastech už zaznamenáváme astronomický růst.

Lidé z celého našeho odvětví se bez přehnaných fanfár setkávají, aby o těchto otázkách diskutovali. Iniciativa si říká „Budoucnost televize“ (nebo zkráceně FoT) a podporuje ji EY.

Začalo to diskusí na konci loňského rok o množství bohatě navštěvovaných setkání, která jasně signalizují touhu po změně. Nyní je třeba umožnit trvalý dialog a stanovit akční body. Klíčovou součástí tohoto procesu byla debata o tom, jak by vypadala dystopie (svět bez reklam bez možnosti výběru pro spotřebitele, radikální konsolidace a rychlý nárůst nákladů na tvorbu obsahu) a jak by mohla vypadat utopie (nová hodnotová rovnice pro všechny části ekosystému, který ukončí komoditizaci podnikání).

Iniciativa se nyní rozdělila na tři pracovní proudy: Měna, Data/Měření a Platformy, z nichž každý se schází nezávisle už nyní, když to píšu, a opět se sejde společně ještě před koncem roku. Konečně dostáváme impuls k tomu, abychom se v tomto odvětví smysluplně posunuli.

Prostě už nemůžeme nadále používat měnu a metriky posledních 50 let. Musíme pracovat na společném základu napříč platformami, který vezme v úvahu a bude reflektovat změny v konzumaci médií a využije bohatství dat v ekosystému. Budoucnost našeho průmyslu na tom závisí.

David Cohen je prezidentem společnosti Magna Global pro oblast Severní Ameriky.

Zdroj: Adage.com

MARKETINGOVÁ SUPERSTAR MARK RITSON ODSTARTUJE V PRAZE SVOU EVROPSKOU TOUR

Asociace komerčních televizí pokračuje ve svých osvětových aktivitách a na podzim uspořádá svou již třetí konferenci určenou marketingovým profesionálům. Tentokrát poprvé spojí své síly se slovenskou Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), aby společně umožnily českým a slovenským marketérům si naživo poslechnout jednu z nejvýraznějších marketingových osobností dneška, australského profesora Marka Ritsona. Kromě něj na konferenci s názvem „Boost Your Media Performance“ vystoupí také ředitelka výzkumu britského Thinkboxu Nicole Greenfield-Smith, marketér Chris Goldson z britské komerční jedničky ITV a o aktuálních tématech promluví také zástupci českých a slovenských zadavatelů v klientském panelu. Moderace konference se ujme Petr Šimůnek.

V loňském roce odstartovala AKTV svou činnost konferencí zaměřenou na nejrozšířenější mýty o televizní a online reklamě prezentací britského guru efektivity Lese Bineta. Na začátku letošního roku přijela na pozvání AKTV představit závěry svého výzkumu o účincích reklamy na různých platformách australská profesorka Karen Nelson-Field. Hlavní hvězdou třetí konference, která se bude konat 1. října v Praze, pak bude univerzitní profesor a marketingový expert Mark Ritson.

Kromě světově uznávaného odborníka Marka Ritsona vystoupí na konferenci také vedoucí výzkumu britské marketingové asociace Thinkbox Nicole Greenfield-Smith, která představí závěry svého letošního výzkumu Profit Ability: the business case for advertising. O své nejlepší best practice se s hosty konference podělí Chris Goldson, Director of Creative Works and Commercial Marketing, z nejsledovanější britské komerčí TV skupiny ITV a důraz na české a slovenské podmínky a potřeby odhalíme společně s diskutéry v klientském panelu.

„Po nadšených reakcích na naše předchozí akce jsme se tentokrát rozhodli koncept naší konference rozšířit na více témat a řečníků, přizvat k organizaci naše slovenské kolegy a dát tak možnost zúčastnit se jí mnohem více zájemcům. Naším cílem je zprostředkovat zadavatelům v České republice a na Slovensku nejnovější poznatky přímo z úst předních světových expertů, kteří v České republice obvykle nevystupují, aniž by na podobnou konferenci museli odjet do Londýna nebo Paříže,“ říká Jan Vlček, předseda AKTV. „Na naši první společnou česko-slovenskou konferenci se osobně velmi těším, a to zejména na naše hvězdné řečníky, přední marketingové odborníky známé z velkých zahraničních konferencí. Je to unikátní příležitost pro nás i naše hosty dostat se k nejmodernějším poznatkům a trendům, které nám pak budou nápomocné i lokálním byznyse,“ dodává Marcel Grega, prezident ANRTS.

Mediálními partnery konference jsou Hospodářské noviny, odborný server Mediaguru.cz a slovenský odborný měsíčník Stratégie.

Více informací najdete na webových stránkách www.AKTV.cz/konference.

 

Mark Ritson je profesorem marketingu na Melbourne Business School a hostujícím profesorem marketingu na Singapurské univerzitě managementu a dalších předních světových obchodních školách. Má doktorské studium z oblasti marketingu z Lancaster. Je široce uznávaný jako jeden z nejlepších světových marketingových expertů.

Kromě akademické sféry se v praxi Mark věnuje také strategiím značek, průzkumu trhu, segmentaci, CRM anebo marketingové komunikaci. Třináct let pracoval jako interní expert pro LVMH – největší skupinu luxusního zboží, do které patří značky jako Louis Vuitton, Dom Perignon, Fendi, Tag Heuer, Dior a Hennessy.

Mark je také více než 10 let pravidelným sloupkařem Marketing Week, za svou žurnalistickou i akademickou práci je držitelem řady ocenění, včetně jedné z nejprestižnějších marketingových cen Ferber Award za svou doktorskou práci.