Asociace komerčních televizí

TELEVIZE NAVYŠUJÍ POČET DODANÝCH REKLAMNÍCH TRP test

Ukazují to výsledky za první měsíc roku 2018, nárůsty se týkají všech hráčů na trhu.

První měsíc letošního roku přál českému reklamnímu televiznímu trhu. Podle počtu doručených reklamních bodů TRP začal start nového roku pro reklamní trh příznivě. Ve srovnání se stejným obdobím loni představuje navýšení doručených TRP v cílové skupině starší 15 let osm procent, ve skupině 15-54 je to o 6,5 procent a ve skupině 15-69 došlo k nárůstu o devět procent.

Nejsilnějšími subjekty na reklamním televizním trhu jsou Media Club a TV Nova. Prvně jmenovaný v počtu doručených TRP má silnější pozici ve skupinách 15+ a 15-54. Vyrovnanější je postavení ve skupině 15-54. Všechny subjekty v letošním lednu meziročně podíl na dodaných TRP zvýšily. Nejvyšší procentuální nárůsty si připsaly Atmedia a TV Nova.

Zdroj: Mediaguru

REKLAMA V TV ZÍSKÁVÁ VÍCE POZORNOSTI NEŽ NA YT NEBO FB test

Vyplývá to z výzkumu, který zjišťoval provázanost mezi pozorností věnovanou reklamě a jejím vlivem na prodej zboží.

Pozornost věnovaná sledování reklamy v televizi, na YouTube a na Facebooku, je v případě televize stále nejvyšší, ukázal výzkum australské profesorky Karen Nelson-Fieldové. V minulém týdnu ho představila v Praze na setkání pořádaném Asociací komerčních televizí (AKTV). Z výzkumu vyplynulo, že na televizní obrazovce aktivně sledovalo průměrnou vteřinu reklamního vysílání 58 % lidí. V případě YouTube to bylo 31 % a v případě Facebooku 4 %. „Facebook je pasivnější platformou, primární zájem je soustředěn na přátele, ne na reklamy. Ale pasivní sledování má také jistý význam,“ podotkla.

Pozornost má být klíčovým faktorem ovlivňujícím výběr produktů, uvedla dále Karen Nelson-Fieldová a přímo tak ovlivňovat úroveň prodejů. „Mezi pozorností a prodejem je silná provázanost. Pravděpodobnost nákupu u lidí, kteří byli vystaveni reklamě, se zvýšila o 17 % ve srovnání s lidmi, kteří reklamu neviděli,“ přiblížila dále. Proto každé video má pozitivní vliv na prodej zboží. Porovnání zmíněných platforem (TV, YouTube, Facebook) přitom znovu ukazuje, že televizní obrazovka dosáhla nejvyššího indexu.

Míra pozornosti souvisí podle výzkumu také s velikostí, kterou reklama na dané platformě zaujímá. Na televizní obrazovce zaujímá reklama sto procent plochy, což je třikrát větší prostor, než kolik zaujímá na YouTube, a desetkrát větší než na Facebooku. Viditelnost je tak přímo úměrná pozornosti, která zase ovlivňuje úroveň prodejů. Viditelnost je podle výzkumu dokonce důležitější faktor než čas sledování. „Stoprocentní velikost reklamy má vždy dvojnásobný dopad než její poloviční velikost, bez ohledu na čas sledování,“ sdělila Karen Nelson-Fieldová.

Data byla sesbírána pomocí umělé inteligence, strojového učení a oční kamery. Do vzorku bylo zařazeno 2 583 Australanů, kteří zhlédli 18 219 reklam od téměř 39 000 značek.

Zdroj: Mediaguru